van Titus naar Vitus

Nieuwe naam en website voor fusieparochie Leeuwarden, stad en buitengebied

Per 1 januari 2018 zijn de Titus Brandsma Parochie Leeuwarden en de parochies van Om de Zuid (1) gefuseerd tot een nieuwe parochie met de naam Sint-Vitusparochie (2).
De webpagina van de Titus Brandsma Parochie Leeuwarden e.o.  wordt derhalve op dit domein niet meer geactualiseerd.

De parochiegemeenschap van katholiek Leeuwarden en buitengebied (3) ontmoet u vanaf nu graag op www.sintvitusparochie.nl

(1) Betreft de parochies Wergea/Warten, Wytgaerd, Easterwierrum en Jirnsum
(2) Het oprichtingsdecreet Sint-Vitusparochie kunt u hier lezen
(3) De nieuwe parochie strekt zich uit van Stiens e.o. tot Akkrum

In de maand december verscheen het laatste (gecombineerde) nummer van de parochiemagazines Fjouweresom en Kerkvenster.  Het nieuwe parochiemagazin van de Sint-Vitusparochie, Vitusnijs, zal 1 februari 2018 verschijnen.

De naam van ons parochiecentrum zal onveranderd Titus Brandsma Huis blijven. Daar vindt u ook het centrum voor spiritualiteit en catechese en het kerkelijkbureau voor de Sint-Vitusparochie.


Samen verder als Sint-Vitusparochie

De Oudejaarsviering was wel een heel bijzondere. We vierden het afscheid van de Titus Brandsma Parochie Leeuwarden en de parochies Wergea/Warten, Wytgaerd, Easterwierrum en Jirnsum. De viering was tevens de start van de nieuwe Sint-Vitusparochie. Het was een parochiële viering voor alle parochianen van de nieuwe Sint-Vitusparochie.

Tijdens het openingslied werden alle oude doop-, huwelijks- en overlijdensboeken door parochianen van iedere locatie geopend binnengedragen en voor in de kerk gesloten neergelegd. Vervolgens werd één nieuw doop-, huwelijks- en overlijdensboek voor de hele Sint-Vitusparochie geopend. 

Wensen Sint-Vitus - wordleDe oude boeken worden vanaf nu bewaard in de kluis van het Titus Brandsma Huis, het kerkelijk centrum van de Sint-Vitusparochie.

Heel veel mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep om een goede wens voor de Sint-Vitusparochie neer te leggen bij de kerstgroep op het altaar van de Bonifatiuskerk.

Uit het overzicht van alle goede wensen is ook een wordle gemaakt. Dat is een soort woordwolk (afbeelding rechts) waarin de kernwoorden uit alle goede wensen zijn verwerkt in een mooi kleurenpalet.