Collectanten

Bonifatiuskerk
 

Contactpersoon collectanten in de Bonifatiuskerk:
Mevr. M. Heitkönig

m.heitkonig@chello.nl

 

 

Dominicuskerk

dsc08282In de Dominicuskerk wordt de collecte opgehaald in mandjes,
die aan het uiteinde van de banken in de zijbeuk staan.
Ze worden door de misdienaars vanuit de middenbeuk naar voren gebracht.
Kerkvenster
Zo gek nog niet

Maria Lichtmis
Vitushof-Columbarium