VOM (Vrede-Ontwikkelingshulp-Missie)

De VOM-groep organiseert themavieringen in de Adventstijd, in de Veertigdagentijd en in de Vredesweek, in het kader van de diaconale opdracht van christenen.

Contactpersoon:

Dhr. K. Wierenga, wierengak1940@hotmail.com

Zie voor meer informatie over VOM onder het tabblad Diaconie.

Kerkvenster
Zo gek nog niet

Maria Lichtmis
Vitushof-Columbarium