Kalender
  • 18 december 2014 18:30Chanoekafeest
  • 20 december 2014 14:00Openstelling Bonifatiuskerk
  • 27 december 2014 14:00Openstelling Bonifatiuskerk
  • 3 januari 2015 14:00Openstelling Bonifatiuskerk
AEC v1.0.4 Uitgebreide agenda als lijst
Kiosk
Parochie op Facebook

Welkom op de website van de Titus Brandsma Parochie

De Titus Brandsma Parochie wil een rooms-katholieke gastvrije geloofsgemeenschap zijn, die ruimte schept voor de genadevolle werking van Gods Geest, die tot ons komt vanuit de verkondiging van Gods Woord en de viering van de sacramenten, waardoor mensen kunnen groeien in geloof en spiritualiteit. Als geloofsgemeenschap wil zij vanuit het evangelie betrokken zijn op elkaar en helpen gestalte te geven aan gerechtigheid in de samenleving en solidariteit met de kwetsbare mens.

Vieringen in de Kersttijd

IMG_0341 - kopie

Dominicuskerk

Bonifatiuskerk met ster

Bonifatiuskerk

Klik op de navolgende link

Vieringen in de Kersttijd

 


Chanoekafeest

Chanoeka_December_2014_1 (530x750)

Chanoekafeest – 18-12-2014


Iets extra’s voor Kerst!

Kerstpakketten

Vanuit de parochie wordt er aan mensen die op of onder het bestaansminimum leven met kerstmis een attentie gegeven.
Wanneer u denkt dat u iemand kent die daarvoor in aanmerking zou kunnen komen, dan kunt u dat doorgeven aan pastor Germa Kamsma-Kunst (gmh.kamsma@gmail.com of 06-12804205).
Graag vóór 15 december.

Op vrijdag 19 december is er weer een kerstpakkettenactie voor de voedselbank .
U kunt uw eigen kerstpakket (niet de alcohol) of pakken koffie, thee, suiker of blikken met groentes of soep inleveren in het Titus Brandsma Huis tussen 19.00 en 21.00 uur.
Dit zal worden verdeeld onder uitgeprocedeerde asielzoekers en de voedselbank.

logo voedselbank

 

Hiernaast verzorgt het Diaconaal Platform Leeuwarden ook kerstpakketten voor mensen in diverse instellingen in Leeuwarden.


Activiteiten in de parochie

Lezingen en cursussen in het Titus Brandsma Huis

De laatste lezingen en cursussen van 2014 liggen achter ons. We maken plaats voor de Kersttijd.

Voor nieuwe data in de eerste helft van 2015, of en hoe u zich kunt opgeven en wat de kosten zijn, zie de navolgende link Programmaboekje voorjaar 2015. Een verkort overzicht in januari volgt binnenkort.
Wij hopen dat veel parochianen en andere geïnteresseerden hun weg weer zullen vinden naar een van de vele activiteiten voor inspiratie bij het geloof.

Jeugd-activiteiten

Alle jeugdactiviteiten zijn te vinden onder ‘Jeugd’ in de horizontale balk bovenaan de website.
Ook vind je daar een totaaloverzicht op één A-4-tje van alle kinderactiviteiten in de Advent en Kerstperiode (kinderkerk, kindercatechese, kinderopvang en  gezinsvieringen).
De kinderkerk- en kinderopvangdata staan eveneens op het vieringenoverzicht (zie linkerkolom website)).

Hierna de e.v. bijeenkomsten voor de jeugd:

  • 20 december 19.00 uur Kerstgala in Emmen. Klik hier voor meer informatie
  • 9 januari, 16.00 uur Kindercatechese (8-12 jaar) (zie ook de pagina onder jeugd)
  • 9 januari, 19.00 uur Klupcatechese (12-15 jaar) (zie ook de pagina onder jeugd)
  • 23 januari, 19.00 uur Trefpunt (15 – 25 jaar) (zie ook de pagina onder jeugd)

Vrijwilligersavond

Noteert u alvast de vrijwilligersavond op 20 februari 2015?
Voor meer informatie, klik hier.


Adventsactie 2014

Straatjongeren in Bolivia

De VOM-groep heeft dit jaar gekozen om een activiteit in Bolivia onder de aandacht te brengen.
Het gaat over straatjongeren in Cochabamba, over een veilig thuis in de grote stad.
Pater Theo en zijn vrijwilligers hebben al veel jongeren kunnen opvangen en op weg geholpen. Edgar bijvoorbeeld, leefde op straat en verdiende geld als schoenpoetser. Inmiddels is hij tandarts. David leefde jarenlang op straat; nu volgt hij een studie fysiotherapie. En zo zijn er tientallen verhalen. Pater Theo wil nog meer kinderen en jongeren opvangen.

Het Evangelie betekent voor hem: mensen die gevallen en vertrapt zijn, ontvangen in zijn huis en zeggen: “Sta op en probeer het nog een keer”. Pater Theo krijgt financiële steun van de lokale overheid en van de lokale kerk. Daaruit blijkt wel dat zijn werk in een grote behoefte voorziet en wordt gewaardeerd. Om zijn goede werk ook de komende tijd te kunnen blijven doen, is nog een bijdrage nodig van € 30.000 van Adventsactie. Daarmee kan pater Theo een veilige thuishaven blijven bieden aan de straatjongeren van Cochabamba.

De VOM-groep hoopt dat u gul bijdraagt aan de adventscollecte, die gehouden wordt in het weekend van 6 en 7 december.

Collectes in de komende periode:
6 en 7 december adventscollecte
24 december kerstcollecte voor Fier Friesland (DPL, voorheen georganiseerd door de RvK)

 


3 buitenlandse jongeren in Leeuwarden

Kleine communiteit van 3 buitenlandse jongeren

Een experiment van de broeders van Taizé.

Tussen 20 november en 20 december zullen er drie jongeren uit Frankrijk, Spanje en Hongarije te gast zijn in onze parochie.
Zij zullen gedurende vier weken samen leven als een kleine communiteit. Met drie maal daags een gebedsmoment, op diverse plaatsen in de stad.

DSC01737Klik hier om meer te lezen over hun activiteiten.


Allerzielen 2014
Orgelactie
Voortgang renovatie oude hoofdorgel Bonifatiuskerk
jamverkoop

Klik hier om meer te lezen over de orgelrenovatie.
Bezinning
Oefening van berouw

Barmhartige God, ik heb spijt over mijn zonden, omdat ik Uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ik U, mijn grootste Weldoener en het hoogste Goed heb beledigd.
Ik verfoei al mijn zonden en beloof, met de hulp van Uw genade, mijn leven te beteren en niet meer te zondigen.
Heer, wees mij zondaar genadig.
Amen.