Exodus Support Fryslân
Maatjesproject voor (ex-)gedetineerden en hun relaties

Exodus is een non-profit organisatie die bestaat uit Stichting Exodus Nederland, tien lokale Exodushuizen en een omvangrijk vrijwilligersnetwerk.
Exodus biedt opvang en begeleiding aan ex- gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf.  Uitgangspunt is dat iedereen nieuwe kansen verdient.
Bij Solidair Friesland is een maatjesproject ondergebracht voor nazorg aan (ex-)gedetineerden en voor zorg aan familieleden van gedetineerden.
Contactpersoon: Dieuwke Bijlsma, info@exodussupport.nl, 06-23950742

Waarom?

Een maat(-je) voor iemand die vast zit in detentie, bijna vrij komt of al in de nazorg zit, kan soms het verschil maken om iemand positief te blijven stimuleren of iemand te ondersteunen in zijn/haar weg naar een betere, mooiere toekomst. Dit telt ook voor achterblijvers van gedetineerden, die zich eenzaam, buitengesloten en nagewezen voelen. Een vrijwilliger is iemand die er onafhankelijk voor de ander is, zonder dat diegene wordt veroordeeld.

Voor Wie?

 • Gedetineerden
 • Aspirant gedetineerden/ zelfmelders
 • (Ex-)gedetineerden
 • Partners
 • Kinderen
 • Ouders

Wat?

 • Het bezoeken van gedetineerden
 • Het ondersteunen van mensen die uit detentie komen in de thuissituatie of op neutraal terrein
 • Het ondersteunen van achterblijvers zoals partners, kinderen of ouders
 • Het geven van trainingen in de p.i. (Vrij Verantwoord Vaderschap)
 • Het meedoen aan activiteiten in de p.i. als Taalmaatje of het binnen r.i.c.
 • Het brengen van kinderen naar Ouder Kind Dagen, in samenwerking met Exodus OKD
 • Het helpen van zelfmelders bij hun weg naar detentie.

Door Wie?

Veertien vrijwilligers zijn actief binnen de groep van Exodus Support Fryslân. Zij komen uit heel Friesland en hebben ook verspreid over de gehele provincie maatjescontacten.
De vrijwilligers zijn bijvoorbeeld gepensioneerde leerkrachten, HBO-studenten of mensen uit het hulpverleningsvak.
De groep wordt aangestuurd door een vrijwillige coördinator en een betaalde regiocoördinator.

Contactpersoon: Dieuwke Bijlsma
Coördinator Exodus Support Fryslân
Maatjesproject voor (ex-)gedetineerden & relaties,
T 06-23950742, info@exodussupport.nl

P/a Bonifatiusplein 21a, 8911 JT Leeuwarden
www.exodussupport.nl

Kerkvenster
Zo gek nog niet

Maria Lichtmis
Vitushof-Columbarium