Parochiële Caritas Instelling (PCI)

De PCI  verleent financiële bijstand aan personen en gezinnen in Leeuwarden en omgeving, waar wettelijke subsidies geen hulp kunnen bieden bij bepaalde noodsituaties. Vanuit een christelijke overtuiging wil de Caritas gestalte geven aan de opdracht van de kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving en de sociale rechtvaardigheid te bevorderen. Daarnaast steunt Caritas diverse diaconale en maatschappelijke organisaties.

Caritas krijgt adressen aangereikt via pastores, maar ook van instanties als Sinne Welzijn, Respons, Thuiszorg en individuele parochianen.
Wij vragen u als parochiaan attent te zijn op de signalen in uw omgeving. Komt u als familie, buur, mantelzorger een situatie tegen waarvan u denkt dat Caritas wat kan betekenen, schroom dan niet contact met ons op te nemen. Het is bekend dat met name bij ouderen sprake is van “stille armoede”.

Sinds medio 2015 komt het huidige bestuur structureel samen met de Caritasbesturen van de parochies van Om de Zuid om de fusie voor te bereiden met als doel om in de nieuwe parochie in 2018 één nieuw Caritasbestuur te vormen.

Leden Caritasbestuur

  • Hester Witteveen, voorzitter, hesterwitteveen@upcmail.nl
  • Jan D.Bijlsma, penningmeester
  • Jan Post, secretaris, Sleutelbloem 48, 8935 RR Leeuwarden, post@bam.nl
  • Harry Huizenga, bestuurslid en financieel adviseur
  • Hanneke Meinderts, bestuurslid en notulist.
Kerkvenster
Zo gek nog niet

Maria Lichtmis
Vitushof-Columbarium