Aanvangstijd vieringen

St. Bonifatiuskerk
Bonifatiusplein 21, 8911 JT Leeuwarden
Tel. 058- 212 09 84
Gewijd: 19 november 1884

Zondag 11.00 uur Eucharistieviering
Maandag t/m zaterdag 09.00 uur Morgengebed in de Tituskapel
Vrijdag 09.30 uur Eucharistieviering

 

St. Dominicuskerk
Harlingerstraat 26, 8913 CE Leeuwarden
tel. 058-212 09 23
Gewijd: 13 september 1937

Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Maandag 19.00 uur Eucharistieviering
Woensdag 18.30 uur Stille aanbidding en 19.00 uur Eucharistieviering

 

.

Kerkvenster
Zo gek nog niet

Maria Lichtmis
Vitushof-Columbarium