Warning: Declaration of aec_contributor_list::form() should be compatible with WP_Widget::form($instance) in /customers/e/e/4/titusbrandsmaparochie.nl/httpd.www/wp-content/plugins/ajax-event-calendar/inc/widget-contributors.php on line 64 Maatschappelijke Stage - Titus Brandsma Parochie Leeuwarden

Maatschappelijke Stage

Doel van de maatschappelijke stage is jongeren van 14 tot 16 jaar nauwer bij de samenleving te betrekken en te laten ervaren hoe de samenleving draait, mede dankzij vrijwilligerswerk. Deze stage is verplicht voor alle leerlingen van het VMBO, HAVO en VWO. De scholen vragen van de leerlingen 30 uur vrijwilligerswerk te doen. Meestal in hun vrije uurtjes.

De Titus Brandsma Parochie biedt meerdere soorten maatschappelijke stages aan, namelijk:

Lint stage
De leerlingen draaien mee in de activiteiten van een werkgroep van de parochie, of assisteren met regelmaat als vrijwilliger bij een terugkerende activiteit. Bijvoorbeeld assisteren bij het kinderkoor.

Korte stage
De leerlingen helpen mee bij de voorbereiding en/of uitvoering van een of meerdere eenmalige activiteiten. Bijvoorbeeld: ontmoetingsdagen, technische klussen, inpakken van kerstpakketten, maaltijdprojecten.

Week- of maandenstage
Sommige scholen vragen van hun leerlingen in een door de school vastgestelde week of binnen enkele maanden hun Maatschappelijke stage te doen. Als je dat graag wilt doen binnen de Titus Brandsma Parochie, meld je dan tijdig aan bij de Maatschappelijke stage coordinator van de parochie. In sommige gevallen kunnen in die periode klussen worden gedaan, of activiteiten worden georganiseerd, die al langer wachten op helpende handen.

Contactpersoon: Pastor Germa Kamsma -Kunst, gmh.kamsma@gmail.com

Je kunt de MAS vacatures ook vinden op www.keiindemaatschappij.nl

   

Maatschappelijke stage-activiteiten 

Locaties:
Titus Brandsma Huis, de ‘Bovenkant’, Dominicuskerk, Bonifatiuskerk
Titus Brandsma Parochie
Bonifatiusplein 21
8911 JT LEEUWARDEN

A.     Kinderopvang in Titus Brandsma Huis

Begeleiden van kinderen van 0 tot 6 jaar bij het spelen en/of knutselen. Tijdstip: twee keer per maand zondag tijdens de kerkdienst van 10.30 tot 12.30 uur in de Bonifatiuskerk.

 B.      Assisteren bij Kinderkoor

Helpen bij het klaarzetten van de muziek, inschenken van drinken en ondersteunen van de muziekdocent in haar taken. Tijdstip: Elke dinsdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur voor kinderen van 8 tot 12 jaar of elke vrijdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur voor kinderen van 5 tot 7 jaar.

C.      Kindercatechese

Helpen bij de praktische voorbereiding van de kindercatechese (8 – 12 jaar), helpen van de kinderen bij opdrachtjes, ondersteuning van de pastor en hulpouder. Tijdstip: Elke tweede vrijdag van de maand van september tot en met april (dus 8 keer), van 15.30 – 17.30 uur, parochiehuis Dominicuskerk.

D.     Assisteren bij gezinsvieringen

Meehelpen voorbereiden van een gedeelte van de viering dat speciaal op kinderen is gericht (bijv. toneelstukje begeleiden). Tijdstippen volgens afspraak.

E.      Meehelpen bij voorbereiding van middag-/slotactiviteiten voor kinderen, juni 2014. Tijdstip in overleg.

F.       Uitzoeken van materialen en activiteiten rond thema’s voor de jongerencatechese.
Eventueel mee begeleiden op de avonden onder begeleiding van de pastor. Tijdstip in overleg.

G.     Acoliet zijn

Voor de huidige acolieten kan dienen in de viering gelden als maatschappelijke stage-uren. Nieuwe misdienaars/acolieten zullen eerst aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Tijdstip volgens rooster.

H.     Koffieschenken na de viering in de Dominicuskerk. 

Gastvrouw/-heer zijn tijdens maandelijks koffiedrinken in de kerk. Tijdstip: Na de kerkdienst elke vierde zondag van de maand van 10.30 tot 12.00 uur.

I.        Werkgroep Scheepsmaatjes

Bezoek brengen aan mensen met verstandelijke beperking en hen uit nodigen voor de jaarlijkse feestelijke Scheepsmaatjesdag in april. Helpen bij de organisatie van deze dag en mensen begeleiden.

J.        Meewerken aan de organisatie van de pelgrimstocht rond Bolsward in het voorjaar

Zorgen voor begeleiding van activiteiten en catering op de rustpunten of onderweg.

K.      Werkgroep Sam’s Kledingactie / Mensen in nood

Twee keer per jaar een dag helpen bij het afvoeren van door het jaar verzamelde kleding naar centraal verzamelpunt. Vooraf posters verspreiden. Tijdstip: september 2012 en april/mei 2013.

L.       Tuinonderhoud en Onderhoudstaken Dominicuskerk en Bonifatiuskerk

Helpen bij uitvoeren van technische klussen en andere onderhoudsklussen, schoonmaakwerk of tuinonderhoud in Dominicus of Bonifatiuskerk. Tijdstip in overleg nader te bepalen.

M.   Actie kerkbalans in Titus Brandsma Huis

Helpen bij het organiseren van de actie Kerkbalans/sorteren van honderden brieven in een gezellige sfeer! Tijdstip: november, december van ieder jaar.

N.     Bonifatiuskerk kerstactiviteiten

Helpen bij kopen en inpakken van ongeveer 50 kerstpakketten.

Helpen bij opzetten en opruimen van de kerststal in de grote parochiezaal. Tijdstip: jaarlijks in december tot kerst en in de eerste week van januar.

O.     Activiteiten in Diaconaal centrum de Bovenkant

Meehelpen bij activiteiten die rond Kerstmis en Pasen georganiseerd worden, zoals koffie-ochtenden of eenvoudige maaltijden.

 

Het is mogelijk meerdere activiteiten achter elkaar te doen. Gedurende het jaar kunnen er nieuwe activiteiten ontstaan met maatschappelijke stage mogelijkheden.

Voor verdere informatie: pastor Germa Kamsma  gmh.kamsma@gmail.com
.

Kerkvenster
Zo gek nog niet

Vormsel 2017
Vitushof-Columbarium