Kerkversiering

De bloemen in de kerk worden verzorgd door de werkgroepen kerkversiering, behalve in de vastenperiode, dan is er geen bloemversiering in de kerk.

Bloemenverzorging Bonifatiuskerk
Contactpersoon:
Dhr. F. Prins, email prinsminnema@chello.nl

Bloemenverzorging Dominicuskerk
Contactpersoon:
Mevr. M. Käller-Roling

  

Kerkvenster
Zo gek nog niet

Maria Lichtmis
Vitushof-Columbarium