Warning: Declaration of aec_contributor_list::form() should be compatible with WP_Widget::form($instance) in /customers/e/e/4/titusbrandsmaparochie.nl/httpd.www/wp-content/plugins/ajax-event-calendar/inc/widget-contributors.php on line 64 Gevangenen bezoeken - Titus Brandsma Parochie Leeuwarden

Gevangenen bezoeken

Wekelijks is er op de zondagmorgen voor gedetineerden een liturgieviering, waarin vrijwilligers van buiten een bijdrage leveren door aanwezig te zijn en na de viering koffie te zetten en met de gedetineerden een kopje koffie te drinken en een praatje te maken. Er zijn vrijwilligers van verschillende kerken die hieraan meewerken. Graag zien we nieuwe vrijwilligers tegemoet. U kunt zich aanmelden bij het Kerkelijk Bureau.

Gevangenispastor
Mevr. L. Thorn, geestelijk verzorger, tel. 058-2971263
www.gevangenispastor.nl

Voor meer informatie vanuit de parochie
Klaas Wieringa
wierengak1940@hotmail.com

 

Bajesbrevier

Op 3 november 2012  is, na een mooie gebedsdienst in de penitentiaire inrichting Leeuwarden, het eerste exemplaar van het nieuwe Bajesbrevier overhandigd aan Mgr. De Korte. Dit gebeden- en dagtekstenboek voor gedetineerden is een goede steun voor degenen die, zoals de bisschop het zei, “uit nood hebben leren vloeken”.

Gevangenispastor Marie-José Dusseldorp, werkzaam in Leeuwardenin de Marwei, hield een mooie overweging over het thema: bidden in het verborgene. Zij verwees naar de situatie dat gedetineerden vaak geen woorden kunnen vinden voor wat hen overkomt, laat staan woorden om te bidden. “Maar op verborgen momenten zoek je de Verborgene. Op verborgen momenten zoek je woorden. Het Bajesbrevier kent heel diverse teksten. Zij kunnen je helpen om jouw manier van spreken met God te vinden en te bidden in het verborgene

 

 

Vrijwilligersbijeenkomst op 7 dec. j.l.

Er waren ruim 30 vrijwilligers vanuit de hervormde en katholieke kant aanwezig. Dominee Wouda opende de avond met een lezing uit het oude testament. Hier over werd gesproken; kun je hier iets mee in relatie tot het werk in de gevangenis. Hoop is wat er toch uit naar voren kwam en een toekomst: ‘de steppe zal bloeien’. Daarna volgde een levedige discussie n.a.v. een aantal stellingen van pastor Marie-José Dusseldorp, o.a. hoe handel je wanneer je in een bepaalde situatie een ex-gedetineerde ontmoet. Als mededeling kwam dat volgend jaar de diensten naar de zondagochtend gaan, wanneer dit doorgaat is nog niet helemaal duidelijk. Twee vrijwilligers namen na jarenlang vrijwilliger te zijn geweest nu afscheid. Zij ontvingen het Bajesbrevier.

Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom..

Kerkvenster
Zo gek nog niet

Vormsel 2017
Vitushof-Columbarium