5-logos2_1Structuur: stuurgroep en toekomst

Fusienieuws stuurgroepvergadering januari 2017
In de afgelopen 2 maanden heeft de stuurgroep moeten dealen met incomplete samenstelling als gevolg van ziekte. Even wennen en samen de schouders eronder blijven zetten om zo goed en zo kwaad als het gaat toch de voortgang erin te houden.

Fusienieuws stuurgroepvergadering 24/11/2016
Vanuit een voorlopig organogram (de toekomstige parochiestructuur) is de stuurgroep iedere bijeenkomst met een item uit het organogram aan het werk. Gemeenschap en beheer zijn zover voorbereid dat de nieuwe afspraken begin volgend jaar met de huidige vrijwilligers binnen deze taak besproken kunnen worden. Een datum voor gesprek wordt gepland.

Fusienieuws 6/11/2016
De fusie wordt geleid door de stuurgroep, bestaande uit:

  • Pastoor P.J.J. Stiekema (namens Om de Zuid en Leeuwarden); voorzitter
  • Agda Wachter( parochiaan en bestuurslid Leeuwarden): vice voorzitter
  • Jan Hubers (parochiaan en bestuurslid Leeuwarden): penningmeester
  • Jan Meinderts (parochiaan en bestuurslid Om de Zuid): lid
  • Bouke de Vries (parochiaan en oud-bestuurslid Jirnsum): lid
  • De communicatie wordt verzorgd door José Hobert (parochiaan Leeuwarden).
  • Het notuleren wordt gerealiseerd door Jan Jansons (parochiaan Leeuwarden).

Dit team is eindverantwoordelijk voor alle bisdomverplichtingen rondom de fusie. Waar mogelijk kiest de stuurgroep voor aansluiting bij bestaande structuren binnen de huidige parochies.

De huidige besturen Om de Zuid enerzijds en Titus Brandsma anderzijds blijven tot de fusiedatum verantwoordelijk voor de huidige parochies.

Kerkvenster
Zo gek nog niet

Maria Lichtmis
Vitushof-Columbarium