Lectoren

Lectoren

De lectoren staan de voorganger terzijde bij de lezing uit de Schrift.
Ook verzorgen zij de voorbeden en assisteren ze bij de uitreiking van de Communie.