Sommigen van u hebben al kennis kunnen maken met zr. Dorothea Brylak, onze nieuwe pastoraal werkster die op 1 september jl. ons pastoraal team is komen versterken.
Op zondag 26 september zal zij in de Franciscusbasiliek in Bolsward tijdens de eucharistieviering om 11.00 uur door vicaris-generaal P. Wellen worden gepresenteerd. Dit is een gezamenlijke viering voor alle parochianen uit de 4 locaties.
Op deze zondag zijn er geen vieringen in onze locaties in Makkum, Witmarsum en Workum.
Als u deze presentatieviering in de basiliek wilt bijwonen, raden wij u aan een toegangsbewijs te reserveren via de ticketshop. U bent dan verzekerd van een plaats in de basiliek (maximaal 100 kerkgangers). Als u niet reserveert en er is (te) veel belangstelling dan bestaat de mogelijkheid dat wij u helaas niet binnen kunnen laten. 

Vieringen binnenkort