Beraad Liturgie

Het Beraad Liturgie, als klankbord voor het pastoresteam en spreekbuis van de parochianen, adviseert en ondersteunt het pastoresteam  in de ontwikkeling van een divers aanbod aan liturgie. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de pastores.

Parochianen worden uitgenodigd hun ervaringen en ideeën kenbaar te maken aan de leden van het Beraad Liturgie en/of pastoresteam..

Kerkvenster
Zo gek nog niet

Maria Lichtmis
Vitushof-Columbarium