Kalender
 • 29 juli 2014 08:30Kerkschoonmaak Bonifatius
 • 1 september 2014 09:00schoonmaak Dominicuskerk
 • 9 september 2014 08:30Kerkschoonmaak Bonifatius
 • 13 september 2014 10:00Open Monumentendag in Bonifatiuskerk
AEC v1.0.4 Agenda als lijst
Zoeken

Welkom op de website van de Titus Brandsma Parochie

De Titus Brandsma Parochie wil een rooms-katholieke gastvrije geloofsgemeenschap zijn, die ruimte schept voor de genadevolle werking van Gods Geest, die tot ons komt vanuit de verkondiging van Gods Woord en de viering van de sacramenten, waardoor mensen kunnen groeien in geloof en spiritualiteit. Als geloofsgemeenschap wil zij vanuit het evangelie betrokken zijn op elkaar en helpen gestalte te geven aan gerechtigheid in de samenleving en solidariteit met de kwetsbare mens.

‘Chaverim’ bestaat 30 jaar

‘Chaverim’ zingt op zondag 5 oktober in de Dominicuskerk

Het koorChaverim” (vrienden) o.l.v. Inno van den Berg bestaat dit jaar 30 jaar en veel leden zingen al vanaf het begin mee. Gestart met ongeveer 10 leden is het uitgegroeid tot een hechte vriendengroep van 38 leden. Ze wordt begeleid door een eigen combo van 3 leden.

Het koor verleent muzikale ondersteuning aan eucharistie-, woord- en communievieringen. Gemiddeld verzorgt het koor één keer per vier weken een viering. Verder zijn er optredens in verzorgingshuizen en ziekenhuizen, soms ook samen met een muziekvereniging.

Op 5 oktober a.s. is ons jaarlijkse uitje gepland en beginnen wij de dag met een viering in de Dominicuskerk. Wij hopen er met z’n allen een mooie viering van te maken en nodigen u hierbij van harte uit.


Reünie FTK op 25 oktober

Reünie Franciscus Themakoor (voorheen Franciscus Jongerenkoor)

In het najaar van 2014 is het 45 jaar geleden dat het Franciscus Jongerenkoor werd opgericht.
Dat wil het koor graag vieren met een viering op zaterdagavond 25 oktober a.s. met zo veel mogelijk oud-leden.

Het programma ziet er als volgt uit
14.30u-17.00u: ontmoeten en zingen
17.00u-18.15u: samen eten en bijpraten
19.00u: zingen tijdens de viering
20.00u: napraten bij een kopje thee/ koffie

Wil je nog één keer het heerlijke gevoel van samen zingen meemaken: geef je dan op via franciscusthemakoor@outlook.com


Vakantieperiode en najaarsactiviteiten

 • Vakantieperiode
  • Het Titus Brandsma Huis is gesloten t/m 17 augustus
  • Geen koffiedrinken na de vieringenin de maanden juli en augustus
  • Pastoor Stiekema heeft vakantie van 17 juli t/m 10 augustus
  • Pastor Kamsma heeft vakantie van 11 augustus t/m 31 augustus
 • Vacatures (voor informatie: gmh.kamsma@gmail.com)
  • Iemand met interesse in en kennis van zaken van WMO voor in het Diaconaal Platform Leeuwarden
  • Begeleiders kinderopvang tijdens de zondagse liturgie
  • Herhaalde oproep voor gastdames in het Titus Brandsma Huis. Voor informatie: mirjamhakkert@yahoo.com of (06) 417 490 75
  • Vacatures bestuur KBO Fryslan, voor informatie kunt u contact opnemen met het bestuur. Klik hier
  • Overige vacatures zie pagina vrijwilligerswerk
 • Bezichtiging Bonifatiuskerk
  • Op woensdag- en zaterdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur
  • Op verzoek: rondleiding en torenbeklimming
 • Creatieve markt op herhaling
  Vanwege het grote succes vorig jaar wordt er op zaterdag 13 september wederom een creatieve markt georganiseerd. Bij deze doen wij dan ook een beroep op uw creatieve talent. Kunt u breien, haken of naaien, werken met hout, klei of ander materiaal? Ga aan de slag en maak leuke dingen die dan verkocht kunnen worden.
 • Downloadlink programmaboekje  “activiteiten en cursussen najaar 2014
  De cursussen, lezingen en andere activiteiten zijn bestemd voor allen die zich in een bepaald thema willen verdiepen. Iedereen is van harte welkom, ongeacht waar u woont of wat uw levensbe­schouwelijke achtergrond is. Wij hopen dan ook, dat veel parochianen en andere geïnteresseerden hun weg naar een van de vele lezingen, cursussen of bijeenkomsten zullen vinden.
 • Schilderij E. Zwezerijnen verkocht
  De opbrengst (1600 euro) is voor de orgelcommissie. Dit bedrag brengt de orgelrenovatie weer een stukje dichterbij.

Contact
Titus Brandsma Huis
(gesloten t/m 17 augustus)

Bonifatiusplein 21
8911 JT Leeuwarden
Tel. 058-212 09 84

Pastor van de week >info@titusbrandsmaparochie.nl

mail webmaster

Orgelactie
Voortgang renovatie oude hoofdorgel Bonifatiuskerk
jamverkoop

Klik hier om meer te lezen over de orgelrenovatie.
Eerste Communie 2014
Gebed van de dag
Je begeerte je afgod

Begeer je wat met God, ik zeg het helder en vrij,
(hoe heilig je ook bent) dat het jouw afgod is.
 
Angelus Silesius in ‘de hemelse zwerver’