Kalender
 • 1 februari 2015Viering Maria Lichtmis
 • 4 februari 2015 10:00Sam's Kledingactie
 • 4 februari 2015 19:00Sam's Kledingactie
 • 7 februari 2015 14:00Openstelling Bonifatiuskerk
AEC v1.0.4 Uitgebreide agenda als lijst
Kiosk
Parochie op Facebook

Welkom op de website van de Titus Brandsma Parochie

De Titus Brandsma Parochie wil een rooms-katholieke gastvrije geloofsgemeenschap zijn, die ruimte schept voor de genadevolle werking van Gods Geest, die tot ons komt vanuit de verkondiging van Gods Woord en de viering van de sacramenten, waardoor mensen kunnen groeien in geloof en spiritualiteit. Als geloofsgemeenschap wil zij vanuit het evangelie betrokken zijn op elkaar en helpen gestalte te geven aan gerechtigheid in de samenleving en solidariteit met de kwetsbare mens.

Beleidsplan Titus Brandsma Parochie

Het Beleidsplan van de Titus Brandsma Parochie waarover in Kerkvenster wordt gesproken wordt dinsdag 3 februari formeel vastgesteld door het parochiebestuur. Zo spoedig mogelijk daarna wordt het beleidsplan op de website geplaatst.


Lokale geloofsgemeenschappen

D-11-Logo BisdomMgr. De Korte wil lokale geloofsgemeenschappen behouden

Bisschop Gerard de Korte meent dat ook zonder een eigen kerkgebouw een vitale katholieke gemeenschap kan functioneren.
Dit en meer staat te lezen op de website van het bisdom Groningen-Leeuwarden waarop de pastorale brief is geplaatst die Mgr. De Korte heeft gestuurd aan alle parochies. -> Link naar bisdomsite


Activiteiten in de Titus Brandsma Parochie

Lezingen en cursussen in het Titus Brandsma Huis

Informatie over hoe u zich kunt opgeven en wat de kosten zijn, staat in het programmaboekje bij de betreffende cursus vermeld. Voor het volledige voorjaarsprogramma, zie de navolgende link Programmaboekje voorjaar 2015.

Enkele bijzondere sprekers die een lezing komen houden, zie hieronder en in de navolgende link:

 • Paus Franciscus, wie is hij: door Wilfred Kemp op 2 februari
 • Barmhartigheid van God ( in het leven van elke dag) door Henk Janssen ofm. op 5 maart
 • Diocesane Retraite in Thuine, Duitsland van 13 – 15 maart. Opgave voor 13 februari, zie -> link
 • Helpen bij verlies en verdriet: Manou Keirse, hoogleraar Fac. Geneeskunde KU te Leuven op 11 maart
 • Het Oude Egypte, bakermat van het Jonge Christendom door Tjeu van den Berk op 22 april

En vergeet u ook onze eigen cursussen niet van

 • Peter Vermaat
 • Hans Nieuwland
 • de cursus Katholiek, zo gek nog niet
 • en de doorlopende cursussen van vorig jaar, waarmee we verder gaan. Een kort overzicht voor februari, zie -> link

Wij hopen dat veel parochianen en andere geïnteresseerden hun weg weer zullen vinden naar een van de activiteiten voor inspiratie bij het geloof in het Titus Brandsma Huis.

Jeugd-activiteiten

Alle kinder- en jongeren-activiteiten zijn te vinden onder ‘Jeugd’ in de horizontale balk bovenaan de website.

- Overzicht van liturgische vieringen met kinderen, zie link

– De eerstvolgende bijeenkomsten/activiteiten voor kinderen (1e communiecatechese, ouderavond, kindercatechese, avond over geloofsopvoeding), zie link kinderactiviteiten rond liturgie.

– De eerstvolgende bijeenkomsten/activiteiten voor jongeren (Klupcatechese (12-15 jaar), Trefpunt (15 – 25 jaar) en Sirkelslag Young (12 en 16 jaar), zie link jongerenactiviteiten rond liturgie.

Vrijwilligersavond

Noteert u alvast de vrijwilligersavond op 20 februari 2015?
Aanmelden kan tot 14 februari a.s.
Voor meer informatie, klik hier.


Gezinskerstviering 2014
Orgelactie
Voortgang renovatie oude hoofdorgel Bonifatiuskerk
jamverkoop

Klik hier om meer te lezen over de orgelrenovatie.
Bezinning
Oefening van berouw

Barmhartige God, ik heb spijt over mijn zonden, omdat ik Uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ik U, mijn grootste Weldoener en het hoogste Goed heb beledigd.
Ik verfoei al mijn zonden en beloof, met de hulp van Uw genade, mijn leven te beteren en niet meer te zondigen.
Heer, wees mij zondaar genadig.
Amen.