parochiegeschiedenis

De geschiedenis van de Titus Brandsma Parochie Leeuwarden e.o.

De Titus Brandsma Parochie is in 1986 ontstaan door een fusie, een samenvoeging van de toen nog bestaande zes parochies van Leeuwarden, te weten

  • de Franciscusparochie in Leeuwarden-Oost, die in 1964 was opgericht
  • de Johannes de Doperparochie in Leeuwarden-Zuid (Huizum), daterend van 1934
  • de Paulusparochie (Nijlan)
  • en de Emmaüsgangers (Bilgaard) beide uit de jaren zestig
  • en de twee oudste parochies die wortelen in de geschiedenis van Leeuwarden:
    de St. Dominicuskerk (vanouds bediend, tot 1992 door paters Dominicanen die in Leeuwarden actief zijn geweest vanaf 1245) en
  • de St. Bonifatiuskerk, ontstaan uit oude statiekerken.

Zes parochies met zeer verschillende achtergronden besloten één parochie te worden en ze kozen de naam en het patroonschap van de in 1985 zalig verklaarde Friese pater Titus Brandsma.

Van 1986 tot 2004 kende de parochie een indeling van wijken rond vier kerkgebouwen (St. Bonifatiuskerk, St. Dominicuskerk, St. Franciscuskerk en de St. Johannes de Doperkerk). Een tijdlang heeft de Bonifatiuskerk een functie bekleed als stadskerk.

Vanaf 2004 kent de parochie geen wijken meer en kerkt zij in twee kerkgebouwen, de St. Bonifatius en de St. Dominicus, die een gelijkwaardige functie hebben voor de hele katholieke geloofsgemeenschap in Leeuwarden.

De geschiedenis tot dusver is ook prachtig beschreven in het boek Van Vitus tot Titus.

Over twee kerkgebouwen is ook een boek verschenen

Per 1 januari 2018 zijn de parochies van Leeuwarden, stad en buitengebied, gefuseerd tot een nieuwe parochie met de naam Sint-Vitusparochie.
Het oprichtingsdecreet Sint-Vitusparochie kunt u hier lezen.

In het Titus Brandsma Huis is het parochiecentrum gevestigd en tevens het centrum voor catechese en spiritualiteit.