Misintenties

Misintenties kunt u opgeven bij het Kerkelijk bureau:

  • per emailadres: kerkelijkbureau@titusbrandsmaparochie.nl
  • op woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur, tel. 058-212 09 84
  • of in de brievenbus van het Titus Brandsma Huis (naast de Bonifatiuskerk), Bonifatiusplein 21, 8911 JT Leeuwarden

Het richtbedrag per keer is €12,50.
U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL44 INGB 0004 5993 56, t.n.v. Titus Brandsma Parochie Leeuwarden onder vermelding van ‘misintenties’
.

Kerkvenster
Zo gek nog niet

Maria Lichtmis
Vitushof-Columbarium