Sam’s kledingactie gestopt

      

Eind september 2016 hebben wij het verslag van de controle over de brandveiligheid in het Titus Brandsma huis ontvangen.

In het verslag is aangegeven dat de opslag van kleding in de kelder – waar ons depot zich bevindt – een verhoogd risico vormt; denk hierbij aan broei etc. Beter is het om kleding in een separate ruimte op te slaan.

We hebben de situatie met de beheerscommissie besproken en zijn tot de conclusie gekomen dat de kelder van het Titus Brandsma  Huis niet meer als opslagplaats voor kleding gebruikt kan worden. Gekeken is naar een separate opslagruimte, maar hiervoor is geen mogelijkheid gevonden.

Alles afwegende,  hebben wij besloten het inzamelpunt voor Sam’s Kleding Actie in Leeuwarden te beëindigen.

Op 15 oktober 2016 is het depot voor de laatste keer geleegd.
Ná zaterdag 15 oktober 2016 kan er geen kleding meer worden ingeleverd bij het Titus Brandsma Huis.

Willem en Dora Buruma

Kerkvenster
Zo gek nog niet

Maria Lichtmis
Vitushof-Columbarium