Jeugd en liturgie algemeen

Kinderkerk en Gezinsvieringen

De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
De werkgroepen Kinderkerk en Gezinsvieringen hebben hun eigen activiteiten, maar werken voor bepaalde gelegenheden ook samen. Vooral in de advent en de veertigdagentijd.
Als er Kinderkerk is, gaan de kinderen tijdens het eerste deel van de viering naar een eigen ruimte, waar ze op hun manier met de viering bezig zijn. Bij het eucharistische gedeelte komen kinderen weer in de kerk.

Kinderopvang

Twee keer per maand is er tijdens de zondagsliturgie opvang in de Bonifatiuskerk voor kinderen van 0 tot 8 jaar.

 

Kindercatechese

Iedere 2e vrijdag van de maand tussen 16.00 en 17.00 uur zijn alle kinderen van 8 tot 12 jaar welkom in de bovenzaal naast de Dominicuskerk.

 

(Eerste) Communiecatechese

Voorbereiding van kinderen, in groep 4 basisschool, op hun eerste Heilige Communie tijdens een aantal bijeenkomsten.
Contactpersoon is pastoor P.J.J. Stiekema, De Rijd 85, 8939 AG Leeuwarden, tel. 058-2894090, email: p.j.j.stiekema@gmail.com

 

Klupcatechese

Klupcatechese is voor jongeren van 12-15 jaar. Elke jaargroep ontmoet elkaar twee jaar lang eens in de maand om via diverse activiteiten in gesprek te komen over de schatten van het geloof. Aan het eind van deze twee jaren bestaat de mogelijkheid om het sacrament van het Heilig Vormsel te ontvangen.
Zij komen bij elkaar op een aantal vrijdagavonden tussen 19.00 en 20.30 uur in de zaal naast de Dominicuskerk.

Contactpersoon: Pastor G.M.H. Kamsma–Kunst, Bonifatiusplein 21, 8911 JT Leeuwarden, tel. 06-12804205, mh.kamsma@gmail.com

 

Jongerengroep 15-plus

Eens in de drie weken komt een groepje jongeren op de woensdagavond (18.00-20.00 uur) bij elkaar.

Eerst wordt er samen gegeten. Dan komt het onderwerp van de avond ter sprake. Na de maaltijd wordt daarover gesproken, en worden er verschillende activiteiten bij gedaan.

De onderwerpen helpen om de Bijbel, de liturgie, en alles wat er in en rond een parochie gebeurt te leren kennen en begrijpen. De avonden zijn erg gezellig.

Lijkt het je ook leuk om een keer te komen? Geef je dan op bij Germa Kamsma-Kunst, gmh.kamsma@gmail.com of 06-12804205.

 

Het Sint Vituskinder- en jeugdkoor

Voor alle leeftijdsgroepen zijn nieuwe leden welkom!
De repetities zijn in het parochiehuis van de Dominicuskerk.
Je mag ook gewoon een keertje komen kijken!

Repetitietijden (uiteraard na de zomervakantie):
•kinderkoor 4-7 jaar vrijdag van 13.30 – 14.30 uur
•kinderkoor 7-11 jaar dinsdag van 15.45 – 17.00 uur
•jeugdkoor vanaf 12 jaar dinsdag van 18.30 – 19.45 uur

Voor informatie: Hendrikje van den Berg hendrikjevdberg@hotmail.com of 058-2159607.

Kerkvenster
Zo gek nog niet

Maria Lichtmis
Vitushof-Columbarium