De eucharistieviering als venster op de liturgie

In het seizoen 2015-2016 heeft de Diocesane Werkgroep voor Liturgie de basiscursus ‘Kerkelijk jaar en liturgie, kennis in spiritualiteit’ aangeboden. Velen hebben aan deze cursus deelgenomen. In het najaar van 2016 start de werkgroep met een vervolg op deze cursus.

Omdat het een voortzetting van de basiscursus is willen we nu de focus richten op enkele liturgische onderwerpen. De viering van de Eucharistie, bij velen bekend, zal dan het venster zijn waardoor we naar de liturgie kijken. Aan de hand van de 4-voudige indeling van de Eucharistieviering zullen o.a. thema’s als de H. Schrift in de liturgie, de kerk als gebouw en mystiek lichaam, liturgie en muziek, de geloofsbelijdenis en andere liturgische vieringen aan bod komen.

De avonden zullen weer in Drachten en Assen worden gegeven. Een eerdere deelname aan de basiscursus is géén vereiste. Voor wie de vroegere Kadercursus Liturgie heeft gevolgd zal veel bekends horen.

De bijeenkomsten in Drachten zullen plaats vinden op 24/11, 8/12, 12/1, 2/2, 16/3, 6/4 en 11/5. De bijeenkomsten in Assen zijn gepland voor 1/12, 15/12, 19/1, 9/2, 30/3, 20/4, 18/5.

Alle avonden zijn van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Pastoor Victor Maagd, Ann Dikhoff-Pollmann, pastor José Lange en pastor Arjen Jellema zullen, zowel in Drachten als in Assen, in afwisseling de avonden verzorgen.
Als cursusboek zal de werkgroep een reader samenstellen met interessante artikelen.
De deelnamekosten bedragen € 25,-.
Bij een minimum van 10 deelnemers vindt de cursus doorgang.

Voor méér informatie en een folder kunt u contact opnemen met pastoor Victor Maagd, 0527 – 61 20 61 of pastoormaagd@gmail.com .

Deelnemers vragen wij zich uiterlijk 10 november 2016 op te geven bij Lisette Winter, tel: 050-4065888, email: l.winter@bisdomgl.nl
Hopelijk gaat u op onze uitnodiging in en mogen wij u in Drachten of Assen verwelkomen.

Kerkvenster
Zo gek nog niet

Maria Lichtmis
Vitushof-Columbarium