Kalender
  • 9 september 2014 08:30Kerkschoonmaak Bonifatius
  • 13 september 2014 10:00Open Monumentendag in Bonifatiuskerk
  • 14 september 2014 11:00Parochiële Ontmoetingszondag-Bonifatiuskerk
  • 14 september 2014 12:15aansluitend koffiedrinken en ontmoetingsprogramma
AEC v1.0.4 Agenda als lijst
Zoeken

Welkom op de website van de Titus Brandsma Parochie

De Titus Brandsma Parochie wil een rooms-katholieke gastvrije geloofsgemeenschap zijn, die ruimte schept voor de genadevolle werking van Gods Geest, die tot ons komt vanuit de verkondiging van Gods Woord en de viering van de sacramenten, waardoor mensen kunnen groeien in geloof en spiritualiteit. Als geloofsgemeenschap wil zij vanuit het evangelie betrokken zijn op elkaar en helpen gestalte te geven aan gerechtigheid in de samenleving en solidariteit met de kwetsbare mens.

Volop activiteiten in september en oktober

Activiteiten voor jongeren

Start Kindercatechese (8-12 jaar): 12 september van 16.00 – 17.00 uur (bovenzaal Dominicuskerk), meer info zie link
Start Clubcatechese (vanaf 12 jaar): 12 september van 19.00 – 20.30 uur (benedenzaal Dominicuskerk), meer info zie link

Lezingen en cursussen

De cursussen, lezingen en andere activiteiten in het Titus Brandsma Huis gaan weer van start. Iedereen is van harte welkom, ongeacht waar u woont of wat uw levensbe­schouwelijke achtergrond is. Wij hopen dat veel parochianen en andere geïnteresseerden hun weg naar een van de vele lezingen, cursussen of bijeenkomsten zullen vinden.
In het kort de eerste bijeenkomsten (dit overzicht wordt regelmatig ververst):

  • 2 september 10.00 uur: Psalmen, diaken P. Vermaat
  • 3 september om 19.30 uur: Fiorettigroep, diaken P. Vermaat
  • 4 en 25 september om 9.45 uur: Bijbelgroep, diaken T. Midden
  • 4 september om 20.00 uur: Kath zo gek nog niet, Pastoor Stiekema
  • En op 10 september om 20.00 uur: Hans Nieuwland, Mysterieuze gezangen van de stilte

Voor meer info, zie het programmaboekje C&S: Lezingen/cursussen najaar 2014


Orgelactie in Bonifatiuskerk op Open Monumentendag

Zaterdag 13 september op Open Monumenten dag is de St. Bonifatiuskerk open van 10.00 tot 17.00 uur.

2 bonkerk schilderij (Large)

Bonifatiuskerk geschilderd door pastor Lucas Foekema

Deze prachtige neogotische kerk van architect Cuypers is dan voor iedereen vrij toegankelijk. Ook kan de toren beklommen worden om van grote hoogte te genieten van een weids uitzicht over de stad.
Om 12.00 en 15.00 uur wordt het orgel bespeeld door Hendrikje van den Berg en Siegfried Derks.

verkoop van bijv. geurzakjes lavendel

verkoop van bijv. geurzakjes lavendel

In het aangrenzende Titus Brandsma Huis is gelijktijdig een creatieve markt.
Hier worden mooie handwerken onder andere: shawls, omslagdoeken, vogelhuisjes, kettingen, kaarten, tassen en nog veel meer aangeboden. Tevens zijn er ansichtkaarten, placemats, boeken en cd’s te koop.

In de gezellige horeca-hoek (bij mooi weer in de binnentuin) kunt u iets drinken met wat lekkers erbij. Ook kunt u zelfgemaakte taarten en jam kopen om mee naar huis te nemen.

De opbrengst komt ten goede aan de renovatie van het hoofdorgel in de St. Bonifatiuskerk.

U begrijpt dat er ook bakkers voor cake en taart nodig zijn. Wilt u meewerken op die dag en/of meedoen in de voorbereiding? Wij horen het graag. U kunt hiervoor contact opnemen met Ingrid Ganzeboom tel 058-2131941  gtmganzeboom@hetnet.nl


Ontmoetingszondag 14 september in Bonifatiuskerk

Wij nodigen u weer van harte uit voor de jaarlijkse Ontmoetingszondag op zondag 14 september om 11.00 uur in de Bonifatiuskerk. En natuurlijk hebben we na de viering koffie of thee met wat lekkers en broodjes.

Om op deze zondag de vakantiestemming weer een beetje terug te halen, zouden we graag de meest bijzondere, leuke, mooiste, gekste foto digitaal van u willen ontvangen. Wij maken er dan een doorlopende diashow van op een scherm in de kerk.
Opsturen kan tot 1 september.
De foto’s kunt u mailen naar: janlbijlsma@gmail.com

Daarnaast lijkt het ons leuk als u op een A4-tje voor de helft een vakantiefoto print of plakt met als onderwerp (bijzondere) ontmoeting. Op de andere helft typt u een korte uitleg. Het lettertype moet niet te klein zijn. Wij stellen voor om minimaal een 16-punts grootte aan te houden.
Deze A4-tjes kunt u tot 1 september inleveren in het Titus Brandsma Huis.
Alle ingeleverde A4-tjes worden opgehangen in de kerk.
Beraad Gemeenschapsvorming


5 oktober oecumenische viering in de Schakel

Op zondag 5 oktober is er een oecumenische viering in de Schakel (Havingastate 7, 8925 AZ Leeuwarden-Camminghaburen).

Deze viering is gezamenlijk voorbereid door parochianen van de Titus Brandsma Parochie en gemeenteleden van de Schakel.
In de viering zullen ds. Gerben Hoogterp en pastor Germa Kamsma-Kunst voorgaan. Leidraad in de viering zijn de lezingen van de zondag.

In de Bonifatiuskerk is dan geen viering .
Het is fijn als er veel mensen vanuit de Titus Brandsma Parochie aanwezig zijn in de oecumenische viering in de Schakel.
De viering begint om 9.30 uur.
Tot dan! 


‘Chaverim’ bestaat 30 jaar

‘Chaverim’ zingt op zondag 5 oktober in de Dominicuskerk

Het koorChaverim” (vrienden) uit Joure o.l.v. Inno van den Berg bestaat dit jaar 30 jaar en veel leden zingen al vanaf het begin mee. Gestart met ongeveer 10 leden is het uitgegroeid tot een hechte vriendengroep van 38 leden. Ze wordt begeleid door een eigen combo van 3 leden.

Het koor verleent muzikale ondersteuning aan eucharistie-, woord- en communievieringen. Gemiddeld verzorgt het koor één keer per vier weken een viering. Verder zijn er optredens in verzorgingshuizen en ziekenhuizen, soms ook samen met een muziekvereniging.

Op 5 oktober a.s. is het jaarlijkse uitje van het Chaverim-koor gepland en beginnen zij de dag met een viering in de Dominicuskerk. Wij hopen er met z’n allen een mooie viering van te maken en nodigen u hierbij van harte uit.


Reünie FTK op 25 oktober

Reünie Franciscus Themakoor (voorheen Franciscus Jongerenkoor)

In het najaar van 2014 is het 45 jaar geleden dat het Franciscus Jongerenkoor werd opgericht.
Dat wil het koor graag vieren met een viering op zaterdagavond 25 oktober a.s. met zo veel mogelijk oud-leden.

Het programma ziet er als volgt uit
14.30u-17.00u: ontmoeten en zingen
17.00u-18.15u: samen eten en bijpraten
19.00u: zingen tijdens de viering
20.00u: napraten bij een kopje thee/ koffie

Wil je nog één keer het heerlijke gevoel van samen zingen meemaken: geef je dan op via franciscusthemakoor@outlook.com


Orgelactie
Voortgang renovatie oude hoofdorgel Bonifatiuskerk
jamverkoop

Klik hier om meer te lezen over de orgelrenovatie.
Eerste Communie 2014
Gebed van de dag
Gebed voor genezing van een zieke

Onze Lieve Vrouw van de Wonderbare Medaille,
U hebt al zoveel gebeden verhoord, zoveel zieken genezen,
daarom kom ik vol vertrouwen tot U.
De vele wondervare gebedsverhoringen die op Uw voorspraak verkregen werden,
vervullen ook mij met de vaste hoop, dat U ook mijn gebed wilt verhoren.
Een van hen die mij dierbaar zijn, is ziek.
Ik vraag U voor: (naam van de zieke) de gezondheid naar het lichaam, als het hem of haar zalig is.
Ik vraag U voor ons alle onderwerping aan Gods Heilige wil,opdat wij ons lijden geduldig moge dragen. Amen.
O Maria, onder zonde ontvangen,
Bid voor ons, die onze toevlucht tot U nemen.
Amen.