Misdienaars/acolieten

Zij zijn de eerste assistenten bij de liturgische vieringen.

  • Contactpersoon misdienaars/acolieten
    voor St. Dominicuskerk en St. Bonifatiuskerk is
    dhr. C. Kuijpers, corkuijpers@chello.nl
Kerkvenster
Zo gek nog niet

Maria Lichtmis
Vitushof-Columbarium