Kalender
  • 2 september 201520.00 uur Fioretti-groep
  • 3 september 20159.45 Bijbelgroep Lucas en Handelingen olv diaken Midden
  • 7 september 2015Kerkschoonmaak Dominicuskerk 9.00 uur
  • 8 september 20158.30 uur Kerkschoonmaak Bonifatiuskerk
AEC v1.0.4 Uitgebreid agenda-overzicht
Kiosk
Parochie op Facebook

Welkom op de website van de Titus Brandsma Parochie

De Titus Brandsma Parochie is een Rooms Katholieke geloofsgemeenschap die openstaat naar de wereld. Een geloofsgemeenschap die ruimte schept voor de genadevolle werking van Gods Geest, die tot ons komt vanuit Gods Woord en de viering van de sacramenten, zodat het heil van God bereikbaar is voor iedereen.

Cursus ‘De Psalmen in de Evangelies’ op dinsdag a.s. gaat niet door

‘De Psalmen in de evangelies’  op dinsdag 1 september vervalt wegens verhindering van Peter Vermaat.
De eerstvolgende bijeenkomst is op 6 oktober a.s. ’s morgens om 10.00uur in het Titus Brandsma Huis.


Activiteiten op het gebied van Catechese en Spiritualiteit

Voor een overzicht van alle activiteiten op het gebied van Catechese en Spiritualiteit die starten in september, klik hier …

De meeste worden gehouden in het Titus Brandsma Huis, tenzij anders vermeld. Alle informatie, data, of u zich al dan niet moet opgeven, wat de kosten zijn, staat bij de betreffende cursus of lezing vermeld.

N.B. Met name willen wij u attenderen op de lezing “de muziek van het vrijwilligerswerk”van de heer E.P.N.M. Borgman op woensdag 23 september.

Wij hopen dat veel parochianen en andere geïnteresseerden hun weg naar een van de vele activiteiten voor inspiratie bij het geloof zullen vinden.


Kinderkerk, kinderopvang, gezinsvieringen

Vanaf 24 augustus zal er weer regelmatig kinderopvang zijn in de Bonifatiuskerk (ongeveer eens per twee weken).
Ook is er een keer  per maand kinderkerk en ongeveer eens per maand een gezinsviering.

Voor data, klik hier …


Ontmoetingszondag 6 september in Dominicuskerk

U wordt van harte uitgenodigd om na de zomervakantie elkaar te ontmoeten om vakantiebelevenissen uit te wisselen. Dat doen we na de viering tijdens een kopje koffie met wat lekkers en/of een broodje.

Om op de vakantiestemming weer een beetje terug te halen, zouden we graag  de meest bijzondere, leuke, mooiste, gekste foto digitaal van u willen ontvangen. Wij maken er dan een doorlopende dia-show van op een scherm in de kerk. Opsturen kan tot 1 september. De foto’s kunt u mailen naar: janlbijlsma@gmail.com

Daarnaast lijkt het ons leuk als u op een A4tje voor de helft een vakantiefoto print of plakt van een (bijzondere) ontmoeting. Op de andere helft typt u een korte uitleg. Het lettertype moet niet te klein zijn. Wij stellen voor om minimaal een 16-punts grootte aan te houden. Deze A4-tjes kunt tot 1 september inleveren in het Titus Brandsma Huis. Alle ingeleverde A4-tjes worden opgehangen in de kerk.


Aanloophuis-open dag op 12 september


‘Vrede verbindt’ oecumenische Vredesweekviering op 20 september

Oecumenische viering met PKN Schakel en Leger des Heils 20 september Bonifatiuskerk. Ja, u leest het goed. Leger des Heils doet ook weer mee met de Oecumenische vieringen. Dit keer op 20 september in de Bonifatiuskerk.

Jarenlang hebben zij samengewerkt met de Franciscuskerk en nu dus met de Titus Brandsma Parochie. Bij de organisatie is onze Werkgroep Oecumene betrokken.

Het weekend van 20 september is het eerste weekend van de Vredesweek. PAX, voorheen Pax Christi is zeer actief en wij als Werkgroep Oecumene VOM-groep willen hen graag steunen. Er is een collecte en we gaan natuurlijk de Vredeskrant verkopen.

Logo PAXThema van Vredesweek 2015: Vrede verbindt. We willen tijdens de viering onze verbondenheid met andere kerken en met elkaar duidelijk te maken en wij kunnen laten zien dat we een gastvrije kerk zijn met mensen die het hart op de goede plaats hebben.
Klik hier … om je in te schrijven!

Namens de Werkgroep Oecumene
Harry Prins, Andries Westerveld, Germa Kamsma-Kunst en Gerdy Hahn


Walk of peace – 20 september – Den Haag


Bezoekwerk in de parochie

Nieuwe opzet

Tot nu toe verzorgen de werkgroepen zieken en ouderen gezellige en inhoudelijke middagen voor de ouderen in de parochie, en verzorgen zij bezoekwerk in de parochie aan zieken en ouderen. Ook andere parochianen verzorgen bezoekwerk (omzien naar elkaar, communie rondbrengen) en ook de pastores brengen bezoeken.

Met elkaar hebben we gekeken naar het bezoekwerk in de parochie. We zijn tot de conclusie gekomen dat er een aantal zaken verbeterd kunnen worden in het bezoeken van mensen in de parochie. Het organiseren van de gezellige middagen en het bezoeken van zieken en ouderen worden van elkaar losgemaakt.

Om dat te kunnen doen zijn er meer mensen nodig die het bezoekwerk kunnen gaan doen.
Wie heeft minimaal eens per 6 weken 2 uur tijd, kan goed luisteren , heeft geduld, gaat vertrouwelijk om met wat er gezegd wordt, heeft inlevingsvermogen en is betrokken op mensen?
Geef u dan op bij pastor Germa Kamsma-Kunst: gmh.kamsma@gmail.com of 06-12804205.
U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek met de contactpersoon van uw wijk.


Cursus ‘Lichter leren leven’

De stichting voor Pastoraat aan mensen die kanker hebben, biedt een cursus aan hoe om te gaan met kanker en andere ernstige ziektes of omstandigheden. Het gaat om 6 bijeenkomsten van 2 uur in september, oktober en november. Lees hier verder ….


Zomer-openstelling Bonifatiuskerk


HOOP_tour Musical
Orgelactie
Voortgang renovatie hoofdorgel Bonifatiuskerk
jamverkoop

Klik hier om meer te lezen over de orgelrenovatie.
St. Vitushof