Dit weekend is bekend gemaakt dat Zr. Dorothea Brylak met ingang van 1 september aanstaande als pastoraal werkster ons pastoraal team zal gaan versterken.

De bekendmaking gebeurde in de vieringen door het voorlezen van de brief van vicaris-generaal P. Wellen, die u hieronder kunt lezen. Ook stelt zuster Dorothea zichzelf voor in dit artikel.

In de voorbije maanden zijn er diverse gesprekken geweest. Onder andere met ons als pastoraal team, met het bestuur en met een aantal vertegenwoordigers van de locatieraden. Iedereen was heel enthousiast. We zien uit naar heel goede jaren met elkaar en heten haar alvast heel hartelijk welkom.

Over zaken als de presentatieviering en de nieuwe werkverdeling binnen het pastoraal team zullen we u in een later stadium informeren.

We danken u hierbij alvast heel hartelijjk voor uw gebed.

Met vriendelijke groeten,
in Christus verbonden,

diaconaal pastoraal werker Kees van Kordelaar
pastoor Arjen Bultsma


De brief van vicaris-generaal P. Wellen

Beste parochianen van de parochie Zalige Titus Brandsma,

Door het vertrek van pastoraal werkster drs. N.O. ten Wolde-Hijwegen medio vorig jaar, is er in uw parochie een vacature ontstaan. In de afgelopen maanden hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden op het bisdom, met uw pastoresteam, met het parochiebestuur en vertegenwoordigers van de locatieraden. We zijn dankbaar u te kunnen laten weten dat er een nieuwe pastoraal werkster zal komen. Met ingang van 1 september a.s. zal zr. drs. Dorothea Brylak smmp een aanstelling krijgen van 0.8 fte in uw parochie.

Zr. Dorothea is geboren op 31 januari 1965 in Gelsenkirchen-Horst in Duitsland. Zij is sinds oktober 1988 lid van de Congregatie van de Zusters van de heilige Maria Magdalena Postel (SMMP). Na haar middelbare school heeft zij gestudeerd voor verpleegkundige voor kinderen. In 2002 studeerde zij af aan de Doctorale Leerroute aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht met de aantekening pastoraat. Daarna heeft zij de postacademische leergang Diaconaal Werk aan het Luce/ centrum voor religieuze communicatie - gevolgd aan dezelfde Faculteit. Van 2002 tot en met 2015 was zij werkzaam als pastoraal werkster en beleidsmedewerkster in het aartsbisdom Utrecht. Sinds 2017 als pastoraal werkster in Leinefelde en omgeving te Duitsland.

Nadere informatie met betrekking tot de presentatieviering zullen t.z.t. bekend gemaakt gaan worden.

Mede namens de bisschop, wens ik pastoraal werkster zr. Dorothea Brylak smmp,
Gods rijkste zegen toe bij haar werkzaamheden in uw parochie. Dat zij op plezierige wijze mag samenwerken met pastoor Bultsma en pastoraal werker van Kordelaar, met het parochiebestuur, de locatieraden en met u allen.

Met vriendelijke groet,

Peter H.H. Wellen,
vicaris-generaal bisdom Groningen-Leeuwarden


Lees hier een kort bericht van Zr. Dorothea

Mijn naam is zuster Dorothea Brylak smmp. Met ingang van 1 september 2021 mag ik als pastoraal werkster het team van de Zalige Titus Brandsma parochie komen versterken.
56 jaar geleden werd ik in het Duitse Gelsenkirchen geboren en ben in Gladbeck opgegroeid. In 1988 ben ik ingetreden bij de Zusters van de heilige Maria Magdalena Postel in Bestwig/Sauerland.

In 1991 ben ik naar Vleuten verhuisd en heb in Utrecht theologie gestudeerd. Daarna heb ik gedurende 13 jaar in het parochiepastoraat en als dekenaal beleidsmedewerkster in het aartsbisdom Utrecht gewerkt. Sinds 2015 heb ik een ambt en functie in het algemeen bestuur van mijn congregatie in het Duitse Heilbad Heiligenstadt en werk voor 20 uur als pastoraal werkster. Deze tijd zit er bijna op.

Nu dus weer terug naar Nederland in afwachting van en nieuwsgierig hoe wij samen het pastoraat in Bolsward e.o. vorm kunnen geven. Ervaring in samen vieren, sacramentencatechese, oecumene, diaconie, persoonlijk pastoraat, begeleiden van vrijwilligers, het opzetten van nieuwe missionaire projecten, … heb ik ruimschoots.

En nu dus een heel ander deel van Nederland met een eigen taal. Ik heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging en verheug me op de kennismaking met u en jullie, met wat er leeft in de parochie, met de vragen en zorgen die er zijn, kortom om samen op weg te gaan.

Hartelijke groeten, zr. Dorothea

Vieringen binnenkort