Kalender
 • 25 oktober 2014 10:30Inspiratiedag voor zangers met Chris Fictoor
 • 25 oktober 2014 19:0045-jarig bestaan Themakoor/koffie na afloop
 • 26 oktober 2014 11:00Gezinsviering met Scheepsmaatjes, aansluitend koffie/thee
 • 3 november 2014 09:00schoonmaak Dominicuskerk
AEC v1.0.4 Uitgebreide agenda als lijst
Zoeken

Welkom op de website van de Titus Brandsma Parochie

De Titus Brandsma Parochie wil een rooms-katholieke gastvrije geloofsgemeenschap zijn, die ruimte schept voor de genadevolle werking van Gods Geest, die tot ons komt vanuit de verkondiging van Gods Woord en de viering van de sacramenten, waardoor mensen kunnen groeien in geloof en spiritualiteit. Als geloofsgemeenschap wil zij vanuit het evangelie betrokken zijn op elkaar en helpen gestalte te geven aan gerechtigheid in de samenleving en solidariteit met de kwetsbare mens.

Gezinsviering 26 oktober Bonifatiuskerk


Activiteiten in oktober/november

Lezingen en cursussen in het Titus Brandsma Huis (dit overzicht wordt wekelijks bijgewerkt):

 • 21 oktober, 10.00 uur: Sociale Media (vervolg), inleider Jehannes van Haskera, webmaster. Vragen, sugggesties kunt u vooraf insturen naar webmaster@titusbrandsmaparochie.nl
 • 21 oktober, 10.00 uur: Jezus van Nazareth
 • 22 oktober, 20.00 uur: Sociale Media (vervolg), inleider Jehannes van Haskera, webmaster. Vragen, sugggesties kunt u vooraf insturen naar webmaster@titusbrandsmaparochie.nl
 • 27 oktober, 20.00 uur: In het teken van de Vis, een lezing met gedichten door Peter Vermaat
 • 30 oktober, 9.45 uur: diaken Theo Midden over Lucas en Handelingen
 • vóór 1 november: opgave voor Diocesane retraite in weekend van 28-11 tot 30-11 in klooster Thuine, Duitsland
 • 4 november, 20.00 uur: lezing over de heiligen van Friesland en in Leeuwarden door em.pastoor Jan van der Wal
 • 12 november, 19.30 uur: een dialoogavond over water en duurzaamheid door pastor Kamsma
 • 17 november, 20.00 uur: muziek en teksten van Hildegard van Bingen door Hans Nieuwland.

Wij hopen dat veel parochianen en andere geïnteresseerden hun weg zullen vinden naar een van de vele activiteiten voor inspiratie bij het geloof.
Voor alle informatie, data, of u zich moet opgeven en wat de kosten zijn, staat in het programmaboekje C&S: Lezingen/cursussen najaar 2014.


Katholiek sociaal denken

21e Diaconale Werkavond maandag 27 oktober 2014

Georganiseerd door het Vicariaat Fryslân-Noordoostpolder Commissie Diaconie Zuidwest

katholiek sociaal denken en doenKlik hier voor meer informatie.

 

 

 

 


Liederen om te herdenken, ingeleid door Chris Fictoor

Inspiratiedag voor koorleden en voor wie graag zingt …

In de katholieke traditie wordt op 2 november een Allerzielenviering gehouden. In deze viering worden onze dierbare overledenen van het afgelopen jaar herdacht. Een moment waarop wij hen, die ons zijn ontvallen, in het Licht willen plaatsen.

Pr chris fictoor-omslag liedbundelZaterdag 25 oktober, een week voor Allerzielen, zal Chris Fictoor van 10.30 uur tot 14.00 uur herdenkingsliederen uit zijn nieuwste bundel ”Vijftig liederen” met ons instuderen in de St. Bonifatiuskerk te Leeuwarden.

Het Beraad Liturgie nodigt koorzangers en alle liefhebbers van muziek en liturgie uit hieraan actief deel te nemen. Aan het eind van de zangbijeenkomst is er gelegenheid een kaars aan te steken om persoonlijke dierbaren te herdenken.

Iedereen die van zingen houdt is van harte welkom. Vanaf 10.00 uur is er koffie. Lunchpakket zelf meenemen, voor soep wordt gezorgd. Entree € 10,00. Voor koorleden van Titus Brandsma Parochie is deelname gratis na opgave bij het kerkelijk bureau: info@titusbrandsmaparochie.nl

De bundel ‘Vijftig Liederen’ van Chris Fictoor is in de kerk te verkrijgen (€ 15,00).


Reünie FTK op 25 oktober

Reünie Franciscus Themakoor (voorheen Franciscus Jongerenkoor)

In het najaar van 2014 is het 45 jaar geleden dat het Franciscus Jongerenkoor werd opgericht.
Dat wil het koor graag vieren met een viering op zaterdagavond 25 oktober a.s. met zo veel mogelijk oud-leden.

Het programma ziet er als volgt uit
14.30u-17.00u: ontmoeten en zingen
17.00u-18.15u: samen eten en bijpraten
19.00u: zingen tijdens de viering
20.00u: napraten bij een kopje thee/ koffie

Wil je nog één keer het heerlijke gevoel van samen zingen meemaken: geef je dan op via franciscusthemakoor@outlook.com


Diakenwijding

(foto en tekst overgenomen uit Leeuwarder Courant)

Plaats: LeE-mail verzenden: DSC_7271a, DSC_7275a, DSC_7295a, DSCF7183aeuwarden, Bonifatiuskerk.
Gebeurtenis: diakenwijding. Medewerkenden: o.a. bisschop Gerard de Korte, prof. Bart Koet, vicaris-generaal Peter Wellen, Bonifatius Cantorij o.l.v. Hendrikje van den Berg, cantor Hans Nieuwland en organist Siegfried Derks.
Belangstelling: een volle kerk.

Lees hier verder

 


Orgelactie
Voortgang renovatie oude hoofdorgel Bonifatiuskerk
jamverkoop

Klik hier om meer te lezen over de orgelrenovatie.
Eerste Communie 2014
Gebed van de dag
Gebed bij een verjaardag

Schepper van Hemel en aarde. Door Uw scheppend woord heeft U ook mij in de grootheid en heerlijkheid van Uw wereld binnengebracht. Op een heel bepaald ogenblik en op een heel bepaalde dag heeft Uw liefde (uw naam) tot mij gezegd en aan mijn leven zin en betekenis gegeven. Vele jaren zijn er verlopen sinds de dag dat mijn moeder mij het aardse leven schonk. Ik dank U voor al het schone dat ik beleven mocht, voor alle vrienden en bekenden, die mij begeleid hebben, die voor mij gezorgd hebben en die voor mij gebeden hebben.
Ik dank U ook voor alle leed, dat mij beproefd heeft en mij, onder de milde zon van Uw genade rijper gemaakt heeft.
In Uw goede handen, o God, leg ik mijn leven dat nog komen gaat. Gij alleen weet hoeveel jaren mij nog geschonken worden.
Laat mij iedere dag zo leven,
dat die dag mijn beste dag zou kunnen zijn.
Amen.