Kalender
  • 4 mei 2015Kerkschoonmaak Dominicuskerk 9.00 uur
  • 5 mei 2015 10:3010.30-13.30 Beleef de kleur van vrijheid, wandeling langs gebedshuizen. Start Jacobijner Kerkhof
  • 6 mei 2015Sam's Kledingactie van 10-11 en van 19-20 uur
  • 10 mei 2015 12:00Koffiedrinken Bonifatiuskerk
AEC v1.0.4 Uitgebreid agenda-overzicht
Kiosk
Parochie op Facebook

Welkom op de website van de Titus Brandsma Parochie

De Titus Brandsma Parochie is een Rooms Katholieke geloofsgemeenschap die openstaat naar de wereld. Een geloofsgemeenschap die ruimte schept voor de genadevolle werking van Gods Geest, die tot ons komt vanuit Gods Woord en de viering van de sacramenten, zodat het heil van God bereikbaar is voor iedereen.

HOOP-tour nieuws

‘De kerk komt naar u toe, loopt u ons tegemoet?’

dagProgrammaPoster met website 16-04-2015_1 (884x1250)

Klik op afbeelding voor grotere weergave

Boodschap Paus Franciscus
“Kerk, blijf niet opgesloten zitten in jezelf. Ga naar buiten en laat zien wat het betekent dat God liefde is … Als de Kerk niet uit zichzelf treedt om het Evangelie te verkondigen, draait zij om zichzelf en wordt zij ziek.”

Onze traditie / onze voetafdruk
De behoefte aan zingeving en spiritualiteit is groter dan ooit. Wat inspireert ons? Hoe geven we hieraan vorm? Welke voetstappen zetten we en welke voetafdruk laten wij achter?

HOOP-tour
Op zaterdag 30 mei willen wij u laten zien en ervaren hoe de Titus Brandsma Parochie in Leeuwarden wil leven met het Bijbelse verhaal van Gods liefde. Hoe zij vanuit een gelovig geraakt zijn, diaconaal actief is in de samenleving en zich probeert in te zetten voor vrede. Wij willen u uitnodigen in de Bonifatiuskerk om nader met ons kennis te maken.

Twee aan twee op pad
Wij nodigen u die dag uit om een kaarsje te komen opsteken in de Bonifatiuskerk aan de Voorstreek. Daar kunt u een rondleiding krijgen, even stil zijn, kijken naar de presentatie van jongeren hoe vanuit de kerken de Bijbelse boodschap concreet in praktijk wordt gebracht, daar ziet u hoe wij het bezoek aan zieken en ouderen opnieuw vormgeven, kunnen we met u in gesprek gaan over geloof, kunt u uw geloofsvoetafdruk invullen of kennis nemen van onze activiteiten op het gebied van zingeving, catechese en spiritualiteit en verder kunt u komen luisteren en kijken naar de Paasmusical, die is ingestudeerd door zo’n 100 kinderen.

En daarna?
Ook na 30 mei bent u van harte welkom om met ons op te lopen, uw voetafdruk bij de onze te voegen en verder kennis te maken met onze traditie. Misschien is een gespreksgroep ‘Geloven Nu’ iets voor u of de cursus ‘Katholiek zo gek nog niet’, een bijbelcursus, uitleg van de Psalmen of een lezingen in het Titus Brandsma Huis en natuurlijk zijn er de vieringen en gebedsmomenten in het weekend en door-de-week.

Vitale kerk
Wij zijn een vitale parochie, die met beide benen in de wereld staat. Wij ervaren in het gewone leven van alledag dat de liefde van God ons bepaalt en richting geeft. Vanuit geloof willen we elkaar tot steun en inspiratie zijn om mee te helpen aan een leefbare samenleving. Als dit u aanspreekt, bent u van harte welkom.

Meer nieuws over de HOOP-tour vindt u onder ‘HOOP-tour’ op de horizontale balk bovenaan de pagina.


Nieuwe opzet bibliotheek


Opheffing van twee bankrekeningnummers Kerkbalans

Klik voor meer informatie op de link hierboven.


Musical ‘Lilli en de ongelooflijke come-back’

LogoHoop-tour-klein.jpgEr is nog plaats voor enkele kinderen om mee te doen!

Tijdens de HOOP-tour op zaterdag 30 mei (zie ook onder de rubriek HOOP-tour in de horizontale balk bovenaan de pagina) wordt in de Bonifatiuskerk om 15.30 uur een musical opgevoerd over het Paasverhaal.
PaasmusicalHieraan werken zo’n 100 kinderen mee. Het wordt een enorm spektakel. Er wordt onder professionele begeleiding met veel enthousiasme door de kinderen gespeeld, gezongen en gedanst.

Meer weten?
Voor repetitiedata, waar je je kunt opgeven en nog veel meer, klik hier …


Lezingen, cursussen en meer in het Titus Brandsma Huis

CS1-TBH curssussen.jpg5 mei Wandeling langs gebedshuizen, opgave bij info@kleurrijkfryslan.nl
En natuurlijk onze eigen cursussen van Peter Vermaat, Hans Nieuwland, de cursus Katholiek, zo gek nog niet, pastor Germa Kamsma-Kunst.
Een overzicht van alle activiteiten tot aan de zomer, zie link …


Jeugdactiviteiten

Activiteiten voor kinderen en jongeren, zie onder ‘Jeugd’ in de horizontale balk.

P2010213 (1500x1125)

- Bijeenkomsten/activiteiten voor kinderen (1e communiecatechese, ouderavond, kindercatechese, avond over geloofsopvoeding), zie link kinderactiviteiten rond liturgie.

- Bijeenkomsten/activiteiten voor jongeren (Klupcatechese (12-15 jaar), Trefpunt (15 – 25 jaar), zie link jongerenactiviteiten rond liturgie.


Gemeentelijke monumentenstatus Adema orgel

orgel monumentfoto.jpgToekenning gemeentelijke monumentenstatus

De vele acties van de orgelcommissie hebben recentelijk geresulteerd in de toekenning door het College van B&W van de gemeente Leeuwarden van de gemeentelijke monumentenstatus aan het Adema orgel in de Bonifatiuskerk.
Naar alle waarschijnlijkheid wordt het nu gemakkelijker om voor de renovatie van het orgel, subsidiegelden binnen te halen.

Onze kerkmusicus Hendrikje van der Berg heeft – na een overleg van de orgelcommissie met de heren Ron van Bakel van orgelbouwer Adema uit Hillegom en onze adviseur Ton van Eck, prominent orgeldeskundige in Nederland – het door de gemeente verstrekte monumentenbordje op het orgel bevestigd.

Verdere vorderingen in de voortgang van het project kunt u binnenkort van de commissie tegemoet zien.

Namens de orgelcommissie,
Hielke Hoekstra


Artikel over HOOP-tour in LC 30 maart


Palmpasen 2015
Orgelactie
Voortgang renovatie hoofdorgel Bonifatiuskerk
jamverkoop

Klik hier om meer te lezen over de orgelrenovatie.
Bezinning
Alle dinghe

Alle dinghe
Sijn mi te inghe; 
Ic ben so wijt!
Om een onghescepen
Hebbic begrepen
In eweghen tijt.
 
Ic hebdt ghevaen.
Het heeft mi ontdaen
Widere dan wijt;
Mi es te inghe al el;
Dat wette wel,
Ghi dies oec daer sijt
 
Men es vri
In dat nabi
Onghesceden;
Daer omme wilt hi
Dat alsoe si
Met ons beden.
 
Hadewijch
 
onghescepen: ongeschapen
ghevaen: gevangen
al el: al het andere