De Sint Franciscusbasiliek in Bolsward is het centrum van de bedevaart van Maria van Sevenwouden. In de kapel links van het hoofdportaal staat het Mirakelbeeld van Onze Lieve Vrouwe van Zevenwouden. In het Bolswarder stadsfries: Ons Lieffrou fan Sevenwouden. Het beeldje stamt uit de 13e eeuw, en is sinds 1515 een mirakelbeeld en er wordt een lange reeks wonderen aan het beeldje toegeschreven: In 1515 wordt de Hanzestad Bolsward geplunderd en gebrandschat door een Saksische legerbende. Het houten Mariabeeld van de kerk komt in de stadsgracht terecht en drijft miraculeus ‘opwaarts staande’ ongeschonden in het water. Het mirakelboek doet verslag van de vele gunsten en genezingen van gelovigen die sindsdien in de Bolswarder kapel bij het beeld de voorspraak van Maria vroegen. Het oorspronkelijke middeleeuwse Mariabeeld staat tegenwoordig in de St. Franciscusbasiliek van Bolsward. 

In 2015 is de bedevaart in Bolsward in ere hersteld met een processie ter gelegenheid van het 500-jarig jubileum. De feestdag van Maria van Sevenwouden is de zondag voor Pinksteren, de dag waarop Bolsward in 1515 werd geplunderd door de Zwarte Hoop. Het is zondag waarop de kerk gedenkt dat Maria en de Leerlingen van Jezus biddende waren in het Cenakel.

Vieringen binnenkort