Op de openingsavond van het seizoen zoals gewoonlijk eerst de gebedsviering, dit jaar met Kees van Kordelaar als voorganger, die de viering baseert op het evangelie over Maria en Martha. Daarna de jaarvergadering en in het laatste deel van de avond spreekt Kees van Kordelaar over zijn werk en projecten.

Kees stelt zich eerst voor en vertelt hoe hij als diaconaal opbouwwerker per 1 februari 2012 aan het werk ging bij de PCI (Parochiële Caritas Instelling) van Bolsward.  De PCI is een vermogende instelling, maakt elke 5 jaar een beleidsplan met mooie doelstellingen, maar eigenlijk was er nooit tijd beschikbaar om deze doelstellingen uit te voeren. Totdat men op het lumineuze idee kwam om een professionele opbouwwerker aan te stellen, buiten de kerk om, en dat werd Kees, die o.a. gesolliciteerd had omdat hij een fan van Franciscus van Assisi is en toentertijd was het nog de St. Franciscus Parochie.

Wat houdt diaconie in? Present zijn, dienstbaar zijn: dat betekent er met en voor iemand zijn, van betekenis zijn voor anderen.  Mensen niet in de steek laten, mensen in hun eigen waarde laten, nabij zijn en je eigen perspectief uitschakelen. Mensen uit hun sociaal isolement halen en de armoede bestrijden.

Maar hoe begin je daarmee, als je ergens als niet-inwoner binnenkomt? Kees heeft in het begin veel hulp gehad van de diaken van de Martini Kerk en nog steeds is de samenwerking tussen de Bolswarder Kerken prima en hebben zij met elkaar het project “Gast aan tafel “, waarbij 1 x per maand gratis gegeten kan worden in een van de deelnemende kerken.

Kees baseert zich op het katholiek-sociaal denken, dat de volgende 4 pijlers heeft: 1. Menselijke waardigheid en respect 2. Streven naar een goede samenleving 3. De samenleving van onderaf opbouwen en 4. Solidariteit.

De projecten van de PCI:

Als eerste de kledingbank, opgezet voor de kwetsbare kant van de samenleving en niet alleen bedoeld als kledingverkoop, maar ook als een plaats waar men elkaar als lotgenoten kan ontmoeten en men kwetsbaar mag zijn. Na enkele verhuizingen is er door tussenkomst van de directie van Ventura een kledingbus gekomen, die 11 plaatsen in de Zuidwesthoek langs gaat. Een deel van de vrijwilligers zijn de kwetsbare klanten uit de beginperiode, zodat het mes aan twee kanten snijdt.

Er is ook een inboedelbank. Daar kan men alleen gebruik van maken met een verwijzing van een hulporganisatie

Dan is er de Deelwinkel, eerst in Makkum en nu ook in Bolsward. Met als motto: delen verbindt en van delen word je rijker.

Het nieuwste project is Het Huis Van Compassie. Gezeteld in het voormalige Titus Brandsma Museum. Activiteiten gebaseerd op kunst, cultuur, zingeving en religie. Er zijn koffie-ochtenden, waar iedereen welkom is. Er is naschoolse opvang voor kinderen, ouders of grootouders, waar er met elkaar gespeeld en gesproken kan worden.  Men kan een memory-box maken, er is een naaicursus, een repair-café, waar men apparaten kan laten repareren en sinds kort het Titus-café, waar met elkaar gesproken wordt over een actueel thema. Op de website of de Facebookpagina van het Huis van Compassie is meer informatie te vinden.

In het voorjaar is Kees, na een gedegen studie van enkele jaren, tot diaken gewijd door de bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden in de kathedraal van Groningen. Een gebeurtenis om nooit meer te vergeten, volgens Kees.

En dit heeft erin geresulteerd dat Kees nu niet alleen werkzaam is voor de PCI, maar ook zijn steentje bijdraagt als diaken/pastor in de Zalige Titus Brandsma Parochie in Bolsward.

Clara bedankt Kees voor de mooie viering, de interessante lezing, geeft hem een presentje en wenst iedereen wel thuis.

 

 

Vieringen binnenkort