Orgelrestauratie Bonifatius start dit najaar!

Na vele jaren plannen maken en geld inzamelen is het nu zover.  Het parochiebestuur geeft op korte termijn orgelbouwer Adema uit Hillegom opdracht  om het hoofdorgel van de Bonifatius  te restaureren en deels te vernieuwen. Er verandert  niets aan het font van het orgel; wel komt het orgel ten behoeve van de klank circa een meter naar voren. De orgelbouwer start in het najaar. Dan wordt het orgel weggehaald van de zolder. In het najaar van 2018 is de ingebruikname gepland. Onze parochie maar ook Culturele Hoofdstad Leeuwarden is dan verrijkt met een weer prachtig klinkend orgel, in 1899 gebouwd door de Leeuwarder gebroeders Adema.

Als orgelcommissie zijn we zeer verheugd dat nu de ‘kogel door de kerk is’. Dat was alleen mogelijk door de donaties en toezeggingen van vele parochianen, bedrijven  en fondsen. We zijn daar een ieder zeer erkentelijk voor.

De enige vraag die nu nog beantwoord dient te worden is: gaan we restaureren naar een orgel van 29 registers (hiervoor is volledige dekking), of zien we kans nog zo’n € 20.000,– bijeen te brengen zodat een groter orgel gerealiseerd kan worden met 39 registers? Hierover dient een besluit geworden uiterlijk op het moment dat de orgelbouwer met zijn werk begint (najaar 2017).

We doen ons best om dit ontbrekende bedrag nog bij elkaar te krijgen; graag doen we een laatste maal beroep op uw vrijgevigheid.  U kunt ons steunen door te doneren op:  NL02RABO 0116 0953 42 t.n.v. Titus Brandsma parochie o.v.v.  ‘orgelfonds’.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.
namens de orgelcommissie, Titus Hoogslag

Kerkvenster
Zo gek nog niet

Maria Lichtmis
Vitushof-Columbarium