Oecumene

Oecumenische vieringen

2 keer per jaar is er een oecumenische gebedsviering in Leeuwarden.

De eerste viering is in januari samen met de PKN-kerken (Grote Kerk-Fenix-Goede Herder-Adelaar-Regenboog) en Titus Brandsma Parochie. Een tweede viering is in oktober en wordt voorbereid samen met de PKN (de Schakel) en het Leger des Heils.

De gebedsvieringen vinden wisselend per jaar  plaats in de Schakel, de Grote of Jacobijner Kerk of de Bonifatiuskerk.

Oecumenische ontmoetingen

Laudato si, een teken van hoop tegen alle wanhoop in.

Op 26 januari 2016 kwamen 19 personen uit diverse kerken bij elkaar in het Titus Brandsma huis te Leeuwarden om in gesprek te gaan over de encycliek Laudato si, van paus Franciscus. Deze encycliek spoort mensen over de hele wereld aan om de waardigheid van alle schepselen serieus te nemen, om de aarde die we gezamenlijk delen zorgvuldig te verzorgen en om de onderlinge verbondenheid tussen alles te zien en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen.

Na afloop van het gesprek zetten zij ‘stappen van hoop’ en schreven die op blaadjes. Deze blaadjes hangen in een tak van een boom, die een rondgang maakt langs de kerken van de deelnemers.

Op 27 september komt de groep (met andere belangstellenden) weer bij elkaar in kerk de Fontein, om aan elkaar te vertellen wat er in de tussentijd gebeurd is, en hoe de weg van de hoop verder gegaan kan worden.

Tussendoor staat de vaas met tak en een schrift in een van de genoemde kerken, zie hieronder. Wat dat aan activiteiten oplevert is spannend, misschien schrijven mensen hun reactie in het schrift.

Wij houden u op de hoogte.

Wanneer Waar
februari Bonifatiuskerk
maart Grote kerk
april Fontein
mei Schakel
juni Stenden Hoge School
juli Jacobus de meerdere Dronrijp
augustus Martinuskerk Makkum
september Dominicuskerk
27 september Fontein

Raad van Kerken

Nieuwsbrief Raad van Kerken, maart 2016
Uitnodiging Jaarvergadering RvK, 11 april 2016

Kerkvenster
Zo gek nog niet

Maria Lichtmis
Vitushof-Columbarium