Afgelopen week zijn in totaal 85 mensen vanuit de vier parochies van De Viersprong (Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum) per bus, trein en vliegtuig op bedevaart naar Lourdes geweest. Het is dit jaar 150 jaar geleden dat Maria aan Bernadette verscheen én dat de Nederlandse bedevaartsorganisatie VNB Nationale Bedevaarten 125 jaar bestaat. Vanwege dit dubbele jubileum organiseerde het Bisdom Groningen-Leeuwarden samen met VNB Nationale Bedevaarten een Jubileumbedevaart naar Lourdes. Het VNB Lourdeswerk Bolsward organiseerde hierom een groep vanuit Bolsward. In totaal gingen vorige week zo'n 1200 mensen vanuit Nederland op bedevaart.

alt
 

De treinpelgrims vertrokken al op zaterdag 26 april en waren de dag er op al vroeg in Lourdes. De pelgrims die op zondag met het vliegtuig vertrokken waren minder fortuinlijk: hun vliegtuig had door pech vijf uur vertraging en zij arriveerden pas 's avonds in het hotel. Het langst onderweg waren de buspelgrims: zij vertrokken op vrijdag in alle vroegte, om zondags met de lunch in Lourdes aan te komen.

Hotelleiders Peter, Boudien en Patrick Janssen boden een intensief programma aan, dat bestond uit Nederlandse en internationale vieringen en eigen activiteiten, zoals rondleidingen langs de kerken en door Lourdes. Natuurlijk was er ook vrije tijd ingeruimd in het programma. Pastoor Jan van der Wal stond in voor de geestelijke leiding van de groep van de Viersprong.

Het was een week van veel hoogtepunten, met soms mensen van de Viersprong in een hoofdrol. Zo liep Peter de Boer met het houten kruis aan het hoofd van de Lichtprocessie en mochten acolieten Marloes Roodbergen, Henny Brouwer en Mireille de Vreeze meelopen in de Sacramentsprocessie. De Bolswarder vlag werd door verschillende mensen vol trots meegedragen in alle processies en vieringen. De mooiste en indrukwekkendste viering was voor velen toch wel de viering met handoplegging, waarin pastoor Van der Wal voor ieder uit de groep een persoonlijk gebed en zegen had, een intens en soms heel emotioneel moment.

Van een andere orde was de excursie naar de Pyreneeën op Koninginnedag. In het oranje gestoken ervoeren de pelgrims de woeste natuur van de bergen en kon er genoten worden van het uitzicht op de besneeuwde bergtoppen. Er zijn zelfs sneeuwballen gegooid! Voor het diner die dag werden het Wilhelmus en het Friese volkslied gezongen. Het hotel had mooi ingespeeld op Koninginnedag door een oranje toetje te serveren.

Het was al met al een indrukwekkende, maar vermoeiende week. Het was ook een week van ontmoeting met anderen, op een heel bijzondere manier. Een week waarin mensen weer kracht hebben opgedaan om verder te gaan.

Vieringen binnenkort