Kalender
  • 13 augustus 20159.45 Bijbelgroep Lucas en Handelingen olv diaken Midden
  • 3 september 20159.45 Bijbelgroep Lucas en Handelingen olv diaken Midden
  • 13 september 2015 12:00Koffiedrinken Bonifatiuskerk
  • 27 september 201510.30 koffiedrinken Dominicuskerk
AEC v1.0.4 Uitgebreid agenda-overzicht
Kiosk
Parochie op Facebook

Welkom op de website van de Titus Brandsma Parochie

De Titus Brandsma Parochie is een Rooms Katholieke geloofsgemeenschap die openstaat naar de wereld. Een geloofsgemeenschap die ruimte schept voor de genadevolle werking van Gods Geest, die tot ons komt vanuit Gods Woord en de viering van de sacramenten, zodat het heil van God bereikbaar is voor iedereen.

Nieuwe data voor kinderen rond de liturgie


Geloofsopvoeding voor kinderen in de vakantieperiode


Cursus ‘Lichter leren leven’

De stichting voor Pastoraat aan mensen die kanker hebben, biedt een cursus aan hoe om te gaan met kanker en andere ernstige ziektes of omstandigheden. Het gaat om 6 bijeenkomsten van 2 uur in september, oktober en november. Lees hier verder ….


Vooraankondiging najaarscursussen


Zomer-openstelling Bonifatiuskerk


Vormelingen 2015

Een geschenk van God

vormsel 1Zaterdag 20 juni ontvingen Lars Dechesne, Fabian Rijpstra en Femke Dechesne in de Dominicuskerk het sacrament van het vormsel door vicaris Wellen.

Vormsel 2Het was een mooie viering rond het thema: een geschenk van God.


Bisschop De Korte Theoloog des Vaderlands


Gezinsviering en spelletjesmiddag voor alle kinderen van de parochie

pastor germa in gesprek.JPG

Pastor Germa Kamsma in gesprek met kinderen tijdens de gezinsviering

Met als thema “ het Rijk van God is als een zaad…… “! Een zaadje heeft zon nodig, voeding en water en…geduld. En dan groeit het. Zo is het ook met ons geloof. Het kan spontaan groeien als wij het voeden met verhalen en gebed.Onze geloofsgemeenschap is als een klein zaadje dat kan uitgroeien tot een boom met allerlei vruchten of bloemen. Onder de bladeren kunnen we  beschutting vinden….. en is het goed toeven.

kinderen in tuin spelletjesmiddag.JPG

Spelletjes in de tuin van de Bonifatiuskerk

Pastor Kamsma sprak de hoop uit dat wij ons ook in de vakantietijd waar wij ook zijn laten voeden met verhalen en ontmoetingen die ons mogen inspireren op onze levensweg.  De spelletjesmiddag na afloop was een groot succes met een 40-tal kinderen en vele ouders. Er werden pannenkoeken gegeten en spelletjes gedaan. Een hoopgevende inspirerende middag.


Bezoekwerk in de parochie

Nieuwe opzet bezoekwerk

Tot nu toe verzorgen de werkgroepen zieken en ouderen gezellige en inhoudelijke middagen voor de ouderen in de parochie, en verzorgen zij bezoekwerk in de parochie aan zieken en ouderen. Ook andere parochianen verzorgen bezoekwerk (omzien naar elkaar, communie rondbrengen) en ook de pastores brengen bezoeken.

Met elkaar hebben we gekeken naar het bezoekwerk in de parochie. We zijn tot de conclusie gekomen dat er een aantal zaken verbeterd kunnen worden in het bezoeken van mensen in de parochie. Het organiseren van de gezellige middagen en het bezoeken van zieken en ouderen worden van elkaar losgemaakt.

Om dat te kunnen doen zijn er meer mensen nodig die het bezoekwerk kunnen gaan doen. Wie heeft minimaal eens per 6 weken 2 uur tijd, kan goed luisteren , heeft geduld, gaat vertrouwelijk om met wat er gezegd wordt, heeft inlevingsvermogen en is betrokken op mensen? Geef u dan op bij pastor Germa Kamsma-Kunst: gmh.kamsma@gmail.com of 06-12804205. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek met de contactpersoon van uw wijk.


Terugblik met foto’s op HOOP-tour 30 mei 2015

P5300023 (750x563).jpgIMG_1162 (560x750).jpg

Foto-impressie van een geslaagde HOOP-tour

– instructie (foto rechts)
– op pad met flyers (foto links)
– de musical (foto midden)

Meer foto’s, zie foto-album en de ‘links’ hierna:
Hoop-tour 1
Hoop-tour 2 (musical)

 

P5300216 (750x375).jpg


Uw geloofsvoetafdruk invullen? Klik hier …


Artikel over HOOP-tour in LC 30 maart / ‘Parochie gaat de straat op’


HOOP_tour Musical
Orgelactie
Voortgang renovatie hoofdorgel Bonifatiuskerk
jamverkoop

Klik hier om meer te lezen over de orgelrenovatie.
St. Vitushof