De wijding van heilige oliёn voor de kerken in het bisdom Groningen-Leeuwarden vindt plaats op  woensdag 17 april om 19:00 uur in de Dominicuskerk te Leeuwarden (Harlingerstraat 26, 8913 CE). Tijdens deze speciale jaarlijkse eucharistieviering, ook wel Chrismamis genoemd,  zegent de bisschop de oliën die de priesters tijdens het kerkelijk jaar gebruiken.

De oliën worden gebruikt voor onder andere de Ziekenzalving en bij de opname van ‘geloofsleerlingen’ (mensen die zich voorbereiden op toetreden tot de RK kerk).  Mgr. Van den Hout wijdt daarnaast de Chrisma-olie ten behoeve van de sacramenten van het doopsel, het vormsel en de priesterwijding.  Zuivere olijfolie is de basis van alle oliёn. De Chrisma-olie kenmerkt zich door een opvallende rozengeur. Belangstellenden zijn van harte welkom om aan de viering deel te nemen.  

De Chrismamis wordt gehouden in de week voor Pasen, voorafgaand aan het zgn. ‘paastriduüm’ waarin het laatste Avondmaal, de kruisiging van Jezus en zijn verrijzenis worden gevierd. Het leven met de sacramenten balt zich in deze bijzondere dagen samen. Alle priesters kunnen concelebreren bij de eucharistie.  Ook parochianen komen in grote getale om met elkaar het feest van samen kerkzijn te vieren. Na afloop van de mis nemen vertegenwoordigers van alle parochies in de drie noordelijke provincies en de Noordoostpolder hun deel van de gewijde oliën mee in flesjes en karaffen voor gebruik tijdens het kerkelijk jaar.

Vieringen binnenkort