5-logos2_1Contact

Fusienieuws stuurgroepvergadering  januari 2017

Vragen of suggesties:

Fusienieuws 6/11/2016
De fusiestuurgroep is altijd per mail bereikbaar en zal na iedere stuurgroepvergadering kunnen reageren op vragen en/of suggesties.

Er wordt maandelijks, m.u.v. de zomervakantie, vergaderd. Richt uw vraag aan:

Natuurlijk kunt u tijdens een ontmoeting met een van de stuurgroepleden uw vragen ook mondeling aan hen voorleggen.

We horen uw vragen graag.

De stuurgroep: pastoor P.J.J. Stiekema (voorzitter), Agda Wachter (vice voorzitter), Jan Hubers (penningmeester), Jan Meinderts (lid) , Bouke de Vries (lid), José Hobert (communicatie), Jan Jansons (notulist)

Kerkvenster
Zo gek nog niet

Maria Lichtmis
Vitushof-Columbarium