Nieuws

Save the date: Oase middagen in de vier geloofsgemeenschappen

De veertigdagentijd is bij uitstek een tijd om je geest de nodige rust te gunnen en bij te tanken. In deze periode, dit jaar tussen 14 februari (Aswoensdag) en 30 maart (Stille zaterdag), biedt het pastorale team laagdrempelige bezinnende Oasemiddagen in alle geloofsgemeenschappen aan via een “roulerend” systeem.

Lees meer...

Samen op weg naar Pasen

In deze veertigdagentijd gaan we vanuit de Raad van Kerken Bolsward weer “Samen op weg naar Pasen”.

U bent uitgenodigd voor een gezamenlijke maaltijd met een bezinnend moment, waar naast de bezinning voldoende ruimte is voor onderling gesprek en gezelligheid.

Lees meer...

Vieringen binnenkort