De HeiligeTitus Bransmaparochie is ontstaan op 1 januari 2014 na de fusie van de parochies van Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum. Deze vier oude parochies leven in de nieuwe parochie verder als lokale geloofsgemeenschappen met ieder een eigen vierlocatie.

De Heilige Titus Brandsmaparochie is een vitale en actieve parochie in het westen van de provincie Friesland. De parochie wordt bediend door een priester en een pastoraal werker, bijgestaan door honderden vrijwilligers.

Het kaartje hieronder laat de grenzen van de parochie zien.

Vieringen binnenkort