1e Communiecatechese 2017

De viering van de Eerste Heilige Communie zal zijn dit jaar zijn op zondag 18 juni om 09.30 uur in de Bonifatiuskerk.

De catechesebijeenkomsten ter voorbereiding zijn op vrijdagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur in de parochiezaal van de Dominicuskerk. De eerste bijeenkomst voor de kinderen is vrijdag 31 maart a.s. De eerste ouderavond is woensdag 29 maart a.s. om 20.00 uur in genoemde parochiezaal.

Kinderen, (geboren tussen 1 sept. 2008 en 31-08-2009) in de leeftijdscategorie van groep 4 basisschool, die bij de parochie ingeschreven staan in de ledenadministratie hebben een brief gekregen.
Als u geen brief hebt ontvangen en toch uw kind wilt laten meedoen, geeft dit dan door aan het kerkelijk bureau. U ontvangt dan alsnog een aanmeldingsformulier.

Bij de voorbereiding staan we stil bij de betekenis van het sacrament van de Eucharistie. Ook veel andere geloofsthema’s zullen aan de orde komen, zoals gebed, Bijbel, kerk, gemeenschap, liefde en vriendschap etc. De kinderen zullen enkele belangrijke gebeden leren en de betekenis van het kerkgebouw leren kennen. Ook hebben we kort voor de 1e Communie een boeteviering waarbij we stil staan bij onze tekortkomingen.

Aanmelden kan per e-mail: kerkelijkbureau@titusbrandsmaparochie.nl

Werkgroep Communiecatechese,
Rennie Schotanus, Gerda Wiersma en pastoor Stiekema

Kerkvenster
Zo gek nog niet

Maria Lichtmis
Vitushof-Columbarium