Op weg naar een nieuwe parochie in 2018

Het is eigenlijk geen nieuws dat ook in ons bisdom Groningen Leeuwarden het proces gaande is om parochies samen te voegen. Om krachten te bundelen, om gelovig vitaal én inspirerend Christus zichtbaar te maken en nabij te brengen.

5-logos2_1Uiterlijk per 1 januari 2018 moeten de vijf parochies in en ten zuiden van Leeuwarden – H. Marcus te Jirnsum, Titus Brandsma te Leeuwarden e.o., H. Wiro te Easterwierrum, H. Martinus te Wergea/Warten en Maria ten Hemelopneming te Wytgaard – zijn opgegaan in één nieuwe fusieparochie met een nieuwe naam.

Een stuurgroep die dit fusieproces aanstuurt volgens protocollen van het bisdom is ondertussen gestart.

U wordt op de hoogte gehouden in de navolgende pagina’s.

Kerkvenster
Zo gek nog niet

Maria Lichtmis
Vitushof-Columbarium