St. Dominicus 80 jr – sept 2017

St. Dominicus 80 jaar

Foto’s van de openstelling van de kerk op Kerken/monumentendag en de viering van het 80-jarig bestaan van de Dominicuskerk.
Er was een rondleiding langs vitrines met voorwerpen die we niet zo vaak kunnen zien en voorwerpen die afkomstig zijn van andere (gesloten) kerken. ‘s-Avonds was er een feestelijke liturgieviering met bewieroking van de 12 apostelkruisjes op de pilaren van de kerk. Afsluitend koffie met een toepasselijk taartje.

Foto’s en tekst Ida Jorna
9 september 2017