Liturgische vieringen

In de liturgie eren en ontmoeten wij God.
Wij komen samen om in woord en teken, in gebed en gezang ons geloof te uiten en de Schrift te overwegen.
We vieren de liturgie volgens de katholieke traditie en de katholieke regels, waarbij er ruimte is voor diversiteit en nieuwe vormen van liturgie.
Voor een indeling van het kerkelijk jaar, zie de liturgische kalender 2015-2016 / jaar C.

Onze veelvormige liturgie probeert aansprekend en herkenbaar te zijn voor iedereen, jong en oud, waarbij het accent kan liggen op:

  • verschillende maatschappelijke groepen en (diaconale) thema’s
  • oecumenische contacten
  • muziek als biddende, liturgische ondersteuning, dienstbaar aan de liturgie
  • het betrekken van parochianen in de vieringen door samenzang en vaste, herkenbare gezangen

Hiervoor zijn verschillende werkgroepen mede actief.

Een actuele link naar het vieringenrooster kunt u vinden in de linkerkolom van de website..

Kerkvenster
Zo gek nog niet

Maria Lichtmis
Vitushof-Columbarium