Op 6 augustus 2019 is de Heilige Nicolaas van Tolentijnkerk te Witmarsum verkocht aan Aedifica, een beleggingsmaatschappij in Brussel. Vanaf deze datum huurt de Zalige Titus Brandsmaparochie de kerk voor de geloofsgemeenschap in Witmarsum.

Tot circa april 2020 worden de kerk en het naastgelegen voormalige klooster grondig verbouwd. Als parochie gaan we het voorste deel van de kerk voor de vieringen gebruiken. Het grootste deel gaat worden gebruikt door Zorggroep Nederland (Blue Printgroep) die ook het de appartementen in het klooster gaan exploiteren. In het verbindingsstuk/entreehal tussen kerk en klooster gaat de parochie twee ruimtes huren voor gebruik door de parochianen in Witmarsum en voor diaconale doeleinden. Hiervoor wordt een plan gemaakt. Komend najaar volgt een discussie over de toekomst van het huidige parochiegebouw 't Arkje. Binnenkort zullen de parochianen in Witmarsum worden geïnformeerd over de planning van de bouwactiviteiten.

Vieringen binnenkort