Ledenadministratie

Telefoonnummer ledenadministratie: 058 – 2153832
E-mail ledenadm@titusbrandsmaparochie.nl

Contactpersoon
Dhr. S.F. van der Werff

tel. 058-215 38 32De ledenadministratie van de Titus Brandsma Parochie houdt in een bestand bij welke personen bij de parochie horen. Het bisdom Groningen-Leeuwarden is aangesloten bij de SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) en dus ook de Titus Brandsma Parochie.

Wekelijks komen automatisch alle adresmutaties van geregistreerde RK-leden binnen bij de ledenadministratie: nieuwkomers binnen onze parochie, parochianen die de parochie hebben verlaten, verhuizingen en het overlijden van parochianen.

Gegevens van nieuwkomers krijgen wij alleen door als ook hun vorige parochie was aangesloten bij de SILA. Is dat niet het geval dan wordt men verzocht zich alsnog persoonlijk bij de ledenadministratie aan te melden.

Nieuwgeborenen komen ook niet automatisch via de SILA binnen, maar moeten door de ouders bij de ledenadministratie worden aangemeld. Dit kan bij de doop van een kind of via een mutatieformulier.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Het ledenbestand valt onder de Wet ‘Bescherming Persoons­gegevens’, die voorschrijft dat gegevens uit een kerkelijk bestand uitsluitend mogen worden gebruikt voor pastorale en diaconale activiteiten van de parochie.
Voor sommige doeleinden kunnen adreslijsten worden samengesteld, bijv. voor speciale bijeenkomsten, voor kinderen die in aanmerking komen voor de eerste communie of voor de verzending van het parochieblad Kerkvenster.

Kerkvenster
Zo gek nog niet

Maria Lichtmis
Vitushof-Columbarium