Verspreid over het jaar zijn er 3 ontmoetingszondagen

  • een gezellige ontmoetingszondag na de zomervakantie (1e helft september) om elkaar bij te praten na de zomer
  • een ontmoetingszondag waarbij het parochiebestuur de parochianen bij praat over bestuurlijke zaken (Christus Koning)   
  • en op zondag laetare (halfvasten) een ontmoetingszondag waarbij parochianen elkaar kunnen ontmoeten aan de hand van een thema

opname zonder titel-3061Natuurlijk is er dan ook altijd koffie, thee en limonade.

Kerkvenster
Zo gek nog niet

Maria Lichtmis
Vitushof-Columbarium