Kalender
  • 28 mei 201520.00 vervolgcursus 'Katholiek zo gek nog niet' olv P. Stiekema
  • 29 mei 20151e communie-catechese 16.00 uur Parochiehuis Dominicuskerk
  • 30 mei 201510.00 uur HOOP-tour voorprogramma voor vrijwilligers in Bonifatiuskerk
  • 30 mei 2015Hoop-tour vanuit Bonifatiuskerk vanaf 13.00 uur
AEC v1.0.4 Uitgebreid agenda-overzicht
Kiosk
Parochie op Facebook

Welkom op de website van de Titus Brandsma Parochie

De Titus Brandsma Parochie is een Rooms Katholieke geloofsgemeenschap die openstaat naar de wereld. Een geloofsgemeenschap die ruimte schept voor de genadevolle werking van Gods Geest, die tot ons komt vanuit Gods Woord en de viering van de sacramenten, zodat het heil van God bereikbaar is voor iedereen.

HOOP-tour nieuws

‘De kerk komt naar u toe, loopt u ons tegemoet?’

dagProgrammaPoster met website 16-04-2015_1 (884x1250)

Klik op afbeelding voor grotere weergave

Boodschap Paus Franciscus
“Kerk, blijf niet opgesloten zitten in jezelf. Ga naar buiten en laat zien wat het betekent dat God liefde is … Als de Kerk niet uit zichzelf treedt om het Evangelie te verkondigen, draait zij om zichzelf en wordt zij ziek.”

Onze traditie / onze voetafdruk
De behoefte aan zingeving en spiritualiteit is groter dan ooit. Wat inspireert ons? Hoe geven we hieraan vorm? Welke voetstappen zetten we en welke voetafdruk laten wij achter?

HOOP-tour
Op zaterdag 30 mei willen wij u laten zien en ervaren hoe de Titus Brandsma Parochie in Leeuwarden wil leven met het Bijbelse verhaal van Gods liefde. Hoe zij vanuit een gelovig geraakt zijn, diaconaal actief is in de samenleving en zich probeert in te zetten voor vrede. Wij willen u uitnodigen in de Bonifatiuskerk om nader met ons kennis te maken.

Twee aan twee op pad
Wij nodigen u die dag uit om een kaarsje te komen opsteken in de Bonifatiuskerk aan de Voorstreek. Daar kunt u een rondleiding krijgen, even stil zijn, kijken naar de presentatie van jongeren hoe vanuit de kerken de Bijbelse boodschap concreet in praktijk wordt gebracht, daar ziet u hoe wij het bezoek aan zieken en ouderen opnieuw vormgeven, kunnen we met u in gesprek gaan over geloof, kunt u uw geloofsvoetafdruk invullen of kennis nemen van onze activiteiten op het gebied van zingeving, catechese en spiritualiteit en verder kunt u komen luisteren en kijken naar de Paasmusical, die is ingestudeerd door zo’n 100 kinderen.

En daarna?
Ook na 30 mei bent u van harte welkom om met ons op te lopen, uw voetafdruk bij de onze te voegen en verder kennis te maken met onze traditie. Misschien is een gespreksgroep ‘Geloven Nu’ iets voor u of de cursus ‘Katholiek zo gek nog niet’, een bijbelcursus, uitleg van de Psalmen of een lezingen in het Titus Brandsma Huis en natuurlijk zijn er de vieringen en gebedsmomenten in het weekend en door-de-week.

Vitale kerk
Wij zijn een vitale parochie, die met beide benen in de wereld staat. Wij ervaren in het gewone leven van alledag dat de liefde van God ons bepaalt en richting geeft. Vanuit geloof willen we elkaar tot steun en inspiratie zijn om mee te helpen aan een leefbare samenleving. Als dit u aanspreekt, bent u van harte welkom.

Meer nieuws over de HOOP-tour vindt u onder ‘HOOP-tour’ op de horizontale balk bovenaan de pagina.


Musical ‘Lilli en de ongelooflijke come-back’

LogoHoop-tour-klein.jpgTijdens de HOOP-tour op zaterdag 30 mei wordt in de Bonifatiuskerk om 15.30 uur een musical opgevoerd over het Paasverhaal.
PaasmusicalHieraan werken bijna 80 kinderen mee. Het wordt een enorm spektakel. Er wordt onder professionele begeleiding met veel enthousiasme door de kinderen gespeeld, gezongen en gedanst. Voor meer info, lees hier …


Artikel over HOOP-tour in LC 30 maart / ‘Parochie gaat de straat op’


Jongerenactiviteiten vanuit het bisdom


Jeugdactiviteiten in de parochie

Activiteiten voor kinderen en jongeren, zie onder ‘Jeugd’ in de horizontale balk.

P2010213 (1500x1125)

Bijeenkomsten/activiteiten voor kinderen (1e communiecatechese, ouderavond, kindercatechese, avond over geloofsopvoeding), zie link kinderactiviteiten rond liturgie.

– Bijeenkomsten/activiteiten voor jongeren (Klupcatechese (12-15 jaar), Trefpunt (15 – 25 jaar), zie link jongerenactiviteiten rond liturgie.


Lezingen, cursussen en meer in het Titus Brandsma Huis

CS1-TBH curssussen.jpg Een overzicht van de laatste activiteiten tot aan de zomer, zie link …


Kerkennacht 2015 Leeuwarden

Thema ‘De Kerk binnenste buiten’

De Raad van Kerken Leeuwarden organiseert in het weekend van 19 en 20 juni 2015 voor de 3e keer de Kerkennacht. Hiermee sluit de Raad aan bij een landelijk initiatief. In vele dorpen en steden in Nederland zetten kerken, van welke snit ook, hun deuren wagenwijd open. Een succesvolle formule die sinds 2007 in Nederland wordt aangeboden.

Tijdens de 2e editie in 2013 mochten we een stijging van het aantal deelnemers zien, was er een afwisselend programma in verschillende kerken: de Lutherse Kerk, de Grote Kerk , de Waalse Kerk, de Bonifatiuskerk en de Doopsgezinde Kerk.

De route langs de deelnemende kerken in de binnenstad op zaterdagavond 20 juni is een wandelroute, waarbij de deelnemers gezamenlijk van de ene deelnemende kerk naar de andere lopen.

Bij voldoende belangstelling willen wij ook kerken, die niet in de binnenstad gevestigd zijn, de gelegenheid geven deel te nemen aan de Kerkennacht door middel van een fietsroute op vrijdagavond 19 juni. Voor het eerst is de Kerkennacht Leeuwarden dan meerdaags.Meer weten? Kijk dan op www.kerkennacht.nl


Palmpasen 2015
Orgelactie
Voortgang renovatie hoofdorgel Bonifatiuskerk
jamverkoop

Klik hier om meer te lezen over de orgelrenovatie.