Kalender
  • 30 maart 201520.00 'Verstaat gij wat gij leest' olv Peter Vermaat
  • 7 april 201510.00 De Psalmen olv Peter Vermaat
  • 12 april 2015 12:00Koffiedrinken Bonifatiuskerk
  • 19 april 201515.00 uur Liederencyclus 'die Winterreise' van Schubert
AEC v1.0.4 Uitgebreid agenda-overzicht
Kiosk
Parochie op Facebook

Welkom op de website van de Titus Brandsma Parochie

De Titus Brandsma Parochie is een Rooms Katholieke geloofsgemeenschap die openstaat naar de wereld. Een geloofsgemeenschap die ruimte schept voor de genadevolle werking van Gods Geest, die tot ons komt vanuit Gods Woord en de viering van de sacramenten, zodat het heil van God bereikbaar is voor iedereen.

Musical ‘Lilli en de ongelooflijke come-back’

Kisikids-foto.jpgEr is nog plaats voor kinderen om mee te doen!

Tijdens de HOOP-tour op zaterdag 30 mei (waarover binnenkort meer) wordt in de Bonifatiuskerk om 15.30 uur een musical opgevoerd over het Paasverhaal.

Hieraan werken zo’n 100 kinderen mee. Het wordt een enorm spektakel. Er wordt onder professionele begeleiding met veel enthousiasme door de kinderen gespeeld, gezongen en gedanst.

Meer weten?
Voor repetitiedata, waar je je kunt opgeven en nog veel meer, klik hier …


Vasthouden wat naar meer smaakt in Camminghaburen!


Liturgieën in de Goede Week

Voor alle vieringen in de Goede Week, zie de navolgende link: overzicht …


Bisdomactiviteiten voor jongeren in de Goede Week


Activiteiten met Palmpasen en Pasen voor de kinderen!

palmpaasstok.jpgWe nodigen alle kinderen van harte uit voor het maken van een Palmpasenstok, de Palmpasenprocessie, een toneelstukje in de Palmpasenviering en het eieren zoeken met Pasen.

Voor alle activiteiten en data, lees meer …


Lezingen en cursussen

Lezingen en cursussen in het Titus Brandsma Huis

Een overzicht van alle voorjaarscursussen en hoe u zich kunt aanmelden, zie  -> link…

  • Voor alle lezingen / cursussen in maart, zie link …
  • Op 22 april is de laatste bijzondere lezing van dit seizoen: ‘Het Oude Egypte, bakermat van het Jonge Christendom’ door Tjeu van den Berk Lees meer …

Maar vergeet u ook onze eigen cursussen niet van Peter Vermaat, Hans Nieuwland, de cursus Katholiek, zo gek nog niet, pastor Germa Kamsma-Kunst en de doorlopende cursussen.
Wij hopen dat veel parochianen en andere geïnteresseerden hun weg weer zullen vinden naar een van de activiteiten voor inspiratie bij het geloof in het Titus Brandsma Huis.


Vastenproject 2015

Een keuken voor CASA in Togo (vervolg)

DSC_7913 (1000x668)Het Vastenproject 2015 is een vervolg op het project van vorig jaar, toen ook geld is ingezameld voor een Keuken voor CASA. Ondertussen is er een restaurant geopend, zie het foto-album Vastenactie 2014. Maar de Koksschool heeft nog aanvullende wensen.

Van de activiteiten in maart rest nog de laatste, en wel op 25 maart filmvoorstelling ‘Le Havre’, aanvang 19.30 uur in het TBH.

Uw bijdrage voor het vastenproject ontvangen we graag op rek.nr. NL40 RABO 0127583629, t.n.v. Titus Brandsma Parochie o.v.v. Keuken voor CASA.


Jeugd-activiteiten t/m april

Activiteiten voor kinderen en jongeren, vind je onder ‘Jeugd’ in de horizontale balk.

P2010213 (1500x1125)

- Overzicht liturgische vieringen met kinderen, zie link

Bijeenkomsten/activiteiten voor kinderen (1e communiecatechese, ouderavond, kindercatechese, avond over geloofsopvoeding), zie link kinderactiviteiten rond liturgie.

– Bijeenkomsten/activiteiten voor jongeren (Klupcatechese (12-15 jaar), Trefpunt (15 – 25 jaar), zie link jongerenactiviteiten rond liturgie.


Vasteninterview Michal de Jong

‘Na het vasten loop ik anders door de supermarkt’

Het is één van de uitspraken van Michal de Jong – lector en cantor in onze parochie – die wij op woensdag 18 februari in dagblad Trouw konden lezen.

Voor Michal staat de vastenperiode in het teken van bezinning en boetedoening als voorbereiding op Pasen. ‘Het echte bezinningsproces begint eigenlijk pas met het Paasfeest. Want dan moet je beslissen wat je nu wel en niet wilt vasthouden in je gewone levensstijl’, aldus Michal.
Klik voor het hele interview op interview Michal de Jong


Palmpasen 2015
Orgelactie
Voortgang renovatie oude hoofdorgel Bonifatiuskerk
jamverkoop

Klik hier om meer te lezen over de orgelrenovatie.
Bezinning
Oefening van berouw

Barmhartige God, ik heb spijt over mijn zonden, omdat ik Uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ik U, mijn grootste Weldoener en het hoogste Goed heb beledigd.
Ik verfoei al mijn zonden en beloof, met de hulp van Uw genade, mijn leven te beteren en niet meer te zondigen.
Heer, wees mij zondaar genadig.
Amen.