Liturgie -Kerk en muziek

HendrikjeDe kerkmusicus van de parochie is Mevr. H. van den Berg, email: hendrikjevdberg@hotmail.com. Zij is actief als dirigent en organist en is contactpersoon voor de organisten en cantores.

Wanneer u wilt meezingen in één van de koren binnen onze parochie, of eens een keer ergens wilt meezingen, kunt u contact opnemen met een van de contactpersonen zoals vermeld in het navolgende overzicht.

Sint Vitus Kinderkoor 8 -12 jaar in parochiezaal Dominicuskerk. Repetitie elke dinsdagmiddag. Om 15.15 uur is de parochiezaal open. De inlooptijd is van 15.15 tot 15.45, dan worden de kinderen ontvangen met limonade. De repetitie is van 15.45 tot 17.00 uur. Voor de leeftijd van 5 -8 repetitie iedere vrijdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Aanmelden kan bij Hendrikje van den Berg. Van harte welkom.

Overzicht koren Titus Brandsma Parochie         
 Koren/repetities/plaats
dirigent
contactpersonen
   
Johannes-Franciscuskoor
repetitie:
dinsdag 20.00 tot 22.00 uur
locatie:
Sacristie Bonifatiuskerk
Mevr. H. van den Berg
Dhr. C. van Kollenburg, cwmkollenburg1938@kpnmail.nl    
         
Bonifatiuscantorij
repetitie:
donderdag 19.45-21.45 uur
locatie:
Sacristie Bonifatiuskerk
Mevr. H. van den Berg
Mevr. H. Bakker
 bakkerhennie@hotmail.com
   
Franciscus Thema Koor
repetitie:
donderdag 19.45-21.30 uur
locatie:
Parochiehuis Dominicus
Dhr. J. Siemensma j.siemensma@hetnet.nl
Dhr. J. Siemensma
 
   
         
         
         
Sint Vitus kinderkoor
repetitie kinderkoor 5-8 jaar:
vrijdag 13.30-14.30 uur
locatie:
Parochiehuis Dominicus
Mevr. H. van den Berg     hendrikjevdberg@hotmail.com
 
Mevr. H. van den Berg
 
   
Sint Vitus Kinderkoor
repetitie kinderkoor 8-12 jaar
dinsdag 15.45-17.00 uur
locatie:
Parochiehuis Dominicus
Mevr. H. van den Berg      hendrikjevdberg@hotmail.com
Mevr. H. van den Berg
 
   
Sint Vitus Jeugdkoor
repetitie:
jeugdkoor vanaf 12 jaar  
dinsdag 18.30-19.45 uur
locatie: Parochiehuis Dominicus
Mevr. H. van den Berg      hendrikjevdberg@hotmail.com
Mevr. H. van den Berg
 
   
Cantores/Sint Vitus Vrouwenkoor
repetitie:
woensdag 20.00-21.30 uur
locatie:
Sacristie Bonifatiuskerk
 
Mevr. H. van den Berg        hendrikjevdberg@hotmail.com
Mevr. H. van den Berg
 
   
Rouw- en trouwkoor
Bij gelegenheid
In een van beide kerken
Mevr. H. van den Berg        hendrikjevdberg@hotmail.com
Mevr. H. van den Berg    
Kerkvenster
Zo gek nog niet

Maria Lichtmis
Vitushof-Columbarium