Kalender
  • 20 april 2014 11:00Gezinsviering Pasen
  • 20 april 2014 19:00Taizegebed
  • 25 april 2014 19:00Trefpunt (Jongeren 15-25 jaar)
  • 25 april 2014 19:30Klaverjasavond Franciscus
AEC v1.0.4 Agenda als lijst
Zoeken

Welkom op de website van de Titus Brandsma Parochie

De Titus Brandsma Parochie wil een rooms-katholieke gastvrije geloofsgemeenschap zijn, die ruimte schept voor de genadevolle werking van Gods Geest, die tot ons komt vanuit de verkondiging van Gods Woord en de viering van de sacramenten, waardoor mensen kunnen groeien in geloof en spiritualiteit. Als geloofsgemeenschap wil zij vanuit het evangelie betrokken zijn op elkaar en helpen gestalte te geven aan gerechtigheid in de samenleving en solidariteit met de kwetsbare mens.

Palmpasen en de Goede Week

Programma voor kinderen, met daaronder het programma voor volwassenen

We zijn over de helft van de veertigdagentijd. Iedere zondag in de Vastentijd wordt er een kernwoord in een pan gedaan. Bijna alle ingrediënten voor Pasen zitten nu in de pan. panOp zondag 6 april zullen we een van de laatste ingrediënten toevoegen, er is dan voor de laatste keer in de veertigdagentijd kinderkerk. Zo komen we steeds een stukje dichterbij Pasen, het feest van een nieuw begin.

De Goede Week is de laatste week voor Pasen, in deze week staan we stil bij het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus. Deze week begint met Palmzondag. We vieren de intocht van Jezus in Jeruzalem, en tegelijkertijd kijken we vooruit op wat er na die intocht gebeurde. En dit alles om te vieren hoe God de mens bevrijdend nabij wil zijn, ook nu nog. Ook kinderen mogen die blijde boodschap horen. Speciaal voor hen is er een gezinsviering met Palmpasen georganiseerd. Op zondag 13 april om 9.30 uur in de Dominicuskerk.

dsc00447-1000x684Een dag eerder, zaterdag 12 april, kunnen de kinderen onder begeleiding van een van de ouders of pake/beppe een palmpaasstok versieren. Dat gebeurt tussen 10.00 en 12.00 uur in de parochiezaal van de Dominicuskerk. Dit is altijd een vrolijk gebeuren. De leiding van de kinderkerk regelt papier en snoep en een broodhaantje. We gaan ervan uit dat uw kind zelf een houten kruis (50 tot 75 cm bij 40 tot 50 cm) meeneemt. Onderaan deze pagina vindt u meer informatie over de palmpaasstok.

Om te weten hoeveel broodhaantjes besteld moeten worden bij de bakker, is het belangrijk dat u vóór  6 april opgeeft of uw kind meedoet met Palmpasen. En of u en uw kind ook op de zaterdag komen. Dit kan bij het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@titusbrandsmaparochie.nl

Op Goede vrijdag, 18 april om 15.00 uur wordt in herinnering gebracht hoe Jezus aan het kruis gestorven is. Zijn lijden en sterven laten een liefde zien die alles kan verdragen en alles overwint. De kruisweg wordt gelopen met de kinderen in de Dominicuskerk.

Zondag 20 april Pasen, gezinsviering om 11.00 uur in de Bonifatiuskerk. De kinderen mogen dan hun vastenactiedoosjes inleveren voor het project van de parochie. Na afloop van de viering kunnen de kinderen eieren zoeken in de tuin van de Bonifatiuskerk.

Graag tot ziens!

Namens de werkgroep kinderkerk en gezinsviering, Laura Zijlstra en Germa Kamsma-Kunst

Uitleg Palmpaasstok Een palmpaasstok is per regio anders. In Friesland is gebruik om een houten kruis ( 50 tot 75 cm bij 40 tot 50 cm) met gekleurd crêpepapier te versieren. En dan met wat chocolade eitjes, mandarijntjes, pinda’s of andere snoepjes de stok verder te versieren. Bovenop de stok komt een broodhaantje.  Na de viering wordt een gewijd palmtakje op het kruis vastgemaakt.  Het is een goede gewoonte om de palmpaasstok na de viering te brengen naar mensen die ziek zijn of eenzaam. Als u geen mensen in de buurt kent, kunt u aan de leiding van de kinderkerk een adres opvragen.

Lees hier meer over Palmpaasstokken en hun betekenis.

Vieringen in de Goede Week voor volwassenen

Een overzicht met tijden en plaatsen vindt u in de linkerkolom, via de link ‘Vieringen in de Goede Week.

Onze hoop op vergeving en eeuwig leven is geworteld in Jezus’ lijden, dood en verrijzenis. De voor christenen voornaamste week is de Goede Week. Kern van christelijk geloven. Zonder Goede Week geen Kerstmis.

Hopend en vertrouwend dat onze bezinnende vastentijd vruchtbaar is, is maandag 7 april om 19.00 uur de viering van Boete en Verzoening. Aansluitend is gelegenheid om het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.

De Goede Week begint op 13 april met Palmpasen of wel Passiezondag: Jezus’ glorieuze intocht in Jeruzalem waarna de minder fraaie zaken overhand krijgen: haat, verraad en verloochening. In de Dominicuskerk is op Palmzondag speciaal een gezinsviering.

Woensdag 16 april vervalt de Stille Aanbidding en weekdagviering in de Dominicuskerk. Die dag is om 19.30 uur in de Bonifatiuskerk de Chrismamis. De viering waarin de bisschop voor alle parochies van ons bisdom de H. Oliën – catechumenenolie, chrisma en ziekenolie – wijdt. De viering waarin ook onze onderlinge verbondenheid, als Volk van God, wordt uitgesproken en bevestigd. U bent allemaal van harte welkom.

Op Witte Donderdag staat het Laatste Avondmaal centraal, de instelling van de Eucharistie. Aansluitend Jezus in de Hof van Olijven: ‘Ik ben dodelijk bedroefd. Blijf hier en blijf wakker met Mij.’ De Dominicuskerk is deze avond van 20.00 uur tot 24.00 uur geopend voor Stille Aanbidding. Gehoor geven aan Jezus’ oproep Hem nabij te zijn. U kunt komen en gaan wanneer u het zich wenst.

Op Goede Vrijdag volgen wij ‘s middags Jezus op zijn Kruisweg, biddend en mediterend. In de Dominicuskerk doen de kinderen mee die zich voorbereiden op de Heilige Communie. Ook alle andere kinderen zijn welkom . Je bent als kind dus niet alleen! ‘s Avonds lezen wij het Lijdensverhaal, brengen wij hulde aan het Kruis dat onze hoop en redding is. Het is een mooi gebruik bij de vieringen van Goede Vrijdag bloemen mee te nemen, doen we ook als onze dierbaren zijn overleden. Die bloemen worden verwerkt in de kerkversiering van Pasen. Tip: witte en/of gele bloemen zijn de meest gangbare kleuren voor Pasen.

Op Stille Zaterdag is het letterlijk stil in de kerk. Onze Heer is de marteldood gestorven, het is wachten op de verrijzenis van Pasen. In de kapel van Sint Jozef is om 10.00 uur een korte gebedsdienst: waken bij het graf. In de avond zetten wij tijdens de Paaswake de jubelzang in: de Heer is verrezen! God lof, er is hoop voor ons allen.

Op Paaszondag is er in beide kerken een eucharistieviering om 9.30 uur in de Dominicuskerk en om 11.00 uur  in de Bonifatiuskerk een gezinsviering, zowel voor jong als oud.

Op Witte Donderdag is in de stad Groningen The Passion, een uniek christelijk evenement waarbij de bisschop aanwezig zal zijn. Omdat de parochies van Groningen-Zuid momenteel zonder priester zijn, zal onze bisschop daar voorgaan in de Paaswake. Wij mogen hen ook het Licht van Christus gunnen. Dan weet u waarom de bisschop dit jaar – bij uitzondering – niet aanwezig is bij onze Paasvieringen.


Vastenproject

Keuken voor CASA

De Vom-groep heeft dit jaar een eigen project uitgekozen, dankzij Tina Amegnigan uit Togo.

vastenactie

 

CASA in Lome (Togo) vangt meisjes op die op straat leven.

Zij geven de meisjes een vakopleiding en medische, sociale en psychologische hulp.

Wanneer CASA een groot fornuis, een koelkast, kookpannen, spatels, gardes en kookboeken heeft, kan de opleiding tot kok gestart worden voor 15 leerlingen per leerjaar, zodat per jaar 15 meisjes weer voor zichzelf kunnen zorgen en behoed worden voor armoede en prostitutie.

Helpt u mee? Geef voor CASA. De Titus Brandsma Parochie wil ervoor zorgen dat die keuken er komt.

Hiervoor worden verschillende activiteiten georganiseerd, waarbij informatie gegeven wordt, en tegelijkertijd ook gevraagd wordt om uw bijdrage.

Wij streven ernaar om € 10.000 op te halen. De Vastenactie doet daar dan € 5000 bij.

Er is voor elk wat wils:

  • koekjes bakken met de kinderen op 8 maart,
  • een filmavond op 23 maart,
  • een vastenmaaltijd op 6 april,
  • koffiedrinken na afloop van de vieringen op  9 maart in de Bonifatiuskerk en 23 maart in de Dominicuskerk met beeldmateriaal.
  • Op 29 en 30 maart staan de vieringen in het teken van de actie. Er zal dan ook een deurcollecte zijn.
  • De jongeren doen een eigen actie.

Wilt u een geld bedrag storten dan kan dat op rekeningnummer NL 40 RABO 0127583629 (t.a.v. vastenactie Casa,  t.n.v. Titus Brandsma Parochie)

 

 


Palmpasen
Orgelactie
De Titus Brandsma Parochie wil graag het oude hoofdorgel van de Bonifatiuskerk renoveren.

schilderijverkoop
jamverkoop

Klik hier om meer te lezen over de orgelrenovatie.
Gebed van de dag
Oefening van berouw

Barmhartige God, ik heb spijt over mijn zonden, omdat ik Uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ik U, mijn grootste Weldoener en het hoogste Goed heb beledigd.
Ik verfoei al mijn zonden en beloof, met de hulp van Uw genade, mijn leven te beteren en niet meer te zondigen.
Heer, wees mij zondaar genadig.
Amen.