Lectoren

De lectoren staan de voorganger terzijde bij de lezing uit de Schrift.
Ook verzorgen zij de voorbeden en assisteren ze bij de uitreiking van de Communie.

Contactpersoon voor de beide kerken:
Dhr. Jan de Vries, janpw@planet.nl

Belangstellenden kunnen contact opnemen met dhr. De Vries.

Kerkvenster
Zo gek nog niet

Maria Lichtmis
Vitushof-Columbarium