Warning: Declaration of aec_contributor_list::form() should be compatible with WP_Widget::form($instance) in /customers/e/e/4/titusbrandsmaparochie.nl/httpd.www/wp-content/plugins/ajax-event-calendar/inc/widget-contributors.php on line 64 Titus Brandsma Parochie Leeuwarden - Dit is de website van de rooms katholieke Titus Brandsma Parochie uit Leeuwarden.

Slotconcert Sint Vitus jeugd- en kinderkoor

Een prachtig slotconcert van het Sint Vitus jeugd-en kinderkoor, onder leiding van Hendrikje van den Berg en begeleiding op de piano van Johan Siemensma. Er werd gemusiceerd met verschillende instrumenten o.a: viool, cello, gitaar, piano, drums en met zeer gevarieerde zang.

Fotograaf: Ida Jorna


Kleasterrûntsje zaterdag 15 juli te voet of per fiets

Zaterdag om 9.30 uur inloop bij de kosterij van de Grote Kerk met koffie en koek.
Na een korte viering door ds. Tjitske Hiemstra vertelt Ad Fahner van de Grote Kerk en haar omgeving.
Om 11 uur begint de wandeling o.l.v. Tryntsje de Boer.
Lunchpauze om 12.30 in Lutherse kerk en einde om 15 uur in Doopsgezinde kerk. 

De fietstocht gaat vanaf 11 uur via Lekkum naar de Agneskerk in Goutum (lunch) en eindigt ook rond 15 uur in de Doopsgezinde kerk. Kosten 5 euro voor koffie/thee en soep, zelf brood meenemen.

Opgave uiterlijk woensdag a.s. via kleasterpaad@gmail.com


Eindconcertje St. Vitus Kinder- en Jeugdkoor in Bonifatiuskerk

Graag nodigen wij u uit voor ons concertje op zondagmiddag 16 juli om 15.00 uur.
Iedereen is welkom en de toegang is gratis!

Door het jaar zingen de koren de liturgie in de Dominicuskerk en de Bonifatiuskerk.
Op 16 juli willen de kinderen ook andere muziek laten horen!
Filmmuziek, eigen compositie, Claudia de Breij, Bach, Torn – Natalie Imbruglia en nog veel meer!!
Ze bespelen heel veel verschillende instrumenten: oa: Slagwerk, gitaar, cello, viool en piano.

Pianist Johan Siemensma is onze begeleider!

Welkom!

Hendrikje van den Berg


Gezinsviering op 15 juli met spelletjes na afloop


Bas, Thomas, Joris en Samuël gevormd door bisschop

Bas, Thomas, Joris en Samuël hebben zaterdag 24 juni het sacrament van het vormsel ontvangen van onze nieuwe bisschop monseigneur van Hout.

Tijdens een prachtige viering met veel liederen uit Taizé vertelden de jongeren waarom zij dit sacrament wilden ontvangen. Uit dankbaarheid voor het leven, voor vrienden en familie, en uit dankbaarheid voor het geloof, waarin zij nu op hun eigen wijze verder zullen gaan. Daarbij vragen zij om hulp van de gaven van de heilige Geest.

Na de viering kregen de jongeren uit handen van Agda Wachter (vice-voorzitter van het parochie bestuur) de jongereneditie van het boek “de navolging van Christus” van Thomas á Kempis. Zij werden na afloop gefeliciteerd in de sacristie. (Meer foto’s zie Foto-album)


‘Sint-Vitus’, nieuwe parochienaam door bisschop bekrachtigd


Meer berichten


Gezellige afsluiting seizoen met begeleiders kinderkerk-gezinsvieringen-kinderopvang

Op vrijdagavond 7 juli zullen de begeleiders van kinderkerk-gezinsvieringen-kinderopvang  samen eten (iedereen neemt iets mee), terugblikken op het afgelopen seizoen en vooruitkijken naar het nieuwe seizoen, na de zomervakantie.

We streven ernaar om eens per maand een gezinsviering te hebben, eens per maand een kinderkerk en om de veertien dagen kinderopvang. In de sterke tijden (advent en veertigdagentijd) is er elke week kinderkerk/gezinsviering en kinderopvang. Er is mooi en duidelijk materiaal dat gebruikt kan worden, en er is ook ondersteuning voor de begeleiders. 

De begeleiders zijn heel enthousiast, maar zij kunnen nog wat collega-begeleiders gebruiken! Voor alle drie de groepen zoeken we nog nieuwe vrijwilligers! Wie heeft er eens per twee maanden een dagdeel en een zondagochtend over voor de kinderen?
Opgeven kan bij pastor Germa Kamsma-Kunst, gmh.kamsma@gmail.com of 06-12804205

 


Ron van den Hout nieuwe bisschop


Pelgrimage langs plekken van stilte en bezinning

Ik ontdekte dat ik
minder en minder
te zeggen had,
tot ik uiteindelijk stil werd
en begon te luisteren.

En in die stilte hoorde ik
de stem van God.

(Sören Kierkegaard)

Zonder de gemeenschappen van kloosters en kerken zouden Leeuwarden en Friesland er heel anders uitzien. Het thema Iepen Mienskip van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad is daarom een uitnodiging voor kerken om te laten zien dat die aloude mienskip nog steeds in de samenleving aanwezig is. Ook is het een prachtige kans om als kerken present te zijn en te laten zien wie wij zijn en wat wij te bieden hebben.

Een groep mensen vanuit verschillende kerken in Leeuwarden heeft elkaar gevonden in de wens om binnen de hectiek van alle activiteiten rond Culturele Hoofdstad aandacht te schenken aan de ook aanwezige behoefte aan rust, stilte en bezinning. Deze groep werkt aan een boekje met een stadswandeling langs plekken van stilte en bezinning.

Het boekje wordt uitgegeven in de reeks stadswandelingen van het Historisch Centrum Leeuwarden. Vanuit de waarden: stilte, rust, bezinning, bezieling, vrede, verbinding, ontdekken en ontmoeting (met mijzelf, de ander, God) wil de werkgroep zoveel mogelijk mensen – jong of oud, gelovig of niet gelovig, uit binnen- of buitenland – in aanraking laten komen met rust- en stilteplekken in het centrum van Leeuwarden en enkele daarbuiten. Daarnaast zullen enkele wandelingen worden georganiseerd.

In het boekje worden naast een (historische) beschrijving van het gebouw ook de geloofsgemeenschappen beschreven die van deze gebouwen gebruik maken. Door bezinnende teksten in het boekje op te nemen, worden wandelaars gestimuleerd hierover na te denken.

Het boekje zal ook ondersteund worden door een app waarin onder andere actuele en aanvullende gegevens rond openingstijden en activiteiten van de kerken staan opgenomen. Het is de bedoeling dat dit boekje tijdens de start van Tsjerkepaad op 24 juni 2017 wordt gepresenteerd.

Voor het realiseren van dit boekje is veel geld nodig. Gelukkig is door een aantal kerkelijke fondsen en de gemeente Leeuwarden al een financiële bijdrage toegezegd. Maar er is nog niet genoeg om van start te kunnen gaan. Het zou mooi zijn als vanuit de Leeuwarder kerken mensen hun steun toezeggen aan dit project.

Hoe kunt u dit boekje bestellen?
Dat kan door in te schrijven op een boekje door minimaal € 7,50 (maar liever meer) toe te zeggen op een inschrijfformulier dat vanaf januari in de kerk ligt. Een gift is ook mogelijk: NL63 INGB 0000865678, t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden o.v.v. Pelgrimage.
Meer informatie is verkrijgbaar bij Caroline Doelman, tel. 058 2162639, e-mail: kerkindestad058@gmail.com


Kerkvenster
Zo gek nog niet

Vormsel 2017
Vitushof-Columbarium