Bijdragen, giften en rekeningnummers

De parochie is financieel afhankelijk van uw bijdrage. Jaarlijks doen wij hiervoor een beroep op u via de actie Kerkbalans. Deze vrijwillige bijdrage is de belangrijkste inkomstenbron.

Het is ook mogelijk notarieel een schenking te doen aan de parochie (informatie hierover bij de administrateur, de heer T.P.M. van der Zee, tel. 0511-475067, email: tbp.finadm@live.nl

Daarnaast ontvangt de parochie de zogenaamde stipendia bestaande uit de rouw- en trouwgelden en andere giften bij bijzondere gelegenheden.
Tenslotte bestaat de mogelijkheid in een testament de parochie te gedenken met een legaat.

Mocht u voor uw belastingaangifte ons RSIN nummer nodig hebben, het is nummer: 7369402.

Link naar begroting 2017 >>>

Link naar toelichting op staat van baten en lasten 2015 >>>

 

Link naar Tarieven 2017 >>> in euro’s!

Rekeningnummers van de Titus Brandsma Parochie Leeuwarden

RABO: NL40 RABO 0127 5836 29
ING: NL44 INGB 0004 5993 56

Coördinator Actie Kerkbalans

Algemeen coördinator en bijdrage-administratie Kerkbalans:
Auke Miedema, tel. 0511-432550, e-mail bijdragen@titusbrandsmaparochie.nl

Administrateur van de parochie

Dhr. T.P.M. van der Zee, tel. 0511-475067, e-mail: tbp.finadm@live.nl

Kerkvenster
Zo gek nog niet

Maria Lichtmis
Vitushof-Columbarium