Op het hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus, 29 juni aanstaande, is er weer een basilica-avond in de Sint Franciscusbasiliek te Bolsward. Rector Lambert Hendriks verzorgt een inleiding over Levenskunst en levenseinde. De eucharistieviering wordt voorgegaan door Jos Geelen, de kanselier van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Iedereen is van harte welkom.

Dr. Lambert Hendriks is als moraaltheoloog verbonden aan de Tilburg School of Catholic Theology en lid van het vermaarde Thomasinstituut. Hij is tevens rector van het Grootseminarie Rolduc, de priesteropleiding van het bisdom Roermond. Recent publiceerde hij samen met Dr. Daan van Schalkwijk het boekje ”Levenskunst en levenseinde” een mogelijke weg bij lijden en gevoelens van zinloosheid. „Ondanks alle ellende die ons kan overkomen, behoudt ons leven een onaantastbare waardigheid”, zo luidt de belangrijkste stelling. Hoe dit te begrijpen als al dan niet gelovige mens en wat dit concreet betekent, is het onderwerp van deze voor een breed publiek geschreven publicatie en de leidende vraag tijdens de komende basilica-avond.

De basilica-avond begint om 19:00 uur met de eucharistieviering in de basiliek. Dr. Jos Geelen, studentenpastor te Nijmegen en kanselier van het bisdom, zal hoofdcelebrant zijn en de preek verzorgen. Omstreeks 20:00 uur is er koffie en thee in de naastgelegen Maria van Sevenwoudenzaal. Dr. Hendriks begint zijn inleiding om 20:30 uur. Van 21:30 uur tot het besluit rond 22:00 uur is er gelegenheid tot onderlinge ontmoeting.

In de Sint Franciscusbasiliek worden jaarlijks vijf basilica-avonden gehouden op de dagen die verbonden zijn met de basiliek of de kerk van Rome. Het adres van de Sint Franciscusbasiliek is Grote Dijlakker 7, 8701 KV Bolsward. De eerstvolgende basilica-avond wordt gehouden op vrijdag 27 juli 2018.

Vieringen binnenkort