Op vrijdag 27 juli was er een goed bezochte Basilica-avond als gedachtenis aan de zalige pater-karmeliet Titus Brandsma. De avond begon met een eucharistieviering met Mgr. Van den Hout, bisschop Groningen-Leeuwarden, als hoofdcelebrant. Ruim honderd mensen volgden daarna de lezing van Pater Fernando Millán Romeral, O.Carm., Prior Generaal van de Karmelieten, die speciaal hiervoor naar Bolsward was gekomen.

Pater Romeral vertelde in het Engels over Titus Brandsma als “open mens”. Er was voor dit thema gekozen, omdat het goed past bij het motto van de Culturele Hoofdstad “iepen mienskip” (open gemeenschap). De openheid van Titus Brandsma was volgens Romeral een soort spirituele houding en gewoon een manier van denken: “Zijn openheid vloeide voort uit zijn diep en gezond geloof. Deze basishouding, deze diepe overtuiging, deze spirituele benadering, had hij ontwikkeld op verschillende terreinen.” Pater Romeral lichtte dit toe aan de hand van voorbeelden en verhalen over hoe Titus Brandsma omging met de nieuwe massamedia, educatie, andere talen, verzoening en oecumene.

Na de lezing werd het boek ‘Slechts oog voor God, Kloosters in Friesland, brandpunten van innige en verborgen omgang met God – Titus Brandsma’ gepresenteerd en aangeboden aan Mgr. van den Hout en aan de heer Brok, Commissaris van de Koning in Fryslân.

Vieringen binnenkort