Kalender
  • 30 september 2016 19:30Kaartclub Franciscus, St. Jozef
  • 2 oktober 2016 11:00Gezinsviering in Bonifatiuskerk
  • 2 oktober 2016 13:00Friese Kerkendag in Harlingen (zie homepage)
  • 3 oktober 2016 09:00Kerschoonmaak Dominicuskerk
AEC v1.0.4 Uitgebreid agenda-overzicht
Kiosk
Parochie op Facebook

Welkom op de website van de Titus Brandsma Parochie

De Titus Brandsma Parochie is een Rooms Katholieke geloofsgemeenschap die openstaat naar de wereld. Een geloofsgemeenschap die ruimte schept voor de genadevolle werking van Gods Geest, die tot ons komt vanuit Gods Woord en de viering van de sacramenten, zodat het heil van God bereikbaar is voor iedereen.

Sam’s Kledingactie stopt op zaterdag 15 oktober a.s.


Friese Kerkendag in Harlingen(2 oktober)

friese-kerkendagWelkom op de Friese Kerkendag 2016 met als thema ‘ BRUGGEN’!

Op zondag 2 oktober 2016 van 13.30 – 17.00 uur is de historische binnenstad van Harlingen het decor voor dit evenement. De provinciale kerkendag wordt eenmaal in de vier jaar gehouden op steeds een andere locatie en vindt ditmaal plaats in Harlingen.

Bambino bouwstenen gevraagd

Voor de kinderactiviteiten tijdens de Provinciale Kerkendag is de organisatie op zoek naar Bambino bouwstenen. Vele ouderen zullen zich nog de plastic stenen herinneren waarmee ze in hun jeugd gespeeld hebben, maar die het veld moesten ruimen toen Lego de markt veroverde. Op de Kerkendag van 2 oktober in Harlingen gaan de kinderen van nu aan de slag met het speelgoed van toen. Hebt u nog Bambino bouwstenen en wilt u ze wel kwijt voor het goede doel, dan zou de leiding van de kerkendag ze graag ontvangen. Graag melden op: info@friesekerkendag2016.nl

Meer informatie: www.friesekerkendag2016.nl


Nieuwe activiteiten, lezingen en cursussen in het Titus Brandsma Huis – najaar 2016

CS1-TBH curssussencursusboekje 2016 najaar voorkant_1Het cursusboekje met álle cursussen en lezingen voor dit najaar ligt op de informatietafels achterin de kerken.
Voor de digitale versie van de najaarsactiviteiten klikt u op de link: cursusboekje najaar 2016.
Voor alleen de activiteiten in oktober, klikt u op de link: oktober-activiteiten.

De activiteiten vinden plaats in het Titus Brandsma Huis, tenzij anders vermeld. Informatie, data, of u zich al dan niet moet opgeven en wat de kosten zijn, ziet u bij de betreffende cursus vermeld.
Wij hopen dat veel parochianen en andere geïnteresseerden hun weg naar een van de vele bijeenkomsten zullen vinden.

Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984, kerkelijkbureau@titusbrandsmaparochie.nl


Jongerenactiviteiten vanuit het Bisdom

Jongerenactiviteit ‘Hang in there! in Kollumerpomp, leeftijd tussen brugklas en de 28 jaar, zie link … Wil je deelnemen aan deze dag meld je dan zo spoedig mogelijk aan.

Jongeren vanaf 15 jaar kunnen deelnemen aan het M25 jongerenweekend ‘Heart to Imagine‘, zie link … Wordt georganiseerd in de omgeving van Drachten van 14 t/m 18 oktober 2016.

The next step’ is een serie van 3 jongerenweekends (november, januari en maart) georganiseerd door Jong Katholiek in Helvoirt en Heiloo, zie link …

Voor WJD-gangers en thuisblijvers een prima geloofsverdieping in je dagelijks leven. www.jongkatholiek.nl Een folder kun je bestellen bij Lisette Winter: l.winter@bisdomgl.nl secretariaatsmedewerker Bisdom Groningen-Leeuwarden Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen, telefoon: 050-4065888 (behalve op vrijdagmiddag), e-mail: l.winter@bisdomgl.nl, website: www.bisdomgl.nl


Oecumenische viering zondag 25 september in de Schakel

Het was een heel harmonieuze oecumenische viering in de Schakel in Cammingaburen, die in het kader van de Vredesweek werd gevierd. De viering was voorbereid door een oecumenische werkgroep. De drie Voorgangers  B.Meijberg van het Leger des Heils, R.Veenboer  namens locatie de Schakel PKN en G. Kamsma-Kunst van de  Titus Brandsma Parochie, verzorgden alle drie een onderdeel van de viering, waarbij ze elkaar prachtig aanvulden.oecumene-sept-2016 Duidelijk werd verwoord in woord en gezang hoe wij vaak naar elkaar kijken vanuit een wantrouwen en een daardoor ontstane kloof. We kunnen daar iets aan doen….. “een brug slaan”, zo verwoordde Pastor Kamsma in de overweging. Dat betreft onszelf in onze houding in kerk en maatschappij, alsook wereldwijd.

Die brug werd ook geslagen door het Themakoor met Combo o.l.v. Johan Siemensma en het ensemble  van het Leger des Heils. Men gaf elkaar  alle ruimte wat heel samenbindend was. Dat ruimte geven aan elkaar was ook merkbaar bij de voorgangers en werkt inspirerend.

Door velen werd gebruik gemaakt om tijdens het lied “Licht dat ons aanstoot in de morgen”een lichtje neer te zetten bij de Paaskaars voor een persoonlijke intentie.

De wegzending gebeurde met de woorden van Paulus door de majoor van het Leger des Heils. Ook riep hij op om vooral met iemand die je niet kent in gesprek te gaan. Deze viering en ontmoeting was weer een voorbeeld van oecumene van onderop …. we worden steeds vertrouwder met elkaar en elkaars rituelen.  Zo groeit ook de vrede in onze gezamenlijke opdracht hiertoe.


Geslaagde, zonnige Mariaprocessie

P9187304De dag begon ’s morgens met een mis in de Bonifatiuskerk met medewerking van de Bonifatiuscantorij en ‘de Keuninklikke’ het oudste harmonieorkest uit Roermond.

Ons Genoegen‘ uit Marsum en ‘Euterpe‘ uit Beetsterzwaag

De dag was extra feestelijk door medewerking van niet alleen de harmonieorkesten ‘Ons Genoegen‘ uit Marsum en ‘Euterpe‘ uit Beetsterzwaag die al voor de derde keer meelopen, maar ook het oudste harmonieorkest van Nederland, ‘de Keuninklikke‘ uit Roermond liep mee.

De KeuninklikkeMet Roermond is de Titus Brandsma Parochie sinds het laatste oorlogsjaar verbonden, toen veel mensen uit Roermond het oorlogsfront ontvluchtten en in Leeuwarden een veilig heenkomen zochten. Ook hun ‘Lieve Vrouwe in ’t Zand’ kwam mee als vluchteling. Zij kreeg een plaatsje in de Bonifatiuskerk. Tot op de dag van vandaag staat zij in de Bonifatiuskerk hoewel nu een replica. Na de oorlog schonk het bisdom Roermond een replica aan de Leeuwarder bevolking als dank voor het gastvrij onthaal tijdens de oorlog.

Om half vier begonOnze Lieve Vrouwe van Leeuwarden de Mariaprocessie, de derde alweer na die in 2010 en 2013. Er waren weer veel belangstellenden langs de route. Een mevrouw vertelde dat ze – hoewel niet meer praktiserend gelovig –  de processie altijd heel bijzonder vond, een pareltje, en hoe de muziek en de Marieliederen bij de Oldehove haar opnieuw hadden ontroerd.

Marialof in DominicuskerkOok het Marialof aansluitend aan de processie werd goed bezocht en maakte veel indruk op de aanwezigen.

Kortom een geslaagde, goed georganiseerde dag met prachtig weer.
Voor een kleine foto-impressie, klik hier >>>

Voor meer berichten over de processie, zie de Nieuwsrubriek, links op de site.

Conferentie over Armoede en kinderen


Nieuwe opzet diocesane toerusting en data


Diaconaal Platform Leeuwarden

Vanuit het diaconaal platform Leeuwarden is er een pilot in de wijk Aldlân. Er is een samenwerking tussen het sociale wijkteam en vrijwilligers van de verschillende kerken in Leeuwarden. Wanneer het sociale wijkteam een hulpvraag heeft die zij niet in kunnen vullen (te kostbaar, denk aan bezoekwerk, boodschappen doen, kleine klusjes doen, praten over levensvragen, vervoer naar ziekenhuis of therapeut etc.) wordt gekeken of er vrijwilligers in de wijk zijn die dit willen doen.

Er zijn twee contactpersonen, die vraag en aanbod koppelen. Ook de Titus Brandsma Parochie wil daaraan meewerken. Wanneer u hieraan wilt meedoen, kunt u dat doorgeven aan pastor Germa Kamsma-Kunst (06-12804205 of gmh.kamsma@gmail.com)

 


Kerkdienst MCL zoekt beddenrijders

 Steek je graag de handen uit de mouwen, zoek je inspiratie door luisteren, zingen én doen:

Kom dan de beddenrijden in het MCL.

Iedere zondag om 10.15 uur is er een korte oecumenische viering in het MCL. Een inspirerende groep mensen, meest ouderen, komt in wisselende samenstelling bij elkaar. Om er te komen hebben ze de handen en voeten van vitale medemensen nodig.

Onze vier groepen beddenrijders hebben hard versterking nodig.

Wij vragen: de bereidheid om eens per vier weken van 9.15 uur – 12.00 uur op zondagmorgen in een groep van ongeveer 15 mensen revalidanten uit Revalidatie Noorderbreedte ( vroeger Bornia Herne) en patiënten uit het MCL te begeleiden naar de kerkdiensten.

Wij bieden: Een vaste groep enthousiaste vrijwilligers, die samen met de patiënten, deel nemen aan muzikaal en inhoudelijk goed verzorgde diensten, met een gezellig koffiemoment na afloop.

Aanmelden: Graag ontvangen we uw mailtje op emailadres Eline.Alkema@znb.nl of telefoonnummer 058-2866282 ( secretariaat Geestelijke Verzorging, soms antwoordapparaat)


Nieuwe versie ‘Onze Vader’


Laatste nieuws orgelrenovatie Bonifatiuskerk


Kerkvenster
Zo gek nog niet

Mariaprocessie 2016
Vitushof-Columbarium