Solidair Friesland (KSMA)

Jan Bosman, consulent van Solidair Friesland ondersteunt en adviseert het Klein Beraad Diaconie van de Titus Brandsma  Parochie.

In 2012 wordt verder gewerkt aan een actuele ‘sociaal-diaconale kaart’ van de parochie. Dit is een inventarisatie van diaconieactiviteiten van de parochie. Daarna zal er een begin gemaakt worden met het opstellen van een beleidsplan voor diaconie. Dit gebeurt door het Klein Beraad o.l.v. pastor Germa Kamsma en wordt ondersteund door Solidair Friesland.

Solidair Friesland biedt de Leerweg Diaconie aan en ondersteunt de katholieke caritas (PCI) en diaconie o.a. op het terrein van armoede (Schuldhulpmaatjes), WMO, jongerendiaconaat (M25 en Maatschappelijke Stage), verstandelijk gehandicapten (Scheepsmaatjes), dialoog (Kleurrijk Fryslân) en het overleg met andere kerken, religies en de overheid.

Meer informatie over Solidair Friesland is verkrijgbaar via www.solidairfriesland.nl of 058-2130046.

Kerkvenster
Zo gek nog niet

Maria Lichtmis
Vitushof-Columbarium