Kalender
 • 3 maart 2015De Psalmen olv Peter Vermaat (10.00 uur
 • 4 maart 2015Fiorettigroep olv Peter Vermaat (19.30 uur)
 • 4 maart 2015 19:00Sam's Kledingactie van 10-11 en van 19-20 uur
 • 5 maart 2015Barmhartigheid in het leven van alle dag
AEC v1.0.4 Uitgebreid agenda-overzicht
Kiosk
Parochie op Facebook

Welkom op de website van de Titus Brandsma Parochie

De Titus Brandsma Parochie is een Rooms Katholieke geloofsgemeenschap die openstaat naar de wereld. Een geloofsgemeenschap die ruimte schept voor de genadevolle werking van Gods Geest, die tot ons komt vanuit Gods Woord en de viering van de sacramenten, zodat het heil van God bereikbaar is voor iedereen.

Vastenproject 2015

Een keuken voor CASA in Togo (vervolg)

DSC_7913 (1000x668)Het Vastenproject 2015 is een vervolg op het project van vorig jaar, toen ook geld is ingezameld voor een Keuken voor CASA. Ondertussen is er een restaurant geopend, zie het foto-album Vastenactie 2014. Maar de Koksschool heeft nog aanvullende wensen.

Enkele activiteiten in maart:

 • 7/8 maart VOM-viering
 • 8 maart vastenmaaltijd om 18.00 uur in het Titus Brandsma Huis.
  U kunt zich opgeven via tel.nr. 058-2120984 of via info@titusbrandsmaparochie.nl. Ook dit maal is de opbrengst voor de Keuken in CASA in Togo.
 • 14 maart koekjes bakken met kinderen van 14.00 – 16.00 uur in het TBH.
 • 25 maart filmvoorstelling ‘Le Havre’, aanvang 19.30 uur in het TBH.

Uw bijdrage voor het vastenproject ontvangen we graag op rek.nr. NL40 RABO 0127583629, t.n.v. Titus Brandsma Parochie o.v.v. Keuken voor CASA.


Nieuwe lezingen en cursussen

Lezingen en cursussen in het Titus Brandsma Huis

Een overzicht van alle cursussen in maart en hoe u zich kunt aanmelden, zie  -> link…

Enkele bijzondere sprekers die een lezing komen houden:

 • 5 maart Barmhartigheid van God ( in het leven van elke dag) door Henk Janssen ofm.
 • 11 maart Helpen bij verlies en verdriet: Manou Keirse, hoogleraar Fac. Geneeskunde KU te Leuven
 • 22 april Het Oude Egypte, bakermat van het Jonge Christendom door Tjeu van den Berk

Lees meer …

En vergeet u ook onze eigen cursussen niet van Peter Vermaat, Hans Nieuwland, de cursus Katholiek, zo gek nog niet, pastor Germa Kamsma-Kunst en de doorlopende cursussen van vorig jaar, waarmee we verder gaan.

Wij hopen dat veel parochianen en andere geïnteresseerden hun weg weer zullen vinden naar een van de activiteiten voor inspiratie bij het geloof in het Titus Brandsma Huis.
Het volledige voorjaarsprogramma kunt u vinden onder de rubriek ‘Leerhuis’ (bovenaan in de horizontale balk).


Jeugd-activiteiten

Activiteiten voor kinderen en jongeren, vind je onder ‘Jeugd’ in de horizontale balk.

– Overzicht liturgische vieringen met kinderen, zie link

Bijeenkomsten/activiteiten voor kinderen (1e communiecatechese, ouderavond, kindercatechese, avond over geloofsopvoeding), zie link kinderactiviteiten rond liturgie.

– Bijeenkomsten/activiteiten voor jongeren (Klupcatechese (12-15 jaar), Trefpunt (15 – 25 jaar), zie link jongerenactiviteiten rond liturgie.


Uitnodiging vastenmaaltijd-8 maart

vastenmaaltijdUitnodiging Vastenmaaltijd in Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21, op zondag 8 maart 2015 om 17.45 uur.

Aanmelding noodzakelijk, zie voor de volledige uitnodiging de link boven de afbeelding.


Inspiratiezondag op 15 maart

Inspiratiezondag met als thema ‘herboren’

Zondag 15 maart wordt er een ontmoetingsmoment voor parochianen georganiseerd waarbij ‘inspiratie’ centraal staat. Naar aanleiding van de lezingen van die dag gaan we onderzoeken wat het woord ‘herboren’ betekent. U kunt met medeparochianen in gesprek gaan over het thema ‘herboren’. Opgave vooraf is gewenst. Lees meer …


Dank aan alle vrijwilligers!

Vrijdagavond 20 februari was er een zeer geslaagde vrijwilligersavond in de zaal van de Kurioskerk, waar ruim 150 vrijwilligers van onze Titus Brandsma parochie aanwezig waren.

Lees meer …

20150220-DSC_7941 (1000x668)

 

20150220-DSC_7982 (1000x668)20150220-DSC_7990 (1000x668)

20150220-DSC_7985 (1000x668)

 

 

 

 

Meer foto’s staan in het foto-album onder vrijwilligersavond 2015.


Vasteninterview Michal de Jong

‘Na het vasten loop ik anders door de supermarkt’

Het is één van de uitspraken van Michal de Jong – lector en cantor in onze parochie – die wij op woensdag 18 februari in dagblad Trouw konden lezen.

Voor Michal staat de vastenperiode in het teken van bezinning en boetedoening als voorbereiding op Pasen. ‘Het echte bezinningsproces begint eigenlijk pas met het Paasfeest. Want dan moet je beslissen wat je nu wel en niet wilt vasthouden in je gewone levensstijl’, aldus Michal.
Klik voor het hele interview op interview Michal de Jong


Aswoensdag 2015
Orgelactie
Voortgang renovatie oude hoofdorgel Bonifatiuskerk
jamverkoop

Klik hier om meer te lezen over de orgelrenovatie.
Bezinning
Oefening van berouw

Barmhartige God, ik heb spijt over mijn zonden, omdat ik Uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ik U, mijn grootste Weldoener en het hoogste Goed heb beledigd.
Ik verfoei al mijn zonden en beloof, met de hulp van Uw genade, mijn leven te beteren en niet meer te zondigen.
Heer, wees mij zondaar genadig.
Amen.