Warning: Declaration of aec_contributor_list::form() should be compatible with WP_Widget::form($instance) in /customers/e/e/4/titusbrandsmaparochie.nl/httpd.www/wp-content/plugins/ajax-event-calendar/inc/widget-contributors.php on line 64 Pelgrimage langs plekken van stilte en bezinning - Titus Brandsma Parochie Leeuwarden

Pelgrimage langs plekken van stilte en bezinning

Ik ontdekte dat ik
minder en minder
te zeggen had,
tot ik uiteindelijk stil werd
en begon te luisteren.

En in die stilte hoorde ik
de stem van God.

(Sören Kierkegaard)

Zonder de gemeenschappen van kloosters en kerken zouden Leeuwarden en Friesland er heel anders uitzien. Het thema Iepen Mienskip van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad is daarom een uitnodiging voor kerken om te laten zien dat die aloude mienskip nog steeds in de samenleving aanwezig is. Ook is het een prachtige kans om als kerken present te zijn en te laten zien wie wij zijn en wat wij te bieden hebben.

Een groep mensen vanuit verschillende kerken in Leeuwarden heeft elkaar gevonden in de wens om binnen de hectiek van alle activiteiten rond Culturele Hoofdstad aandacht te schenken aan de ook aanwezige behoefte aan rust, stilte en bezinning. Deze groep werkt aan een boekje met een stadswandeling langs plekken van stilte en bezinning.

Het boekje wordt uitgegeven in de reeks stadswandelingen van het Historisch Centrum Leeuwarden. Vanuit de waarden: stilte, rust, bezinning, bezieling, vrede, verbinding, ontdekken en ontmoeting (met mijzelf, de ander, God) wil de werkgroep zoveel mogelijk mensen – jong of oud, gelovig of niet gelovig, uit binnen- of buitenland – in aanraking laten komen met rust- en stilteplekken in het centrum van Leeuwarden en enkele daarbuiten. Daarnaast zullen enkele wandelingen worden georganiseerd.

In het boekje worden naast een (historische) beschrijving van het gebouw ook de geloofsgemeenschappen beschreven die van deze gebouwen gebruik maken. Door bezinnende teksten in het boekje op te nemen, worden wandelaars gestimuleerd hierover na te denken.

Het boekje zal ook ondersteund worden door een app waarin onder andere actuele en aanvullende gegevens rond openingstijden en activiteiten van de kerken staan opgenomen. Het is de bedoeling dat dit boekje tijdens de start van Tsjerkepaad op 24 juni 2017 wordt gepresenteerd.

Voor het realiseren van dit boekje is veel geld nodig. Gelukkig is door een aantal kerkelijke fondsen en de gemeente Leeuwarden al een financiële bijdrage toegezegd. Maar er is nog niet genoeg om van start te kunnen gaan. Het zou mooi zijn als vanuit de Leeuwarder kerken mensen hun steun toezeggen aan dit project.

Hoe kunt u dit boekje bestellen?
Dat kan door in te schrijven op een boekje door minimaal € 7,50 (maar liever meer) toe te zeggen op een inschrijfformulier dat vanaf januari in de kerk ligt. Een gift is ook mogelijk: NL63 INGB 0000865678, t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden o.v.v. Pelgrimage.
Meer informatie is verkrijgbaar bij Caroline Doelman, tel. 058 2162639, e-mail: kerkindestad058@gmail.com

Kerkvenster
Zo gek nog niet

Vormsel 2017
Vitushof-Columbarium