Kalender
  • 24 februari 2017 19:30Kaartclub Franciscus in St. Jozef, 058-2120952
  • 1 maart 2017 14:30Wg. Z&O oost, Aswoensdagviering in St. Jozef
  • 2 maart 2017 09:45Bijbelgroep Lucas en Handelingen olv. Th. Midden
  • 6 maart 2017 09:00Kerschoonmaak Dominicuskerk
AEC v1.0.4 Uitgebreid agenda-overzicht
Kiosk
Parochie op Facebook

Welkom op de website van de Titus Brandsma Parochie

De Titus Brandsma Parochie is een Rooms Katholieke geloofsgemeenschap die openstaat naar de wereld. Een geloofsgemeenschap die ruimte schept voor de genadevolle werking van Gods Geest, die tot ons komt vanuit Gods Woord en de viering van de sacramenten, zodat het heil van God bereikbaar is voor iedereen.

Uitreiking cheque voor de restauratie van het Bonifatiusorgel

uitreiking cheque Bonifatius Kerk Leeuwarden 2Op 16 februari jl. kwam Joop Atsma, voorzitter van de TVM Foundation, een goede doelenstichting van de Transport Verzekerings Maatschappij, aan de parochie een cheque aanbieden van € 5.000,– voor de orgelrestauratie in de Bonifatiuskerk. Ook was aanwezig de heer Lútsen Melein, transportondernemer (Kooikergroep Grou) die meehielp om deze gift mogelijk te maken.

We zijn erg blij met deze toezegging, net zo als met de vele kleinere en grotere toezeggingen die we de laatste tijd, maar ook al eerder ontvingen.

We zijn er bijna! 
Op een bedrag van circa €20.000,– na is het benodigde budget van circa €320.000,– gedekt.

Als de tekenen niet bedriegen kunnen we dit voorjaar opdracht geven aan de orgelbouwer zodat in 2018 het gerestaureerde orgel kan worden opgeleverd.

Oproep
We roepen de parochianen op mee te helpen de laatste beetjes van de begroting sluitend te maken.
Bij voorbaat dank! (NL02RABO 0116095342 t.n.v. Titus Brandsma Parochie)   

Vriendelijke groet, de orgelcommissie


Betaald parkeren bij de Bonifatiuskerk

Parkeren op de parkeerplaats naast de Bonifatiuskerk is op zondag tot 12.00 uur gratis, maar vanaf 12.00 uur moet je een kaartje kopen bij de parkeerautomaat.

Hoe werkt het
Als je vóór kerktijd geld in de parkeerautomaat doet, begint de klok van de parkeerautomaat pas vanaf 12.00 uur te tellen.

Enkele voorbeelden
Als je op zondag om 10.00 uur € 0,50 in de meter gooit, mag je parkeren tot 12.18 uur.
Bij inworp van € 1,- mag je parkeren tot 12.37 uur.
En wil je ook nog koffiedrinken na de viering, dan kost dat € 1,60 en daarvoor kun je tot 13.00 uur parkeren.


Weekendliturgie voor 25/26 februari en Aswoensdagliturgie

Als u op de navolgende links klikt, vindt u de liturgieën van deze week.

 


Aswoensdag

Op Aswoensdag 1 maart zijn er twee vieringen.

  • Om 14.30 uur in St. Josef een Aswoensdagviering met en voor de ouderen
  • om 19.00 uur de Aswoensdagviering voor jong en oud in de Dominicuskerk.

De kinderen mogen allemaal weer de palmtakjes van huis meenemen en vóórin de kerk verbranden.
Ook de andere parochianen mogen hun palmtakjes meenemen naar de kerk.

Aswoensdag is het begin van de veertigdagentijd.  De tijd waarin vasten, gebed en aalmoezen geven (vastenactie) centraal staan bij de voorbereiding op Pasen. Het vastenactieproject start en ook zal verteld worden wat de kinderkerk in de veertigdagentijd zal gaan doen.


Huispaaskaars bestellen?

Ook dit jaar weer huispaaskaarsen te bestellen in de St. Dominicuskerk.

Kaarsen in diverse afmetingen en modellen kunnen weer worden besteld. Kaarsen die vóór 6 maart zijn besteld en betaald worden gegarandeerd voor Pasen geleverd.

Achter in de Dominicuskerk liggen de bestellijst en briefjes met het bankrekeningnummer van de kerk.

Beheer Commissie Dominicuskerk (Bcd)

 


Taizé-gebed in Leeuwarden op 5 maart

Locatie: Vermaning Leeuwarden, Wirdumerdijk 18
Datum: Zondag 5 maart 2017 19.00 uur

Misschien ben je bekend met de liturgie van Taizé. Dan zul je veel herkennen en vanzelf mee kunnen doen. Misschien is het allemaal nieuw, zoals voor velen.  Een Taizé-gebed is een viering waarin gezongen muziek een belangrijke plek inneemt. Er is geen preek, en de viering bestaat uit ongeveer de volgende onderdelen:

Liederen: De liederen zijn allemaal herhalingsliederen: we zingen ze een tijdje achter elkaar door. Steeds dezelfde, korte, tekst. Zo kom je steeds dichter bij de betekenis ervan en gaat het misschien voor je leven.

Stilte: De stilte is bedoeld om wat gezongen en gelezen is, de gelegenheid te geven door te laten dringen. Je op adem te laten komen. De grote stilte is bedoeld als meditatie. Deze duurt ongeveer 7 minuten.

Gebeden: Aan de gebeden mag je, zoals aan alles in de dienst, gerust meedoen of niet. Doe waar je aan toe bent, zonder spanning of geforceerdheid.

Einde: We verlaten de kerk in stilte, om hen die willen blijven zingen of bidden daartoe de mogelijkheid te geven. In de kerkenraadskamer is koffie/thee en kunnen we napraten.

Iedereen is van harte welkom!


Nieuws van de fusiestuurgroep

Het laatste nieuws van de fusiestuurgroepvergadering in januari staat op de site.

U kunt hierover lezen onder het tabblad Fusienieuws (zie de opengeklapte blauwe kolom op de afbeelding).

 

 

.


Uitnodiging Vastenmaaltijd op zo. 19 maart


Welke nieuwe parochienaam stelt u voor?

2018: samen één nieuwe parochiegemeenschap

Per 1 januari 2018 zal de fusie tussen de Titus Brandsma Parochie en de parochies Om de Zuid tot één nieuwe parochiegemeenschap een feit zijn. Maar … bij een nieuw begin hoort ook een nieuwe naam.

20161115-formulier-naamenqueteHiervoor hebben wij uw hulp nodig. Op iedere locatie liggen formulieren en staat en bus waarin u uw suggestie(s) voor een nieuwe naam kunt doen. U mag net zo vaak meedoen als u zelf wilt.

De formulieren en de bus kunt u achterin de kerken vinden. Op het formulier schrijft u uw suggestie voor een nieuwe naam met een duidelijke toelichting waarom u kiest voor die naam.

Let wel goed op de criteria van het bisdom waaraan de nieuwe naam moet voldoen, klik hier voor het formulier >>>

U kunt het formulier invullen en tot Aswoensdag in een van de bussen doen, of mail uw suggestie naar stuurgroep@titusbrandsmaparochie.nl

Wat gebeurt er daarna met uw suggesties?
Alle suggesties worden uitgewerkt tot één document en hieruit worden drie voorkeuren bepaald door de stuurgroep fusie. Het eindadvies van 3 namen wordt in februari / maart aan alle parochianen bekend gemaakt en daarna voorgedragen aan de namencommissie van het bisdom. Deze commissie adviseert de bisschop over welke naam het beste bij onze nieuwe parochie past. U zult dus nog even geduld moeten hebben.


Ontmoetingsdag in Wolvega (28 mrt.) voor mensen, die hun partner hebben verloren


Nieuwe en bestaande vacatures! Iets voor u / jou?


‘The Passion’ 13 april a.s. in Leeuwarden


Dialoogavond

Wanneer mensen met elkaar in gesprek gaan via de methode van de dialoog, gebeuren er verrassende dingen. Het levert boeiende en inspirerende gesprekken op, waarbij het geloof van mensen verdiept wordt.

De avond is op dinsdag 21 maart in het Titus Brandsma Huis en gaat over dienstbaarheid.

In verband met de voorbereiding is het gewenst dat u zich opgeeft bij het kerkelijk bureau.


Geloofsgesprek met pastor Germa Kamsma-Kunst

DSC08621.JPGZondag 29 januari hield Leo Feijen ‘het geloofsgesprek‘ met Germa Kamsma-Kunst, pastoraal werker in Leeuwarden. Het gesprek vond plaats in de Stint Martinuskerk in Sneek.

Als pastoraal werker koos Germa Kamsma ervoor om voor de kerk en haar mensen te werken. Tevens is zij betrokken bij de ‘The Passion’ die op 13 april van dit jaar in Leeuwarden zal plaatsvinden.


Vormings-en toerustingsaanbod in februari 2017

Klik hier voor het vormings-en toerustingsaanbod in de maand februari in het Titus Brandsma Huis. Alle informatie, data, of u zich al dan niet moet opgeven, wat de kosten zijn, staat op het overzicht vermeld.

Wij willen u met name attenderen op

  • de lezing van professor Erik Borgman ‘Contemplatief samenleven – open ogen en gespitste oren voor Gods komende aanwezigheid’ op zondag 5 februari in de Doopsgezinde Kerk en
  • “Blijf de aarde trouw”. Laudato Si lezen in het spoor van Nietzsche door Peter Vermaat op maandag 30 januari.

Wij hopen dat veel parochianen en andere geïnteresseerden hun weg naar een van de activiteiten voor inspiratie bij het geloof zullen vinden.

Klik hier >>>  voor het volledige cursusaanbod tot / met juni 2017.

In verband met de voorbereiding is aanmelding gewenst. U kunt zich aanmelden bij het Kerkelijk Bureau Titus Brandsma Parochie: info@titusbrandsmaparochie.nl


Kerkvenster
Zo gek nog niet

Maria Lichtmis
Vitushof-Columbarium