Stichting Algemene R.K. Begraafplaats ‘Vitushof’ Leeuwarden

PICT0793 (559x750)De Stichting algemene R.K. Begraafplaats Vitushof voert het beheer over de begraafplaats Vitushof aan de Harlingerstraatweg.
Al meer dan 100 jaar worden hier de katholieken uit Leeuwarden en omstreken ter aarde besteld.

De as van overledenen kan er op verschillende manieren worden bijgezet:
• in een columbariumDSC02110 (750x487)
• in de urnenhof
• in een bestaand familiegraf
• uitstrooiing op het strooiveldPICT0923 (563x750)

Het algemeen onderhoud van de begraafplaats wordt o.a. bekostigd uit de zogenaamde ‘uurloonactie’. Hiervoor schenken de nabestaanden jaarlijks een vrijwillige bijdrage ter grootte van het uurloon van de tuinman.
Tot het algemeen onderhoud behoort o.a. het grasmaaien, wieden, het snoeien van heesters en het onderhoud van de paden.

De grafmonumenten dienen door of namens de nabestaanden te worden onderhouden. Tegen een jaarlijkse vergoeding dan wel een bedrag ineens voor 10 jaar kan men ook een onderhoudscontract afsluiten. Nadere inlichtingen hierover worden door de secretaris verstrekt.

De afgelopen jaren is het volgende op de begraafplaats gerealiseerd:

  • een verbeterde waterhuishouding
  • een monument ter nagedachtenis aan niet-gedoopte kinderen
  • het monument op het strooiveld
  • aangeplante herinneringsbomen
  • de plaatsing van het torentje van de kapel van het St. Bonifatius Hospitaal en
  • de ‘Vitus’-kapel

ANBI
Stichting Vitushof is vanwege haar ANBI status ook verplicht algemene informatie te verstrekken, die u hier  kunt vinden.

Bestuur
Het bestuur is  als volgt samengesteld:
Dhr. W.A. Röben, voorzitter
Dhr. J.H.Hoekstra, penningmeester
Dhr. F.N. Gildemacher, lid.

Het bestuur is geheel op vrijwillige basis en ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.
De stichting heeft een beleidsplan, dat u door aanklikken kunt inzien. Klik hier voor het beleidsplan Stichting Vitushof.

Contact
Het contactadres is: Stichting Vitushof R.K. Begraafplaats, t.a.v. de heer J.H. Hoekstra, Mr. P.J. Troelstraweg 126, 8917 CV Leeuwarden.

De Stichting Rooms Katholieke Begraafplaats, ook bekend onder Vitushof R.K. Begraafplaats heeft fiscaal nummer 8137.98.693 en is gevestigd in Leeuwarden.
Inlichtingen (algeheel beheerder begraafplaats): dhr. J. Baltjes, tel. 06-83 85 07 14.

Banknr. INL16RABO0127590366.

 

Columbarium Dominicuskerk

DSC02107Achter in de Dominicuskerk is een columbarium, een kapel waar urnen met as van overledenen geplaatst kunnen worden.
Een nis voor een urn wordt voor 10 jaar verhuurd. Tarief afhankelijk van betaalde kerkbijdrage voorafgaand aan overlijdensjaar.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij:

Mevrouw M. Jorna-van der Geest
maevandergeest@chello.nl

Kerkvenster
Zo gek nog niet

Maria Lichtmis
Vitushof-Columbarium