Warning: Declaration of aec_contributor_list::form() should be compatible with WP_Widget::form($instance) in /customers/e/e/4/titusbrandsmaparochie.nl/httpd.www/wp-content/plugins/ajax-event-calendar/inc/widget-contributors.php on line 64 Vragen - Titus Brandsma Parochie Leeuwarden

Veel gestelde vragen

Staat uw/jouw vraag er niet bij?
Mail hem dan naar info@titusbrandsmaparochie.nl en u krijgt van ons een reactie.

Voor vragen over de Katholieke kerk verwijzen we ook graag naar de facebookpagina: Vraag de priester

Waar kan ik met mijn spirituele vragen terecht?

In onze tijd zijn er veel mensen die niet bij een kerk aangesloten zijn, maar vaak wel interesse hebben voor spiritualiteit en vragen over de zin van het leven. Wat is het doel van mijn bestaan? Wat is echt geluk? Waar vind ik levenswijsheid? Hoe kan ik genezing vinden van innerlijke verwondingen? Wie of wat is God en waar kan ik sporen van het goddelijke vinden? Sommigen zoeken persoonlijke wegen van meditatie of mystiek, anderen zoeken een groep van geestverwanten. Samen een boek bestuderen of met elkaar ervaringen uitwisselen kan heel vruchtbaar zijn. In het Titus Brandsma Huis zijn veel mogelijkheden om aan een gespreksgroep of cursus mee te doen. Ook worden er vaak lezingen gehouden over een breed scala van onderwerpen. Je kunt onder ‘Titus Brandsma Parochie’ zien wat er de komende tijd te doen is.
naar boven

Hoe gaat trouwen in de kerk?

Als je een vriend of vriendin hebt en je bent langere tijd bij elkaar, dan komt voor velen de vraag of je ook zou willen trouwen en zo je leven met elkaar verbinden. Behalve in het gemeentehuis bestaat voor gelovige mensen ook de mogelijkheid om in een kerk te trouwen. Dat is een feestelijk gebeuren, waarin je elkaar je ja-woord geeft. Katholieken zien het huwelijk als een sacrament, een heilig teken van Gods liefde. Als een vrouw en een man van elkaar houden, elkaar trouw beloven en samen kinderen hopen te krijgen, dan maakt dat iets van Gods geheim zichtbaar. Voor een kerkelijk huwelijk in de katholieke kerk is het nodig dat minstens een van beiden gelovig is en katholiek gedoopt is. Als je hier wel eens over denkt en er meer van af wilt weten, kun je ons een e-mail sturen
naar boven

Is geloven niet uit de tijd?

Mensen gaan minder vaak naar de kerk en weten minder over Jezus en over de Bijbel. Betekent dat dat geloven uit de tijd raakt? Er zijn grote veranderingen in de manier van geloven. Vroeger geloofde men meer gezamenlijk, zoals de kerk het je leerde. Je hield je aan gezamenlijke regels en gewoontes. Nu staan mensen meer alleen met het geloof. Mensen praten er niet gauw over en velen schamen zich ook als ze er toch wel iets voor voelen. Veel mensen zoeken alleen naar een manier van geloven die bij hen past. Geloven is zeker niet uit de tijd, maar het is wel moeilijk om in je eentje God te leren kennen. Het kan heel inspirerend zijn om daar samen met anderen over na te denken, te praten, in de Bijbel te lezen en misschien ook te ervaren wat gebed is. Als je er iets over wilt lezen, of je zou er eens met een pastor over willen praten, of je zou eens aan een ontmoeting mee willen doen, neem dan contact op met het Titus Brandsma Huis.
naar boven

Wanneer kan mijn kind eerste communie doen?

Veel mensen hebben goede herinneringen aan de dag dat ze zelf voor het eerst te communie gingen, voor het eerst aan de maaltijd van Jezus mee mochten doen en de heilige hostie ontvingen. Een gebeurtenis die meestal plaats vindt als je zeven of acht jaar bent. Nog altijd is de eerste heilige communie een groot feest, voor de kinderen, maar ook voor hun ouders en voor de mede-parochianen. Meestal vindt de viering van de eerste communie plaats op een zondag tussen eind april en eind mei, beurtelings in de St Dominicus  en de St Bonifatiuskerk. De voorbereiding begint met een ouderavond eind januari. U kunt contact opnemen met een van de pastores.
naar boven

Kan ik eens praten met een priester of pastoraal werker?

Priesters en pastoraal werkers gaan niet alleen in diensten voor. Zij zijn ook bereid gesprekken te voeren met mensen over persoonlijke levensvragen. Moeilijke keuzen waar je voor staat; zorgen in de relatie met je ouders, je kinderen of je levenspartner; geloofsvragen. Pastoraal werkenden zijn geen therapeut; voor grotere psychische of sociale problemen is het beter een deskundige te raadplegen. Maar als u iemand zoekt die kan luisteren, echte aandacht voor u heeft en met u in gesprek gaat vanuit de Bijbelse traditie, dan kunt u contact opnemen met onze parochie door te schrijven of een e-mail te sturen.
naar boven

Wel of niet je kind laten dopen?

Alle christelijke kerken kennen de doop als een gemeenschappelijke basis. De doop is het teken dat je verbonden bent met Christus en lid bent van zijn kerk. Door de doop zegt God op een bijzondere manier tegen ons dat wij zijn kinderen zijn. Dit betekent niet dat je zonder de doop niet deugt. God heeft iedere mens het leven gegeven en houdt van iedere mens. Sommige mensen menen dat je de doop alleen zinvol kunt ontvangen als je volwassen bent en er bewust en gelovig voor kiest. Natuurlijk is de volwassenen-doop een heel zinvol gebeuren. In de katholieke kerk worden echter ook vaak kleine kinderen gedoopt, omdat wij menen dat ook zij bij Gods volk horen. De doop kan op verschillende manieren bediend worden: tijdens de zondagsviering, of in een aparte viering alleen met de familie. Voor een gesprek hierover en meer informatie kunt u contact opnemen met een van de pastores.
naar boven

Meer weten over de katholieke kerk?

Over de katholieke kerk en het katholieke geloof hoor je af en toe iets, bijvoorbeeld als de paus op de televisie komt, of als bisschoppen iets bijzonders zeggen of doen. Soms zie je ook plechtige vieringen op de televisie of hoor je iets over het biechten. Maar veel mensen weten niet echt veel van de katholieke kerk. Wat gelooft een katholiek? Wat houden de katholieke feesten in, de zeven sacramenten, de symboliek van een kerkgebouw zoals je die veel ziet in het buitenland? Misschien zou u er meer van af willen weten. Er zijn verschillende mogelijkheden om u er geheel vrijblijvend in de te verdiepen: er iets over lezen, een gesprek met een pastor, of deelname aan een gespreksgroep. Bij het Centrum voor Katechese en Spiritualiteit (Titus Brandsmahuis) kunt u in diverse cursussen veel meer informatie verkrijgen.
naar boven

 

Theologie studeren?

Veel mensen zijn zo geïnteresseerd in geloofsvragen en spiritualiteit dat ze er een studie over willen beginnen en misschien zelfs er een beroep in willen zoeken. Er zijn heel wat mogelijkheden om theologie te studeren.
Voor inlichtingen over pastoraal werk in het bisdom Groningen en de toeleiding daarvoor, verwijzen wij u naar de website van het bisdom: Opleiding tot het pastoraat in het bisdom Groningen-Leeuwarden
naar boven

 

Waar kan ik eens een viering meemaken?

Er zijn in de katholieke kerken van Leeuwarden vieringen door de week en in het weekend (zaterdagavond en zondagmorgen). Deze zijn voor iedereen toegankelijk: katholiek en protestants, gelovig en niet-gelovig. Iedereen is welkom. Soms zijn dat eenvoudige vieringen zonder koor, soms zijn dat feestelijke, plechtige diensten en er zijn vieringen speciaal voor kinderen of jongeren.
Er is ook gelegenheid om voor jezelf stil te zijn, om te mediteren of te bidden.
In de preek legt de voorganger uit wat de Bijbellezingen van die dag ons te zeggen hebben. Via de bijbellezing spreekt God tot ons door de oude verhalen. De voorganger legt de schrift uit en gaat ook in op problemen van het dagelijks leven of uit de actualiteit.
Naast woord- en communievieringen is er de dienst van de tafel. In de katholieke traditie is de eucharistie heel belangrijk, dat is de maaltijd van Jezus. In brood en wijn deelde Jezus zijn eigen leven, zijn lichaam en bloed met de leerlingen, als teken van nabijheid en liefde. Wij geloven dat dat opnieuw werkelijkheid wordt in de eucharistie. Als je hier meer over wilt weten, kun je een pastor hierover aanspreken. De aanvangstijden van de vieringen kun je vinden onder ‘Vieringen door de week en in het weekend’, zie de link in de linkerkolom van de website. naar boven

Waar kan ik een misintentie doorgeven?

Misintenties kunt u opgeven bij het Kerkelijk bureau:
•per emailadres: kerkelijkbureau@titusbrandsmaparochie.nl
•op woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur, tel. 058-212 09 84
•of in de brievenbus van het Titus Brandsma Huis (naast de Bonifatiuskerk), Bonifatiusplein 21, 8911 JT Leeuwarden

Het richtbedrag per keer is €12,50.
U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL44 INGB 0004 5993 56, t.n.v. Titus Brandsma Parochie Leeuwarden onder vermelding van ‘misintenties’
naar boven

Wie kan ik bellen voor een uitvaart?
Een uitvaart komt vaak onverwacht en eist van de pastores veel voorbereiding en aandacht. Een kleiner geworden pastoraal team is verantwoordelijk voor een goede voortgang van het pastoraat in onze parochie.

Daarom kiezen we ervoor om bij toerbeurt de ‘pastor van de week’ te zijn.
Dai betekent dat de pastor die in een bepaalde week de wacht heeft, ook de eerste is die benaderd moet worden bij een uitvaart. De pastor van de week verzorgt dan de uitvaart van de mensen die in die betreffende week komen te overlijden.

Pastoor Stiekema (058-2894090) heeft de even weken dienst en Pastor Kamsma-Kunst (06-12804205) de oneven weken. De wisseling is per week en begint op maandag.

In geval van vakantie, ziekte of andere afwezigheid van één van de pastores wordt in onderling overleg een passende regeling getroffen.
naar boven.

Kerkvenster
Zo gek nog niet

Vormsel 2017
Vitushof-Columbarium