Warning: Declaration of aec_contributor_list::form() should be compatible with WP_Widget::form($instance) in /customers/e/e/4/titusbrandsmaparochie.nl/httpd.www/wp-content/plugins/ajax-event-calendar/inc/widget-contributors.php on line 64 Orgelrestauratie Bonifatius start dit najaar! - Titus Brandsma Parochie Leeuwarden

Orgelrestauratie Bonifatius start dit najaar!

Na vele jaren plannen maken en geld inzamelen is het nu zover.  Het parochiebestuur geeft op korte termijn orgelbouwer Adema uit Hillegom opdracht  om het hoofdorgel van de Bonifatius  te restaureren en deels te vernieuwen. Er verandert  niets aan het font van het orgel; wel komt het orgel ten behoeve van de klank circa een meter naar voren. De orgelbouwer start in het najaar (2017). Dan wordt het orgel weggehaald van de zolder. In het najaar van 2018 is de ingebruikname gepland. Onze parochie maar ook Culturele Hoofdstad Leeuwarden is dan verrijkt met een weer prachtig klinkend orgel, in 1899 gebouwd door de Leeuwarder gebroeders Adema.

Als orgelcommissie zijn we zeer verheugd dat nu de ‘kogel door de kerk is’. Dat was alleen mogelijk door de donaties en toezeggingen van vele parochianen, bedrijven  en fondsen. We zijn daar een ieder zeer erkentelijk voor.

De enige vraag die nu nog beantwoord dient te worden is: gaan we restaureren naar een orgel van 29 registers (hiervoor is volledige dekking), of zien we kans nog zo’n € 20.000,– bijeen te brengen zodat een groter orgel gerealiseerd kan worden met 39 registers? Hierover dient een besluit geworden uiterlijk op het moment dat de orgelbouwer met zijn werk begint (najaar 2017).

We doen ons best om dit ontbrekende bedrag nog bij elkaar te krijgen; graag doen we een laatste maal beroep op uw vrijgevigheid.  U kunt ons steunen door te doneren op:  NL02RABO 0116 0953 42 t.n.v. Titus Brandsma parochie o.v.v.  ‘orgelfonds’.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.
namens de orgelcommissie, Titus Hoogslag

 Actie renovatie Adema-orgel Bonifatius

tekening-orgelrenovatieWe zijn er bijna…

De afgelopen maanden is de restauratie van het orgel in de Bonifatiuskerk een stuk dichterbij gekomen. Zowel particulieren als fondsen en bedrijven hebben prachtige toezeggingen gedaan waar we erg blij mee zijn. Zo heeft een groep ondernemers met banden met onze parochie flink zijn best gedaan geld in het laatje te brengen. Klap op de vuurpijl was de toezegging van de gemeente Leeuwarden om aan de restauratie van dit gemeentelijke monument € 20.000,-toe te zeggen!

In ronde bedragen komt het er op meer dat we voor de totale restauratie van  zo’n € 296.000,–  nog een slordige € 60.000 nodig hebben. Een aantal aanvragen is in behandeling en ook zijn we in afwachting van een aanvraag om provinciale subsidie.

De planning is om in december van dit jaar de financiering rond te hebben en  dan opdracht te geven aan de orgelbouwer. Deze zou medio 2017 kunnen starten en het orgel medio 2018 kunnen opleveren. Het zou fantastisch zijn om in dat jaar, waarin Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa is, het orgel met de hele Leeuwarder ‘parochiemienskip’ in te kunnen wijden.

Maar zoals bekend: de laatste loodjes wegen het zwaarst. Vele parochianen hebben reeds kleinere of grotere bedragen toegezegd. Toch zijn we er nog niet. Daarom doen we nog eens een klemmend beroep op u een gulle donatie te doen om de Bonifatius weer over een fraai klinkend orgel te laten beschikken.

U kunt ons steunen door te doneren op:  NL02RABO 0116 0953 42 t.n.v. Titus Brandsma Parochie o.v.v.  ‘orgelfonds’. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Orgelrestauratie in beslissende fase

bouwtekeningen orgelrestauratie Bonifatius (K. A Damstra)_2De plannen tot restauratie van hoofdorgel komen in een stroomversnelling. Zoals eerder hier is geschreven blijft het orgel in zijn huidige voorkomen op de koorzolder en wordt het daar gerestaureerd tot een mechanische bediend, weer fraai klinkend Adema-orgel. Vanwege vooral de akoestiek komt het hele orgel wel ongeveer een meter naar voren. Omdat het orgel gemeentelijk monument is, hebben we  voor deze restauratie toestemming nodig. Gelukkig heeft de gemeente in februari de bouw- en omgevingsvergunning afgegeven.

De restauratie kan nu beginnen onder nog maar één voorwaarde: voldoende geld. De begroting van dit plan komt uit op ca € 296.000,–. Ruwweg iets meer dan de helft van dit bedrag is reeds binnen aan donaties en toezeggingen. Ook hopen we – wegens de monumentale status van het orgel – op steun van gemeente en provincie. We willen daarnaast bedrijven fondsen, particulieren en -niet in de laatste plaats- u als parochiaan benaderen voor extra donaties. Achter in de kerk is een soort thermometer opgehangen waar u kunt aflezen hoeveel er gedoneerd is. Daar kunt u ook de nieuwe folder aantreffen die onlangs is verschenen.

We willen ons uiterste best er voor doen om in de tweede helft van dit jaar het startschot te kunnen geven voor de orgelrestauratie. U kunt ons steunen door te doneren op:  NL02RABO 0116 0953 42 t.n.v. Titus Brandsma parochie o.v.v.  ‘orgelfonds’.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Namens de orgelcommissie, Titus Hoogslag

Orgel Bonifatius van ‘Onder naar Boven’

Er is rondom het hoofdorgel van de Bonifatiuskerk de afgelopen tijd veel gebeurd. Aanvankelijk was er het plan om het orgel naar beneden te halen en in de Noorder dwarsbeuk te plaatsen, voorzien van een nieuwe orgelkas. Hiermee zou een bedrag gemoeid zijn van zo’n € 380.000,–. Na inzamelacties, het benaderen van parochianen en fondsen bleef de teller echter steken op zo’n € 150.000,–. Om ook de mogelijkheid te krijgen van overheidssubsidie (die in dit plan niet aan de orde was) is bewerkstelligd dat het huidige Adema-Verschueren hoofdorgel zoals dat op de koorzolder staat vorig jaar tot gemeentelijk monument is verklaard. We hebben vervolgens een nieuw plan laten maken voor restauratie van dat orgel op de huidige plaats. Kort gezegd is daar een mechanisch orgel met 38 registers voorzien. Het zal een orgel zijn met de klank van een oorspronkelijk Adema-orgel zoals dat ook in de kerk stond voor de grote aanpassing van het orgel door de fa Verschueren in de oorlogsjaren. De begroting van dit plan komt uit op ca € 275.000,–. Dit bedrag is zeker bijeen te brengen wanneer we gedeeltelijk overheidssubsidie voor dit plan kunnen ontvangen. Het parochiebestuur heeft ingestemd met het plan en nu is het wachten op de benodigde gemeentelijke omgevingsvergunning. Daarna start en nieuwe inzamelingsactie.

We realiseren ons dat vele parochianen en instellingen aan de orgelactie hebben bijgedragen in de verwachting dat het orgel beneden zou komen. We zullen hen zoveel mogelijk bericht doen en gaan er vanuit dat zij hun gift of toezegging ook gestand willen doen voor dit nieuwe orgelplan. In Kerkvenster en op de website van de parochie zullen we u met regelmaat gaan informeren over de voortgang. Het zou reusachtig zijn wanneer we als parochie in 2018 – Leeuwaren Culturele Hoofdstad –  zouden kunnen beschikken over een goed klinkend Adema-orgel. (april 2016)

Toekenning gemeentelijke monumentenstatus

Hendrikje met plaatje monumentstatus.jpgDe vele acties van de orgelcommissie hebben recentelijk (begin 2015) geresulteerd in de toekenning door het College van B&W van de gemeente Leeuwarden van de gemeentelijke monumentenstatus aan het Adema orgel in de Bonifatiuskerk.
Naar alle waarschijnlijkheid wordt het nu gemakkelijker om voor de renovatie van het orgel, subsidiegelden binnen te halen.

Onze kerkmusicus Hendrikje van der Berg heeft – na een overleg van de orgelcommissie met de heren Ron van Bakel van orgelbouwer Adema uit Hillegom en onze adviseur Ton van Eck, prominent orgeldeskundige in Nederland – het door de gemeente verstrekte monumentenbordje op het orgel bevestigd.

Verdere vorderingen in de voortgang van het project kunt u binnenkort van de commissie tegemoet zien.

Enkele succesvolle acties

 • poster SCHUBERT_1.jpgLiederencyclus van Schubert in Bonifatiuskerk
  Op zondag 19 april kon u genieten van een uitvoering van Schuberts liederencyclus ‘die Winterreise’. Dit concert werd gegeven in het Titus Brandsma Huis ’s middags.
  Uitvoerenden waren cantor Jan Hooghiemstra en pastoor Peter van der Weide uit Sneek op de piano.
 • Tijdens de Open Monumentendag 2014 was er een orgelbespeling door Hendrikje van den Berg en Siegfried Derks, een creatieve markt, de verkoop van appeltaart en cake onder het genot van een kopje thee of koffie dan wel een glaasje wijn en de verkoop van het boek ‘Adema 150 jaar orgelbouw’. Deze dag bracht een recordbedrag op van € 2.179,- !
 • P9020637De verkoop van het boek ‘Adema 150 jaar orgelbouw’ loopt nog door.
  Het boek over de Adema-orgels – van oorsprong Leeuwarder Orgelbouwers – is voor maar € 5,— te koop bij
  Hielke Hoekstra: hielkehoekstra@chello.nl of tel. 06-51 43 21 40.
  Wellicht aardig voor de feestdagen.
 • De verkoop van een schilderij van Eric Zwezerijnen heeft 1600,- euro voor de orgelcommissie opgebracht.De eerste creatieve markt (najaar 2013) bracht zo’n € 2.200,- op.
  Vele kunstzinnige en vlijtige parochianen hebben producten vervaardigd en die te koop aangeboden: van zelfgebreide sjaals tot vogelhuisjes, te veel om op te noemen.
 • In de advent vonden kaarten met kerstafbeeldingen uit de Bonifatiuskerk gretig aftrek: de opbrengst van deze kaartenverkoop bedroeg ruim € 800. Eind 2015 vindt een nieuwe kaarten- en  kaarsenactie plaats.
 • Ook de schilderijenverkoop van dhr. Sieb Elzinga in het najaar 2013 was zeer succesvol.

Ook hebben parochianen financiële toezeggingen gedaan die verzilverd kunnen worden wanneer het orgel wordt aanbesteed; meerdere parochianen reageerden ruimhartig. Het totaal toegezegde bedrag beloopt maar liefst zo’n € 15.000.

Graag wil de orgelcommissie alle verkopers, creatievelingen, fotografen, kopers en zij die een toezegging deden van harte dank zeggen voor hun inspanningen en vrijgevigheid !

Het orgelfonds, toezeggingen daarbij inbegrepen, nadert nu het bedrag van € 150.000. Dat is hoopgevend, maar nog lang niet voldoende om op korte termijn opdracht te kunnen geven voor de renovatie. Daarvoor is een bedrag nodig van in totaal ruim € 280.000.

De orgelcommissie dient het komende jaar dus nog ‘vol op het klavier te gaan’, maar weet zich in haar streven zeer gesteund door het enthousiasme van vele parochianen.

We hopen ook op de medewerking van bedrijven en instellingen in Leeuwarden. Want wat is een culturele hoofdstad van Europa zonder een behoorlijk hoofdorgel in haar hoogste kerk? ‘

Donaties zijn zeer welkom en kunt u overmaken op rek nr. NL02 RABO 0116095342 t.n.v. Titus Brandsma Parochie o.v.v. ‘orgelfonds’.

De orgelcommissie

Contactpersonen

Titus Hoogslag              hoogslag@kpnmail.nl  tel. 058 2165810
Hendrikje van den Berg  hendrikjevdberg@hotmail.com
Andries Westerveld        a.westerveld@awesterveld.nl
Hielke Hoekstra              hielkehoekstra@chello.nl

Hoe en waarom deze orgel actie…

De Titus Brandsma Parochie in Leeuwarden is een inzamelingsactie gestart voor een grondige renovatie van de hoofdorgel van de Bonifatiuskerk te Leeuwarden. Het orgel verkeert in slechte staat en moet dringend vernieuwd worden.Adema orgel

Maar dat kost geld.
We hebben ongeveer  €  280.000,- nodig.

De afgelopen periode is door verschillende gevers al bijna  € 150.000,-  bijeengebracht.We hopen dat velen nog een steentje bijdragen.
Waarom het orgel gerenoveerd moet worden kunt u hieronder lezen:

Slechte staat hoofdorgel

De kerk beschikt over een hoofdorgel, dat in 1899 is gebouwd door de Leeuwarder orgelmakers S. en L. Adema. Het bevindt zich op de koorzolder boven de ingang. Het orgel verkeert helaas in zeer slechte staat en moet ingrijpende aanpassingen ondergaan.

Parochie en Stichting willen het hoofdorgel graag vernieuwen en wel om de volgende redenen:

 • de monumentale stadskerk Bonifatius verdient een hoogwaardig hoofdorgel voor zowel de liturgischevieringen als de muziekuitvoeringen die er plaats vinden;
 • het kleine koororgel dat zich op het priesterkoor bevindt en momenteel veel wordt gebruikt, heeft voorvolkszang en de ondersteuning van grotere koren niet de vereiste capaciteit.

Geschiedenis Gebroeders Adema

Wat is de geschiedenis van het oude Adema-orgel in de Bonifatius en de bouwers ervan? Die begint bij Carel Bartolomeus Adema, geboren in 1824 in Leeuwarden. Al vroeg bleek zijn muzikale en technische aanleg en daarom kwam hij als 16-jarige in de leer bij de bekende Friese orgelbouwer Van Dam, waarna hij zijn studie voortzette bij de Utrechtse orgelbouwers Bätz en Witte. Na zijn leerperiode vestigde Carel zich op 28 mei 1855, samen met zijn jongere broers Petrus en Johannes als zelfstandige orgelbouwers aan de Singelstraat in Leeuwarden. Maar de samenwerking duurde niet lang. Johannes overleed vrij spoedig en een ruzie tussen de beide overgebleven broers maakte in 1868 een einde aan hun samenwerking.

De Leeuwarder tak   Orgelartikel Sijbrandus Adema imagesCA8LIBJ6

Carel zette de zaak in Leeuwarden voort. Uit zijn huwelijk werden twee zoons geboren. Sybrandus in 1863 en Lambertus in 1864. Beide zoons kwamen bij hun vader in dienst. In 1898 moest Carel de zaak   aan zijn beide zoons overlaten. Diverse orgels zijn door deze Leeuwarder Adema’s gebouwd, o.a. het orgel van de r.k. kerk te Wolvega en het orgel van de Dominicuskerk (1866) in de Speelmanstraat te Leeuwarden, dat is meegegaan naar onze huidige Dominicuskerk. De orgelkast ervan is destijds overgedragen aan de hervormde kerk van Ferwerd en valt daar nog steeds te bewonderen.

In 1884 kwam de Bonifatiuskerk aan de Voorstreek gereed. Het Van Dam-orgel uit de oude Bonifatiuskerk aan de Vleeschmarkt (op de plaats van de huidige Tivoli bioscoop aan de Nieuwestad) werd meegenomen naar de nieuwe kerk. Vanaf 1886 was orgelmaker Sybrandus Adema vaste bespeler van dit instrument (zie foto). De Gebroeders S. en L. Adema bouwden vervolgens voor de kerk een nieuw mechanisch orgel dat in september 1899 in gebruik werd genomen. De bouwkosten bedroegen ruim ƒ 2000,-. Het bedrag werd grotendeels opgebracht door de zangers van het parochiekoor ‘Ad Laudem Dei’.

Na het overlijden van Sybrand Adema begin januari 1941 – hij was 54 jaar organist geweest – werd al gauw besloten dat het Adema-orgel omgebouwd moest worden en aangepast aan de smaak van die tijd. De firma Verschueren maakte er een elektro-pneumatisch instrument van, met tal van zeer grote ingrepen. Naar de overtuiging van onze orgeladviseurs wijlen Jan Jongepier en Ton van Eck werd het concept van Adema daarmee geweld aangedaan.

De Amsterdamse tak

De eerder genoemde Petrus Adema verhuisde naar Amsterdam en stichtte daar een eigen orgelwerkplaats. De huidige orgelbouwer ‘Adema’s Kerkorgelbouw B.V.’ uit Hillegom is historisch gezien de opvolger van deze firma. Deze ‘Amsterdamse’ Adema heeft nu een fraai plan opgesteld voor een ingrijpende renovatie van ons ‘Leeuwarder’Adema-orgel. Het krijgt de typische romantische Adema-klank terug. Bij deze renovatie wordt gebruik gemaakt van de vele waardevolle onderdelen van het huidige Adema-orgel.

Als de plannen doorgaan, vindt er dus – via het orgel – een hereniging plaats tussen de beide ruziënde Adema-broers uit Leeuwarden…

Maar zonder geld geen orgelrenovatie; dus, steun het orgelfonds!

Uw bijdrage is van harte welkom    SONY DSC Wilt u een donatie doen?

 rek nr. NL02 RABO 0116095342
t.n.v. Titus Brandsma Parochie o.v.v. ‘orgelfonds

Onze hartelijke dank!

Kerkvenster
Zo gek nog niet

Vormsel 2017
Vitushof-Columbarium