Kalender
 • 14 februari 2016 12:00Koffiedrinken Bonifatiuskerk
 • 15 februari 2016 20:00Geloofsopvoeding met jonge kinderen olv Germa Kamsma-Kunst in Titus Brandsma Huis
 • 16 februari 2016 10:00'Jezus en het Koninkrijk van God' olv Chris Hoogland
 • 16 februari 2016 20:00Pro-live lezing door Rutger Schimmel
AEC v1.0.4 Uitgebreid agenda-overzicht
Kiosk
Parochie op Facebook

Welkom op de website van de Titus Brandsma Parochie

De Titus Brandsma Parochie is een Rooms Katholieke geloofsgemeenschap die openstaat naar de wereld. Een geloofsgemeenschap die ruimte schept voor de genadevolle werking van Gods Geest, die tot ons komt vanuit Gods Woord en de viering van de sacramenten, zodat het heil van God bereikbaar is voor iedereen.

Gezinsviering op Aswoensdag start van 40-dagentijd

Aswoensdag 2016 2Een viering voor jong en oud, waarin de pastoors  Stiekema, Deuling en pastor Kamsma  voorgingen in een volle Dominicuskerk met prachtige zang van het Sint Vitus Jeugdkoor. o.l.v. Hendrikje van den Berg werd de Messe Brêve gezongen. Annemijn van Dijk begeleidde de zang met viool en Johan Siemensma bespeelde het orgel.

Pastor Kamsma riep de kinderen naar voren eerst om het verbranden van de palmtakjes van dichtbij te volgen. Daarna kregen ze na de overweging een placemat uitgereikt met de veertig stappen naar Pasen. Elke zondag wordt in de Bonifatiuskerk kinderkerk gehouden, waar de kinderen verder worden voorbereid op dit belangrijke feest van het kerkelijk jaar.


Nieuwsbrief februari van WEWILLENWATDOEN.NL


Nieuws Raad van Kerken en oecumenische ontmoetingen


Voorbereiding op Pasen met kinderen

40-dagentijd

Tijdens de 40-dagentijd (tussen 10 februari en 27 maart) en zolang de voorraad strekt, kunt u in de kerk voor uw (klein)kinderen een placemat (zie de links hierna) meenemen

  • Placemat voorkant
   Placemat achterkant
   Bij de placemats kunt u ook gebruik maken van de tips op de website www.geloventhuis.nl en de link onderaan deze pagina
  • Uw kind mag ook een vastenactiedoosje meenemen uit de kerk. Door elke week (of dag) daarin iets te sparen voor kinderen in Oeganda, verbindt de 40-dagentijd de kinderen ook met medemensen elders, die het minder goed hebben getroffen dan wij.
   Op eerste Paasdag kunnen de kinderen het doosje meenemen naar de kerk om in te leveren.
 • Iedere week is er kinderkerk en kinderopvang in de Bonifatiuskerk, 11.00 uur (14, 21 en 28 februari, 6 en 13 maart).
 • Met Palmpasen (20 maart) en Pasen (27 maart) is er een gezinsviering, ook in de Bonifatiuskerk.
 • Palmpaasstokken versieren kan op zaterdag 19 maart van 10.00-11.30 uur in het Titus Brandsma Huis

Meer suggesties en teksten voor de 40-dagentijd met kinderen, zie de volgende link: lees meer >>>


Stuurgroep fusie (update)


Activiteiten Vastenperiode

VOM Oeganda 2016 poster TBPActiviteiten in de Titus Brandsma Parochie

 • Gezinsviering op Aswoensdag 10 februari in de Dominicuskerk om 19.00 uur
 • VOM-collecte voor Oeganda op 13/14 februari
 • Film ‘In a Better World’ op donderdag 18 februari in het Titus Brandsma Huis om 19.30 uur (graag aanmelden, zie onder)
 • Vastenmaaltijd op zondag 28 februari in het Titus Brandsma Huis om 18.00 uur (graag aanmelden, zie onder)

Film ‘In a better world’ op donderdag 18 februari.
Anton werkt als ontwikkelingsarts in Afrika en is amper thuis met zijn gezin dat in een idyllisch dorpje aan de kust van Denemarken woont. Zijn oudste zoon Elias wordt op school gepest, maar dit verandert wanneer een nieuwe klasgenoot Christian het voor hem opneemt. Christian is na de dood van zijn moeder samen met zijn vader naar Denemarken verhuisd en verwerkt heel moeizaam dit verlies. De twee jongens vinden steun bij elkaar en  worden hechte vrienden. Toch weet Elias met zijn opgekropte woede geen weg en betrekt hij Christian bij een gevaarlijke wraakactie.

Een ingrijpende film die laat zien welke emoties kunnen spelen wanneer mensen betrokken zijn op elkaar, dichtbij en ver weg, en hoe moeilijk het is om vreedzaam samen te leven.

 • Aanvang 19.30 uur.
 • Aanmelden bij Titus Brandsma Huis, kerkelijkbureau@titusbrandsmaparochie.nl of tel. 058-2120984
 • Kosten € 3 (met koffie/thee, fris en snacks).
  Als u meer geeft is de opbrengst voor de vastenactie.

foto vastenactie OegandaVOM, de werkgroep Vrede Ontwikkeling en Missie heeft dit jaar als project gekozen voor Oeganda. Ondersteuning van de boeren die erg te lijden hebben van de klimaatveranderingen.
Gabriel Opio is boer. Hij is het gezicht van de Vastenactiecampagne 2016. Gabriel woont in het noordoosten van Oeganda, waar de mensen zwaar te lijden hebben onder extreme klimaatomstandigheden. Daardoor mislukken oogsten en lijden mensen honger.
Dankzij de Nederlandse steun leren de boeren nieuwe irrigatietechnieken en slimme landbouwmethoden, waarmee ze toch voldoende kunnen oogsten om hun gezin te eten te geven én te kunnen handelen op de markt. Zo kunnen de boeren na een klein ‘zetje in de rug’ op eigen benen staan en elkaar verder helpen.

Uw bijdrage
Een bijdrage kunt u storten op rekening NL40 RABO0127583629 o.v.v. Titus Brandsma Parochie Leeuwarden, o.v.v. Vastenaktie Oeganda. Of in de kerk in de collectebus doen.
Voor de kinderen zijn er Vastenactiedoosjes die ze met Pasen kunnen inleveren.


Huispaaskaarsen

Huispaaskaars 2016Ook dit jaar zijn er weer huispaaskaarsen te bestellen.
Deze populaire kaarsen in diverse afmetingen en modellen kunnen tussen 2  t/m 13 februari worden besteld in de St. Dominicuskerk. Achterin de kerk ligt een bestellijst; ook liggen daar briefjes met het bankrekeningnummer van de kerk.

Kaarsen die vóór 15 februari zijn besteld én betaald worden gegarandeerd geleverd. De bestelde kaarsen zijn af te halen op 12 en 19 maart 2016 eveneens in de St. Dominicuskerk.

Beheer Commissie Dominicuskerk (Bcd)


Op weg naar Pasen …

De veertigdagentijd is een periode van inkeer en gebed. We bezinnen ons op het leven, hoe gaan we met onze medemens om en hoe kunnen we er meer voor elkaar zijn.

Met Aswoensdag (dit jaar op 10 februari) begint de veertigdagentijd weer. De periode waarin we ons voorbereiden op Pasen. Op deze dag is er een viering in sint Josef (14.30 uur) voor de ouderen onder ons, en om 19.00 uur is er in de Dominicuskerk een viering voor jong en oud. Speciaal de kinderen worden uitgenodigd te komen met hun palmtakje van het afgelopen jaar. Die zullen tot as verbrand worden, waarmee we het Askruisje zullen ontvangen.

Op Aswoensdag begint ook de Vastenactie. We willen dit jaar de medemens in Oeganda ondersteunen. In het weekend van 13 en 14 februari zal de VOM-groep er meer over vertellen in de liturgie.

Elke zondag is er kinderkerk en kinderopvang in de Bonifatiuskerk. Ook wordt er weer een boekje gemaakt voor de gezinnen zodat men thuis elke dag meer toe kan leven naar Pasen. Op zaterdag 19 maart  versieren van de palmpaasstokken van 10.00 tot 11.30 uur voor de kinderen.

In de Goede Week zijn er diverse gezinsvieringen (Palmzondag, Goede Vrijdag en Eerste Paasdag). Halverwege de veertigdagentijd is er een inspiratiezondag voor parochianen die wat dieper op de zondagsliturgie willen ingaan. En dit jaar is de viering van de oliewijding in de Dominicuskerk: woensdag 23 maart om 19.30 uur.

Op Witte Donderdag (24 maart), wordt het laatste avondmaal van Jezus herdacht. Jezus vergeleek zichzelf met het brood dat Hij uitdeelde.krentenbrood

Tijdens de Paaswake op zaterdag 26 maart om 20.30 in de Dominicuskerk willen we als gemeenschap de komst van de verrezen Heer ervaren en het Licht vieren dat onder ons mag schijnen. We heten u welkom om na afloop van deze viering elkaar te ontmoeten met koffie / thee en Paasbrood, waarmee we de periode van soberheid en vasten zullen afsluiten.

Voor de verdere vieringen zie achterin Kerkvenster en op het liturgierooster op deze website. We hopen zo met jong en oud op een goede manier toe te leven naar het Paasfeest, het feest van Nieuw Leven door Christus’ verrijzenis.

 


Nieuwe vacature, bestuurslid Aanloophuis

Vacatures in DominicusEr is een nieuwe vacature aangemeld: bestuurslid vanuit de Titus Brandsma Parochie van het Aanloophuis van de Kerken. De vacature is toegevoegd aan het totaaloverzicht vacatures.
Voor meer informatie over deze en de andere openstaande vacatures, zie deze link…
De vacatures hangen ook achterin de kerken. Neem er gerust eentje mee.


Maria Lichtmis in de St. Dominicuskerk

Aansteken van de kaarsenLichtprocessieIn de viering van Maria Lichtmis op dinsdagavond 2 februari zijn wij letterlijk in beweging gezet tijdens de Lichtprocessie in de kerk.

In de overweging werden wij vervolgens opgeroepen om ook buiten de kerkmuren in beweging te komen in navolging van Jezus, die de liefde van God zichtbaar heeft gemaakt en ons de weg heeft gewezen naar elkaar en naar God.

Dat Gods liefde in ons naar boven mag komen en gaat stromen in onze eigen wereld: ‘licht dat niet dooft, liefde die blijft’.


’60 jaar bisdom: met de boodschap de samenleving in’

Het bisdom Groningen-Leeuwarden viert vandaag 2 februari zijn zestigjarig bestaan.
Drie katholieken waaronder onze pastor Germa Kamsma-Kunst aan het woord in het Friesch Dagblad over zorgen én hoop voor de toekomst.

Het interview beslaat twee pagina’s die u kunt openen via de links hieronder.frd-20160130-008-pag.1_1


Nieuwe organisatie zieken- en ouderenwerk


Activiteiten, lezingen en cursussen in februari

CS1-TBH curssussenHierbij attenderen wij u op de activiteiten, lezingen en cursussen in februari. De meeste activiteiten worden gegeven in het Titus Brandsma Huis, tenzij anders vermeld.
Voor alle lezingen en cursussen tot aan de zomer, zie de navolgende de link.

Alle informatie, data, of u zich al dan niet moet opgeven en wat de kosten zijn, ziet u bij de betreffende cursus vermeld.

Wij hopen dat veel parochianen en andere geïnteresseerden hun weg naar een van de vele lezingen, cursussen of bijeenkomsten zullen vinden.


Diocesane retraite Thuine – opgave vóór 18 februari


Eenheid van Christenen samen vieren in St. Bonifatiuskerk

17 jan 2016In een drukbezochte oecumenische viering werd het samen Christen zijn afgelopen zondag als een weldaad ervaren. Ds. Roest en Pastor Kamsma gingen voor en een groot gelegenheidskoor van beide kerken o.l.v. Hendrikje van den Berg zong prachtige liederen. Het orgelspel door Theo Jellema, organist van de Grote Kerk, het vioolspel van Annemijn van Dijk en de solozang van Rozemarijn Remme  droegen eveneens bij tot een hoogwaardige liturgische viering.

In de verkondiging stond centraal dat wij bedoeld zijn om het zout en licht in de wereld te zijn. Zout is evenals het licht van levensbelang. De kerkgangers werden uitgenodigd naar voren te komen om een tastbaar symbool in ontvangst te nemen: licht en zout. Het kaarsje en zakje zout mag ons eraan herinneren dat wij bedoeld zijn om zout van de aarde en licht van de wereld te zijn. Ook de kinderkerk had dit thema passend uitgewerkt. De kinderen hadden mooie lichtjes gemaakt en het zout gebruikt om de gladheid buiten voor de kerkdeur en rondom de kerk te bestrijden. Een voorbeeld hoe je creatief met je talenten om kunt gaan.


Zo gek nog niet

Allerzielen
Orgelactie

Vitushof-Columbarium