Donderdag 25 november was het opeens groot nieuws. Onze pater Titus Brandsma wordt heilig verklaard! We kunnen met zekerheid stellen dat het zo is, maar het nieuws ligt genuanceerder dan nu door diverse media naar buiten is gebracht.

Paus Franciscus heeft tijdens een werkoverleg met de prefect van de congregatie voor de heiligverklaringen zijn goedkeuring verleend aan het besluit om een genezingswonder daadwerkelijk aan de voorspraak van pater Titus toe te schrijven. Dit is wederom een heel belangrijke stap, maar nog niet de daadwerkelijke aankondiging van diens heiligverklaring.
De volgende stap is behandeling van het verzoek tot heiligverklaring in de vergadering van kardinalen. Daarna beslist de paus.
Als het echte besluit tot heiligverklaring komt, zullen we u natuurlijk op de hoogte brengen en hebben we samen reden om daar feestelijk bij stil te staan.

Lees hier meer over Titus Brandsma.

Vieringen binnenkort