De Bovenkant
diaconaal centrum in Titus Brandsma Huis

Contactpersoon
pastor Germa Kamsma-Kunst
e-mail  gmh.kamsma@gmail.com
tel. 06-12804205
Bonifatiusplein 21, Leeuwarden

De Bovenkant is elke maandag, dinsdag en woensdag open tussen 10.00 en 12.00 uur, voor een kopje koffie of thee en een praatje, een spelletje of een goed gesprek.
Een keer per maand op een woensdagochtend is er Koffie-extra. Op die woensdagochtend wordt een thema vanuit het katholieke geloof belicht en als gespreksonderwerp bij de koffie ingebracht.

Wilt u meepraten dan bent u van harte welkom.
Voor meer  informatie kunt u contact opnemen met pastor Germa Kamsma-Kunst.

Kerkvenster
Zo gek nog niet

Maria Lichtmis
Vitushof-Columbarium