Kalender
  • 20 september 2014 11:00Dubbele diakenwijding in Bonifatiuskerk + koffiedrinken
  • 26 september 2014 11:15Rondleidingen VOM/Solidair Fryslan
  • 26 september 2014 16:00Gezamenlijke afsluiting
  • 6 oktober 2014 09:00schoonmaak Dominicuskerk
AEC v1.0.4 Agenda als lijst
Zoeken

Welkom op de website van de Titus Brandsma Parochie

De Titus Brandsma Parochie wil een rooms-katholieke gastvrije geloofsgemeenschap zijn, die ruimte schept voor de genadevolle werking van Gods Geest, die tot ons komt vanuit de verkondiging van Gods Woord en de viering van de sacramenten, waardoor mensen kunnen groeien in geloof en spiritualiteit. Als geloofsgemeenschap wil zij vanuit het evangelie betrokken zijn op elkaar en helpen gestalte te geven aan gerechtigheid in de samenleving en solidariteit met de kwetsbare mens.

Creatieve markt weer groot succes!

P9140961 (300x263) (2)Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 13 september was er in het Titus Brandsma Huis gelijktijdig een creatieve markt.
Er zijn weer heel veel mooie handwerken, vogelhuisjes, sieraden, kaarten, tassen, ansichtkaarten, placemats, boeken, cd’s en nog veel meer verkocht.

De horeca-hoek deed goede zaken met koffie / thee en heerlijke, zelfgemaakte taart. Het terras in de tuin was met het prachtige weer goed bezet.
De zelfgemaakte taarten en jam waren ook zeer in trek om mee naar huis te nemen.

P9140970 (300x200)De opbrengst komt ten goede aan de renovatie van het hoofdorgel in de Bonifatiuskerk.

Ook in de kerk lagen boeken en ansichtkaarten voor de verkoop.

P9140991 (300x200)

Hebt u de markt gemist, maar wilt u nog wel iets kopen? Dan kunt u contact opnemen met

Ingrid Ganzeboom:  gtmganzeboom@hetnet.nl


Orgelbespeling tijdens Open Monumentendag Bonifatiuskerk

P9130939 (1000x667)De organisten Siegfried Derks en Hendrikje van den Berg bespeelden vanaf 12.00 uur de beide orgels van de Bonifatiuskerk: het Adema-Verschueren orgel van de Galerij en het Cavaillé-Coll orgel in het koor.

Om 12 uur was het eerste concert en om 15.00 uur wordt het programma nogmaals ten gehore gebracht.

Prachtige muziek voornamelijk uit de 18e en 19e eeuw.
Zeer de moeite waard!


Volop activiteiten in september en oktober

In het weekend van 20/21 september collecte voor de Vredesweek

Lezingen en cursussen

De cursussen, lezingen en andere activiteiten in het Titus Brandsma Huis gaan weer van start. Iedereen is van harte welkom, ongeacht waar u woont of wat uw levensbe­schouwelijke achtergrond is. Wij hopen dat veel parochianen en andere geïnteresseerden hun weg naar een van de vele lezingen, cursussen of bijeenkomsten zullen vinden.
In het kort de eerstvolgende bijeenkomsten (dit overzicht wordt wekelijks bijgewerkt):

  • 17 september om 10.00 uur: Jezus v. Nazareth, deel 2 o.l.v. Chris Hoogland
  • 25 september om 9.45 uur: diaken Theo Midden over Lucas en Handelingen
  • 29 september om 20.00 uur: Marga Claus over haar boek ‘Kompleten’
  • 1 oktober, 19.30 uur: Fiorettigroep, begeleider Peter Vermaat, ofs

Voor meer informatie en achtergronden, zie het programmaboekje C&S: Lezingen/cursussen najaar 2014


Vredeswake in Leeuwarden

Gewoon omdat je voor Vrede bent!

Vredeswake

Vredeswake Nieuwe Stad

Waarom zou je daar niet eens aan meedoen?
Elke laatste donderdag van de maand op de Lange Pijp bij het paard.
Het kost maar een half uur van je tijd, van 19.30 – 20.00 uur.

En 25 september gaan we er een feestje van maken.
Het Ashuka-koor zal dan zingen.
We hopen dat we daar dan met heel veel mensen zullen staan. Komen dus!

Namens de werkgroep VOM,
Gerdy Hahn


5 oktober oecumenische viering in de Schakel

Op zondag 5 oktober is er een oecumenische viering in de Schakel (Havingastate 7, 8925 AZ Leeuwarden-Camminghaburen).

Deze viering is gezamenlijk voorbereid door parochianen van de Titus Brandsma Parochie en gemeenteleden van de Schakel.
In de viering zullen ds. Gerben Hoogterp en pastor Germa Kamsma-Kunst voorgaan. Leidraad in de viering zijn de lezingen van de zondag.

In de Bonifatiuskerk is dan geen viering .
Het is fijn als er veel mensen vanuit de Titus Brandsma Parochie aanwezig zijn in de oecumenische viering in de Schakel.
De viering begint om 9.30 uur.
Tot dan! 


30-jarig bestaan ‘Chaverim’ gevierd op 5 oktober

‘Chaverim’ zingt op zondag 5 oktober in de Dominicuskerk

Het koorChaverim” (vrienden) uit Joure o.l.v. Inno van den Berg bestaat dit jaar 30 jaar en veel leden zingen al vanaf het begin mee. Gestart met ongeveer 10 leden is het uitgegroeid tot een hechte vriendengroep van 38 leden. Ze wordt begeleid door een eigen combo van 3 leden.

Het koor verleent muzikale ondersteuning aan eucharistie-, woord- en communievieringen. Gemiddeld verzorgt het koor één keer per vier weken een viering. Verder zijn er optredens in verzorgingshuizen en ziekenhuizen, soms ook samen met een muziekvereniging.

Op 5 oktober a.s. is het jaarlijkse uitje van het Chaverim-koor gepland en beginnen zij de dag met een viering in de Dominicuskerk. Wij hopen er met z’n allen een mooie viering van te maken en nodigen u hierbij van harte uit.


Reünie FTK op 25 oktober

Reünie Franciscus Themakoor (voorheen Franciscus Jongerenkoor)

In het najaar van 2014 is het 45 jaar geleden dat het Franciscus Jongerenkoor werd opgericht.
Dat wil het koor graag vieren met een viering op zaterdagavond 25 oktober a.s. met zo veel mogelijk oud-leden.

Het programma ziet er als volgt uit
14.30u-17.00u: ontmoeten en zingen
17.00u-18.15u: samen eten en bijpraten
19.00u: zingen tijdens de viering
20.00u: napraten bij een kopje thee/ koffie

Wil je nog één keer het heerlijke gevoel van samen zingen meemaken: geef je dan op via franciscusthemakoor@outlook.com


Orgelactie
Voortgang renovatie oude hoofdorgel Bonifatiuskerk
jamverkoop

Klik hier om meer te lezen over de orgelrenovatie.
Eerste Communie 2014
Gebed van de dag
Leid, vriendelijk Licht

Leid, vriendelijk Licht,
langs deze donkre baan,
leid Gij mij voort!

Zwart is de nacht,
'k ben ver van huis gegaan.
Leid Gij mij voort!

Richt Gij mijn voet,
'k verzaak te schouwen
in 't verschiet.

Geef voor één stap mij licht,
en stap voor stap,
meer niet.

John Henry Newman