Nieuws

Geslaagde basilica-avond over Titus Brandsma

Op vrijdag 27 juli was er een goed bezochte Basilica-avond als gedachtenis aan de zalige pater-karmeliet Titus Brandsma. De avond begon met een eucharistieviering met Mgr. Van den Hout, bisschop Groningen-Leeuwarden, als hoofdcelebrant. Ruim honderd mensen volgden daarna de lezing van Pater Fernando Millán Romeral, O.Carm., Prior Generaal van de Karmelieten, die speciaal hiervoor naar Bolsward was gekomen.

Lees meer...

Witmarsum en de Wijngaard van de Heer

Voorzijde kerk en klooster te Witmarsum, 1958
Voorzijde kerk en klooster te Witmarsum, 1958

In het Informatiebulletin van mei 2018 van het  Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland werd de geschiedenis van onze kerk en het klooster ernaast beschreven. Hieronder het complete artikel.

Op woensdag 2 juli 1902 wordt plechtig en feestelijk de eerste steen gelegd van de nieuwe Rooms Katholieke kerk in Witmarsum. Pastoor Ignatius Rouma verricht de plechtige handeling, in aanwezigheid van de pastoors van de omliggende parochies Bolsward, Makkum, Harlingen en Dronrijp.

Lees meer...

Vieringen binnenkort