Missie, visie en beleidsplan

De Titus Brandsma Parochie is een parochie met twee kerkgebouwen, de St. Dominicuskerk en de St. Bonifatiuskerk.

De missie

De Titus Brandsma Parochie is een Rooms Katholieke geloofsgemeenschap die openstaat naar de wereld. Een geloofsgemeenschap die ruimte schept voor de genadevolle werking van Gods Geest, die tot ons komt vanuit Gods Woord en de viering van de sacramenten, zodat het heil van God bereikbaar is voor iedereen.

Visie:

Geïnspireerd door het evangelie wil de Titus Brandsma Parochie met elkaar werken aan groei in geloof en christelijke spiritualiteit. En daardoor een bijdrage leveren aan een samenleving waarin mensen oog hebben voor elkaar en daarom vorm geven aan gerechtigheid en solidariteit met de kwetsbare mens. De Titus Brandsma Parochie wil als geloofsgemeenschap Christus zichtbaar maken.

De Titus Brandsma Parochie heeft een beleidsplan, dit beleidsplan is binnen de kaders van het beleidsplan ‘Kwetsbaar en Hoopvol’ dat de bisschop van Groningen Leeuwarden voor heel het bisdom heeft vastgesteld.

Klik voor het beleidsplan van de parochie op de navolgende link -> ….

Als u wilt weten wat wij in het achterliggende jaar op het terrein van Catechese en Spiritualiteit hebben gedaan, dan kunt u hier linken naar ons parochieel cursusaanbod.
– link naar voorjaar 2016 >>>
– link naar Najaar 2016 >>>

Als u wilt weten wat wij in het achterliggende jaar op het terrein van Diaconie hebben gedaan, dan kunt u hier linken: werkplan diaconie 2016 >>> 

Kerkvenster
Zo gek nog niet

Maria Lichtmis
Vitushof-Columbarium